Etiket Arşivi:

Yıllara Yaygın Maliyet ve ROFM Girişi

Son 5 hesap dönemi (mali yıl) içerisinde aktife giren Sabit Kıymetler üzerinde bulunan Reel Olmayan Finansman Maliyetlerinin (kur farkı, vade farkı, kredi faizi vb.) ayrıştırılması işlemi yapılarak, ayrılan tutar çıkartıldıktan sonra enflasyon düzeltmesi yapılmalıdır. Reel olmayan finansman maliyeti (ROFM); her türlü borçlanmada, borç tutarlarına borcun kullanıldığı döneme ait TEFE artış …

Detaylı incele