Sınıf Ağacı / Sınıf Bağlantıları

Malzemeler, malzeme sınıflarının altına “sürükle-bırak” özelliği kullanılarak tek tek ya da toplu olarak aktarılabilir. Bunun için Tüm Malzemeler listelenir ve ilgili malzeme / malzemeler mouse yardımıyla seçilerek ilgili malzeme sınıfına taşınır. Aktarım esnasında ekrana otomatik olarak “Sınıf Bağlantıları” penceresi gelir. Bu pencere, malzeme sınıfının altında yer alan diğer alt malzeme sınıfları ve malzemeler...

Detaylı incele »