Logo Veritabanı Tablo İsimleri

 

Açıklama Tablo adı
Alış/Satış fiyatları LG_XXX_PRCLIST
Alış/Satış koşulları LG_XXX_ASCOND
Araç ihtiyacları LG_XXX_TOOLREQ
Aylık hizmet toplamları LG_XXX_XX_SRVNUMS
Aylık hizmrt alış/satış   toplamları LG_XXX_XX_SRVTOT
Banka aylık toplamları LG_XXX_XX_BNTOTFIL
Banka fişleri LG_XXX_XX_BNFICHE
Banka hareketleri LG_XXX_XX_BNFLINE
Banka hesapları LG_XXX_BANKACC
Bankalar LG_XXX_BNCARD
Bazı kayıtların diğer   dillerdeki açıklamaları LG_XXX_LNGEXCSETS
Birim setleri LG_XXX_UNITSETF
Birim setleri arası çevrim   katsayıları LG_XXX_UNITSETC
Birimler LG_XXX_UNITSETL
Cari hesap aylık toplamları LG_XXX_XX_CLTOTFIL
Cari hesap fişeri LG_XXX_XX_CLFICHE
Cari hesap hareketleri LG_XXX_XX_CLFLINE
Cari hesap istihbarat   bilgileri LG_XXX_CLINTEL
Cari hesap kartları LG_XXX_CLCARD
Cari hesap risk tabloları LG_XXX_XX_CLRNUMS
Çalışan grubu LG_XXX_EMPGROUP
Çalışan ihtiyaçları LG_XXX_LABORREQ
Çalışan-Grup ataması LG_XXX_EMGRPASS
Çalışanlar LG_XXX_EMPLOYEE
Çek/Senet bordroları LG_XXX_XX_CSROLL
Çek/Senet hareketleri LG_XXX_XX_CSTRANS
Çek/Senet kartları LG_XXX_XX_CSCARD
Dağıtım şablonları LG_XXX_DISTTEMP
Dağıtım şablonu satırları LG_XXX_DISTLINE
Döküman bilgileri (örnek   malzeme resmi) LG_XXX_XX_PERDOC
Döküman katalog  bilgileri (watermark varsa) LG_XXX_XX_FOLDER
Döküman katalog   girişi(watermark) LG_XXX_FIRMDOC
Döküman numaralama şablonları L_LDOCNUM
Entegrasyon bağlantı kodları LG_XXX_ACCCODES
Faturalar LG_XXX_XX_INVOICE
Firma dönem bilgileri LG_XXX_XX_TRANSAC
Form boyutları L_CDBTMP
Günlük döviz kurları L_DAILYEXCHANGES
Günlük malzeme ambar   toplamları LG_XXX_XX_STINVTOT
Hizmet kartları LG_XXX_SRVCARD
Hizmet kaydı-Birim ataması LG_XXX_SRVUNITA
İndirim/Masraf kartları LG_XXX_DECARDS
İş emirleri LG_XXX_DISPLINE
İş ist.-Özellik ataması LG_XXX_WSATTASG
İş ist.-Özellik değeri ataması LG_XXX_WSATTVAS
İş istasyonları LG_XXX_WORKSTAT
İş istasyonu grupları LG_XXX_WSGRPF
İş istasyonu özellik değerleri LG_XXX_WSCHVAL
İş istasyonu özellikleri LG_XXX_WSCHCODE
İş istasyonu-grup ataması LG_XXX_WSGRPASS
İşlem bağlantıları (üretim   emri, sipariş) LG_XXX_PEGGING
Kalite kontrol değerleri LG_XXX_QCLVAL
Kalite kontrol hareketi-   Kalite kontrol ataması LG_XXX_QASGN
Kalite kontrol hareketleri LG_XXX_XX_SLQCASGN
Kalite kontrol satırları LG_XXX_QCSLINE
Kalite kontrol setleri LG_XXX_QCSET
Karma koli satırları LG_XXX_STCOMPLN
Kart-Muhasbe kodları LG_XXX_CRDACREF
Kasa aylık toplamları LG_XXX_XX_CSHTOTS
Kasa işlemleri LG_XXX_XX_KSLINES
Kasalar LG_XXX_KSCARD
Kaydedilen rapor filtreleri L_RPFILTSXXX
Kaydedilen rapor tasarımları L_RPLAYS_XXX
Kaynak kullanımları (üretim) LG_XXX_OCCUPATN
Kullanıcılar L_GOUSERS
Kuruluş bilgileri (ambar,   işyer, fabrika vb.) L_CAPIDEF
LOG (izleme) kaydı LG_XXX_LOGREP
Maliyet dönem kapama kayıtları LG_XXX_XX_PRDCOST
Malzeme alış/satış aylık   toplamları LG_XXX_XX_STINVENS
Malzeme alternatifleri LG_XXX_ITEMSUBS
Malzeme hareketleri LG_XXX_XX_STLINE
Malzeme özellik ataması LG_XXX_CHARASGN
Malzeme seri lot no. Bilgileri LG_XXX_XX_SERILOTN
Malzeme-Ambar bilgileri LG_XXX_INVDEF
Malzeme-Birim ataması LG_XXX_ITMUNITA
Malzeme-Fabrika bilgileri LG_XXX_ITMFACTP
Malzeme-İş ist. bilgileri LG_XXX_ITMWSDEF
Malzeme-İş ist. Toplamları   (günlük) LG_XXX_ITMWSTOT
Malzemeler LG_XXX_ITEMS
Malzeme-Malzeme sınıfı ataması LG_XXX_ITMCLSAS
Malzeme-Özellik değerleri LG_XXX_SELCHVAL
Malzeme-Tedarikçi ataması LG_XXX_SUPPASGN
Malzeme-Ürecetesi ataması LG_XXX_ITMBOMAS
Masraf malzemeleri LG_XXX_EMCENTER
Muhasebe aylık toplamları LG_XXX_XX_EMUHTOT
Muhasebe fişleri LG_XXX_XX_EMFICHE
Muhasebe hareketleri LG_XXX_XX_EMFLINE
Muhasebe hesapları LG_XXX_EMUHACC
Mühendislik değişikliği işlemi LG_XXX_ENGCLINE
Müstahsil faturası LG_XXX_XX_PRODUCER
Network kontrolü (kimlerin   hangi firma ve dönemle çalıştığı) L_NET
Operasyon ihtiyacları LG_XXX_OPRTREQ
Operasyonlar LG_XXX_OPERTION
Operasyon-Malzeme ilişkisi LG_XXX_LNOPASGN
Operasyon-Özellik ataması LG_XXX_OPATTASG
Öceki operasyon ilişkileri LG_XXX_PRVOPASG
Ödeme plan satırları LG_XXX_PAYLINES
Ödeme planları LG_XXX_PAYPLANS
Ödeme/Tahsilat hareketleri LG_XXX_XX_PAYTRANS
Özel kodlar LG_XXX_SPECODES
Özellik değerleri LG_XXX_CHARVAL
Özellik kodları LG_XXX_CHARCODE
Posta kodları L_POSTCODE
Promosyon kartları LG_XXX_PRCARDS
Reçete-ek ürün ataması LG_XXX_COPRDBOM
Sabit kıymet kayıtları LG_XXX_FAREGIST
Sabit kıymet yıllık kaydı LG_XXX_FAYEAR
Satış elemanı hareketleri LG_XXX_TARGETS
Satış elemanı-Cari hesap   ilişkisi LG_XXX_SLSCLREL
Satış elemanları LG_XXX_SLSMAN
Satış rota satırları LG_XXX_ROUTETRS
Satış yönetim raporları LG_XXX_ROUTE
Seri/Lot hareketleri LG_XXX_XX_SLTRANS
Sevkiyat firmaları L_SHPAGENT
Sevkiyat türleri L_SHPTYPES
Sipariş fişleri LG_XXX_XX_ORFICHE
Sipariş hareketleri LG_XXX_XX_ORFLINE
Stok fişleri LG_XXX_XX_STFICHE
Stok yerleri LG_XXX_LOCATION
Şehirler L_CITY
Ticari işlem grupları L_TRADGRP
Trigger parametreleri LG_XXX_TRGPAR
Ülkeler L_COUNTRY
Üretim emirleri LG_XXX_PRODORD
Üretim rota stırları LG_XXX_RTNGLINE
Üretim rotaları LG_XXX_ROUTING
Ürün reçete revizyonları LG_XXX_BOMREVSN
Ürün reçete satırları LG_XXX_BOMLINE
Ürün reçeteleri LG_XXX_BOMASTER
Sevkiyat Adresleri LG_XXX_SHIPINFO

2,577 Toplam Görüntülenme, 16 Bugün