E-Fatura

Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen Logo e-Fatura çözümleri ile mevcut yazılımınız ne olursa olsun, faturalarınızın dolaşımı güvenle ve hızla sağlanmış olur. Doğru ihtiyaç analizi ile işletme yapınıza en uygun e-Fatura çözümüne Logo güvencesi ve tecrübesi ile kavuşabilirsiniz.

e-Fatura Nedir?

Önceden sisteme tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır. Standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip yeni bir belge türüdür.

e-Fatura Uygulaması Nasıl Çalışır?

E fatura nasıl çalışır
E-Fatura

e-Fatura sisteminde, sadece sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir ve bu kullanıcılardan e-Fatura alınabilir. Gönderilen e-Faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı’nca kontrol edilerek alıcıya iletilmektedir.

Neden Logo e-Fatura?

e-Fatura uygulamasına geçmek için çevreye katkısından, sağladığı maliyet avantajlarına kadar pek çok nedeniniz var. Eğer kurumunuz e-Fatura kullanması zorunlu mükellefler listesinde yer alıyor ise ya da kağıt fatura kullanımının sebep olduğu operasyonel maliyetlerinizi azaltmak istiyorsanız sizler de e-Fatura uygulamasına geçiş yapabilirsiniz. Mevcut yazılımınız ne olursa olsun, işletme yapınıza en uygun ve güvenilir çözümler Logo’da.
• Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son verilir.
• Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlanır.
• İç denetim ve yönetim kalitesi artar.
• Mali mühür ile veri bütünlüğü ve inkar edilemezlik sağlanır.
• Kağıt tasarrufu sağlayarak çevreyi korur.
• Gecikmelere, anlaşmazlıklara ve kullanıcı hatalarına son verilir.
• e-Fatura sürecinde sunulan tam entegrasyon ile firmaların hızlı ve güvenli bir şekilde e-Devlet uygulamalarına geçişi sağlanır.
• e-Fatura geldiğinde, sisteme manuel girilmiş irsaliyeler ile otomatik olarak eşlenerek mükerrer kayıt oluşması engellenir.
• Hizmet faturaları, ihraç kayıtlı faturalar gibi özel faturalar da e-Fatura olarak gönderilebilir.
• Firmaların e-Fatura mükellefi olup olmadığı tek tuş ile sorgulanarak cari hesaplar ile ilişkilendirilebilir.
• e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti alan firmalar e-Faturalarının onay sürecini web üzerinden yönetebilirler.
• e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti, Türk Telekom altyapısı kullanılarak sunulmakta olup günlük 130.000.000 adet fatura işleme kapasitesine sahiptir.
• e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti Superonline altyapısı kullanılarak yedeklenmiş olup, felaketten kurtarma merkezi 8 şiddetinde depreme dayanıklıdır.

Logo e-fatura Broşür