Etiket Arşivi:

Katma Değer Vergisi Tevkifatı

KDV2 beyannamesi ile aynı içerikte olup aynı şekilde veri girişi ile hazırlanmaktadır. KDV2 den farkı oluşturulan XML dosyasında KDV2 yerine KDV9015 yazılmasıdır. Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır; 055251_0000000000_KDV9015_1_01012006-31012006.xml VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV9015_1_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml Beyannamelerin oluşturulan XML dosyalarının nereye kaydedileceği bilgisi Diğer İşlemler / Muhasebe Çalışma Bilgileri’nde “e-beyanname kataloğu” bölümünde belirtilmektedir. Veri Al …

Detaylı incele