Kategori Bilgileri

Ürün kategorisi tanımlama ve bu kategoride yer alan malzemeleri belirlemek için, Ürün Kategorileri Listesi‘nde yer alan “Ekle” seçeneği kullanılır. Tanım penceresinin üst bölümündeki alanlardan kategori kayıt bilgileri, satırlardan ise bu kategoride yer alacak malzeme bilgileri kaydedilir. Kodu: Ürün kategorisi tanım kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kategori...

Detaylı incele »

Ürün Kategorileri

Ürün kategori tanımları, malzemeleri özelliklerine göre belirli gruplar altında toplamak için kullanılır. Ana Kayıtlar modülü / Stok bölümünde yer alır. Ürün kategorisi tanımlama ve varolan kategoriler üzerinde yapılacak işlemler için ürün kategorileri listesinde yer alan simgeler ile sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Yeni ürün kategorisi tanımlamak için kullanılır. Değiştir Ürün kategori bilgilerini...

Detaylı incele »