Toplamlar

Sabit kıymet kaydına ait toplamlar, sabit kıymet kayıt penceresinde F9- sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Toplamlar seçeneği ile incelenir. Toplamlar penceresinde giderler toplamı, yeniden değerlemeler toplamı, sabit kıymet değeri, birikmiş amortismanlar toplamı ve net defter değeri toplamları izlenir.