E-Fatura Durum Kodları

E-Fatura Durum Kodları

GİB tarafından dönen e-Fatura Durum Kodları Nedir? Nasıl düzeltmeliyiz.?

E-Fatura Durum Kodları

E-Fatura gönderirken Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından alınan hata kodları ve çözümleri aşağıdaki gibidir, Çözümleri ve hata kodlarını iki (liste ve tablo) şekilde  paylaşıyorum, tablo alana sığmadığı için altında kaydırma çubuğu (Scrollbar) ile sağa sola çekebilirsiniz.

Liste olarak hazırladığım e-fatura durum kodları;

 • 1000 “ZARF KUYRUĞA EKLENDİ”: Gönderici fatura belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime gönderir Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır.

       Ne yapılmalı: Durum kodunun güncellenmesini beklemeniz gerekir.

 • 1100 “ZARF İŞLENİYOR”: Kuyrukta sırası gelen zarf işlenmeye başlar. Zarf çeşitli işlemlerden (şema ve schematron kontrolü) geçer. Bu durumda GİB’den fatura durumunu sorgulayabilirsiniz.

       Ne yapılmalı: Durum kodunun güncellenmesini beklemeniz gerekir.

 • 1110 “ZIP DOSYASI DEĞİL”: Göndermiş olduğunuz zarfın formatı “.zip” olmalıdır.

       Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1111 “ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ”: Zarf ID numarası uzunluğu 32 karakterden farklıysa bu durum kodu alınır.

       Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1120 “ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI”

       Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1130 “ZIP AÇILAMADI”: GİB’teki geçici sorunlar sebebiyle ya da zarf dosyasındaki bir hatadan kaynaklı zarfın okunamadığı durumlarda bu hata kodu alınır.

        Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1131 “ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ”: Zarf içerisinde dosya bulunmadığında bu hata alınır.

        Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1132 “XML DOSYASI DEĞİL”: Zarf içindeki dosyalar XML formatında olmalıdır.

       Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1133 “ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI”: Zarf ID’si ve XML ID’si aynı karakterleri içermediği durumda bu hata alınır.

      Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1140 “DOKÜMAN AYRIŞTIRILAMADI”: Zarftaki fatura doğru şekilde çıkarılamadığında bu hata kodu alınır.

        Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1141 “ZARF ID YOK”: Zarf ID alanı boş ise bu hata kodu alınır.

       Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1142 “ZARF ID VE  ZİP DOSYASI ADI AYNI OLMALI”:  Zarf ID’si ve ZİP ID’si aynı karakterleri içermediği durumda bu hata alınır.

       Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1143 “GEÇERSİZ VERSİYON”

        Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1150 “SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI”: Fatura bilgileri GİB standartlarında değildir.

       Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturadaki bilgileri düzenleyerek faturayı    göndermelisiniz.

 • 1160 “XML ŞEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ”: GİB şema kontrollerinden geçen bir faturanın gönderilen tarafın XML kontrollerinden de geçmesi gerekir.

       Ne yapılmalı: Fatura alıcısını uyarmanız gerekir. Bu hatayı alan faturadaki bilgileri  düzenleyerek faturayı göndermelisiniz.

 • 1161 “İMZA SAHİBİ TCKN/VKN ALINAMADI”

       Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1162 “İMZA KAYDEDİLEMEDİ”: Fatura göndermeden önce imza kontrolü yapabilirsiniz.

      Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1163 “GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR” : Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ” şeklinde olur. Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.

       NOT: 1300 durum kodu alan zarflar da yeniden gönderilirse 1163 durum kodunu   alır.

       Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermemelisiniz.

 • 1170 “YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ”

       Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1171 “GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK” : Gönderici birim etiketinde GB tanımlı olmalıdır. PK olarak tanımlandığı durumlarda bu hata kodu alınır.

        Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1172 “POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK” : Posta kurusu etiketinde PK tanımlı olmalıdır. PK yerine GB tanımlandığında bu hatayı verir.

       Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1175 “İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ” : Müşterinizin ekstra kontrol istediği durumlarda bu hatayı alabilirsiniz.

       Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1176 “İMZA SAHİBİ YETKİSİZ” : 

        Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1177 “GEÇERSİZ İMZA” : İmza doğrulaması geçersizdir. Göndermeden önce “imza doğrulama” kontrolü yaparak bu hataların önüne geçebilirsiniz.

         Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1180 “ADRES KONTROL EDİLEMEDİ” 

        Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1181 “ADRES BULUNAMADI” : Alıcının etiket bilgisi ve VKN/TCKN’si değişmiş olabilir. Alıcınızla iletişime geçiniz.

       Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1182 “KULLANICI EKLENEMEDİ”

       Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1183 “KULLANICI SİLİNEMEDİ”

       Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1190 “SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI” 

       Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1195 “SİSTEM HATASI”

      Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1200 “ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ”: Gönderilen zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve bir hata alınmamışsa durum kodu 1200 olarak güncellenir. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. Gönderim sırasında bir hata oluşsa bile bir sonraki aşamaya geçilir.
 • 1210 “DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ” : Zarfın alıcıya gönderimi sırasında bir hata meydana gelirse ve gönderim başarısız olursa bu durum kodu alınır. Merkez birim bu zarfı daha sonra 4 kez daha göndermeyi dener.

        Ne yapılmalı: 1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300 durum kodu     alması beklenmelidir.

 • 1215 “DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI.” 1210  durum kodunu almış faturalar GİB tarafından 4 kez daha gönderimi denenir. Eğer bu denemeler de başarısız olmuşsa 1215 durum kodu alınır.

       Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ” : Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderimi başarılı olmuşsa bu durum kodunu alır.

       Ne yapılmalı: 1220 durum kodunun 1230 ya da 1300 durum koduna dönmesi     beklenmelidir. Bu aşamada yeniden fatura göndermeye çalışmayınız. İki gün                 içinde durum kodu güncellenmez ise müşterinizle iletişime geçebilirsiniz.

 • 1230 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ” 

       Ne yapılmalı: Bu kodu almış faturalarınız için iade süreci başlatmanıza gerek  yoktur. Faturanın, 1200 kodu alınana kadar otomatik gönderimi sağlanır.

 • 1300 “BAŞARIYLA TAMAMLANDI” : Zarf başarıyla alıcıya ulaşmıştır.

 

Tablo olarak hazırladığım e-fatura durum kodları;

E-FATURA GIB HATA / DURUM KODLARI AÇIKLAMALARI SEBEP ÇÖZÜM İLGİLİ HATA SONUCUNDA YAPILMASI GEREKEN
*1000 ZARF KUYRUĞA EKLENDİ Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB‘ e) gönderir. Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Zarfın durumu “ZARF KUYRUĞA EKLENDİ” olur. GİB’teki yoğunluk Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
*1100 ZARF İŞLENİYOR Merkez Birimde kuyruğa alınan zarf,  kuyrukta sırası geldiğinde işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu “ZARF İŞLENİYOR” olmaktadır. “1000” ve “1100” statülerinde zarf GİB’ e iletilmiştir. Bu aşamalarda Gönderici Birim Merkez’de durum sorgular ve bu iki durum kodundan biri cevap  olarak   dönerse faturanın ERP statüsü “GİB’e gönderildi” olur. GİB’teki yoğunluk Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
1110 ZIP DOSYASI DEĞİL NOT:  Zarf  gönderim  aşamalarında  çeşitli  işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini  alırsa  faturanın  statüsü  “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır. Zarf  formatı “.ZIP” formatında değilse ilgili hata alınır. Gönderilen zarf formatı

“.ZIP” olmalıdır.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1111 ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ ZARF ID uzunluğu 32 karakterden farklıysa hata alınır. ZARF ID uzunluğu 32 karakter olmalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1120 ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1130 ZIP AÇILAMADI Zarf okunamadığı durumlarda ilgili hata alınır. GIB   sisteminde   geçici   bir   durum olabilir ve ya zarfın dosyasında hata da olabilir. Dosyada hata var ise, yeniden

zarflanıp gönderilmesi gerekmektedir.

Aksi halde faturalar yeniden gönderilmeli

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1131 ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ Zarf içerisinde ilgili dosya bulunamadığında hata alınır. Zarf içerisinde dosya (Fatura, uygulama yanıtı, sistem yanıtı) olmalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1132 XML DOSYASI DEĞİL Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) XML formatında olmadığında ilgili hata alınır. Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) .XML formatında olmalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1133 ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI ZARF ID (<sh:DocumentIdentification>)  ile XML ID (xxxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermez ise ilgili hata alınır. ZARF ID (<sh:DocumentIdentification>)

ile XML ID(xxxxxxxx.xml) aynı

karakterleri içermelidir.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1140 DOKUMAN AYRIŞTIRILAMADI Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır. Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1141 ZARF ID YOK Zarf ID alanı boş ise ilgili hata alınır. Zarf ID alanı boş olmamalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1142 ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır. Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1143 GEÇERSİZ VERSİYON Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1150 SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI GİB’in belirlediği standartlarda olması gereken bilgiler yanlış girilmiştir. Bilgiler kontrol edilip GİB’in belirlediği standartlara uygun hale getirilmelidir. Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1160 XML SEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ GİB şema kontrollerinden geçebilen bir faturanın alıcının sisteminde de XML kontrollerinden geçebilmesi gerekir. Alıcıyı uyarınız. Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1161 İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1162 İMZA KAYDEDİLEMEDİ Hatasız gönderim  için gönderimden önce “imza

doğrulama” kontrolü yapılmalıdır.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1163

GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR
Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta  kutusundan  sistem  yanıtı  gelene  kadar  1220

“HEDEFTEN  SİSTEM  YANITI  GELMEDİ”  şeklinde olur. Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GÖNDERİLEN   ZARF   SİSTEMDE   DAHA   ÖNCE KAYITLI  OLAN  BİR  FATURAYI İÇERMEKTEDİR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.

NOT: 1300 durum kodu almış zarflar da tekrar gönderilirse aynı hata alınır.

Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir.  Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI”   şeklinde olur.Bu zarftaki faturaların herhangi  birinin  yeni  bir  zarf  ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır. 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durumu aynı fatura numarası  ya  da  ETTN  numarası  ile daha önce gönderim (yükleme) yapıldığı durumlarda oluşur (farkında olmadan  aynı  fatura  ya  da  ETTN numarası ile ikinci kez gönderim yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Faturalar yeniden gönderilmemeli
1170 YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ NOT: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır.

Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu hata kodlarını içeren Sistem Yanıtı doğrudan merkez tarafından Gönderici Birim’e iletilir ve bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1171 GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK Gönderici  birim etiketinde  “GB” yerine “PK” tanımlanmış olabilir. Gönderici birim etiketinde “GB” tanımlı olmalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1172 POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK Posta kutusu etiketinde “PK” yerinde “GB” tanımlanmış olabilir. Posta kutusu etiketinde  “PK” tanımlı olmalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1175

İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ
İmza  yetkisi  kontrol  edilemedi yanıtı imzanın yetersiz olduğu

anlamına gelmemektedir. Müşterinin  ekstra  kontrol  istediği durumlarda ilgili hata alınır.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1176 İMZA SAHİBİ YETKİSİZ Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1177


GEÇERSİZ İMZA
İmza doğrulama geçersizdir. Hatasız gönderim için gönderimden önce “imza doğrulama” kontrolü yapılmalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1180 ADRES KONTROL EDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1181 ADRES BULUNAMADI Etiket bilgisi ve VKN eşleşmesi yapılamıyor. Alıcının VKN/TCKN ve etiket bilgisinin güncel olduğundan emin olunuz. (Etiket ya da yöntem değiştirmiş olabilir.)Göndericinin VKN/TCKN ve etiket bilgisinin

güncel olduğundan  emin olunuz. (Etiket ya  da  yöntem değiştirmiş olabilir.)

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1182 KULLANICI EKLENEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1183 KULLANICI SİLİNEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1190 SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1195 SİSTEM HATASI Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1200 ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata  almamışsa  zarfın  durumu  “ZARF  BAŞARIYLA İŞLENDİ” olmaktadır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. GİB’den 1200 durum kodu  “Zarf  Başarıyla  İşlendi”  metni  ile  sistem  yanıtı gönderildiğinde ERP statüsü “GİB’de  işlendi-  Alıcıya gönderilecek” olarak güncellenir. Aynı statü kodu Alıcı tarafından  gönderildiğinde  ise; bu zarfın alıcı tarafında işlendiği anlamına gelecektir.
*1210 DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir. Alıcıya gönderme sırasında herhangi bir sorun yaşanır ve zarfın gönderimi başarısız olur ise; göndericiye 1210 durum kodu döner. (Merkez birim zarfı dört defa göndermeyi dener, ilki göndericinin  gönderip  GİB’den  geçerek  alıcıya  iletildiği saattir. 1210 durumu alınırsa GİB aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. 3 deneme saat 06.00 ve 18.00 saatleri arasında sırayla yapılmaktadır.) GIB’in tekrar gönderim denemesi başarılı olur  ise, 1300  BAŞARIYLA TAMAMLANDI durum  kodu alınır. Eğer bu süre sonlandıktan sonra gönderim  hala  başarısız  ise, 1215

DOKÜMAN

GÖNDERİMİ

BAŞARISIZ, TEKRAR GÖNDERME

SONLANDI durum kodu alınır.

1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir.

1215
DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI Gönderim sırasında bir hata oluşması halinde zarf 1210 durum kodunun alındığı andan itibaren Merkez birim aynı zarfı dört defa ikişer saat arayla toplam sekiz saat içerisinde tekrar  göndermeyi  dener.  Son  denemede  (dördüncü deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş ise zarfın   durumu   1215 “DOKÜMAN

GÖNDERİMİ BAŞARISIZ.   TEKRAR

GÖNDERME SONLANDI” durum  kodunu  alır.  1215  durum  kodunun  alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID’ si ile tekrar gönderilebilecektir.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

*1220

HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ
Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir, eğer gönderim  başarılı  olmuş ise;  alıcıdan merkeze sistem yanıtı  gelene  kadar  zarfın  merkezdeki durumu 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ “ şeklinde olur ve buna göre faturanın ERP statüsü de “Alıcıya gönderildi” olmaktadır. 1220“HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” durum kodunda alıcı   zarfı sistemine aldığını GİB’e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip işleyemediğine dair  olumlu  ya  da  olumsuz  bir cevap dönmemiştir. Bu  durumda GİB  yanıt dönmeyen mükelleflere otomatik uyarı maili atar. Ancak alıcı ile iletişime geçilerek yanıt dönmeleri sağlanabilir. Bu durumdaki zarfların içerisindeki faturaların tekrar gönderilmesi mükerrer gönderim olacağından ikinci kez gönderilmemesi gerekmektedir. 1220 durumunun 1230 ve ya 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir. 

NOT 1: İki gün içerisinde durum kodu güncellenmez ise; bu konuda alıcı ile görüşülebilir.

NOT 2: Gönderici ve alıcı taraf da ilgili faturayı muhasebe kayıtlarına geçirebilir.

1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ Zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 durum  koduyla  bekleyen  zarfın  yeni durumu 1230 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ”  olur. 1230   durum  kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID’ si  ile tekrar gönderilebilecektir.  Bu nedenle  fatura  iptal süreçleri  başlatılmaz. Gönderici birim merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın ERP statüsü   de   “Alıcıda işlenemedi” olur. Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
*1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI Hedeften  sistem  yanıtının  1200  “ZARF  BAŞARIYLA İŞLENDİ” durum kodu ile gelmesi halinde Merkezde 1220 durum  koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1300 “BAŞARIYLA  TAMAMLANDI”  olur.  Buna  göre  de gönderici birim,  merkeze  sorgu  gönderdiğinde  faturanın ERP statüsü “Alıcıda işlendi – Başarıyla işlendi” hale gelir.

Faturaların yeniden gönderilme aşamaları:
Kodların başında “*” işareti var ise;

İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile gönderimine izin verilmez. e-Fatura uygulaması normal işleyişinde bu faturaların tekrar gönderimine gerek duyulmamaktadır. Ancak özel bir durum ile karşılaşılıp faturanın tekrar gönderimi gerekirse aşağıda belirtilen işlem adımları uygulanır.

* Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır.
* Ticari ürün tarafında ilgili fatura çıkartılır, daha sonra yeni fatura oluşturulup kaydedilir
* Kaydedilen yeni satış faturası gönderilir

Kodların başında “*” işareti yok ise;

* İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir
* Aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmeden önce Connect/Çalışma Parametreleri/Doküman Parametreleri “Paketleri gruplayıp birleştir” seçeneği işaretli olmalıdır.
* Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır.
* Eğer belgedeki ya da zarftaki eksiklikten dolayı (Geçersiz imza, Schematron Kontrol Sonucu Hatalı vb.) durum kodlarından biri alınmış ise, belge ya da zarfta ilgili hata düzeltilir. Eğer
alınan durum kodu sistem hatası ise, değişiklik yapılmaz.
* Satış faturası tekrar gönderilir

 


E-Fatura Durum Kodları Dokümanı

Bir cevap yazın