Logo Go3 2.55 Aralık 2018

Logo Go3 2.55 Sürümde Yer Alan Yenilikler neler?

Go3 2.55  Dosyalarını İndir

Logo Go3 Demo Kurulumu Yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sistem İşletmeni

1- Kullanıcı Yetki Ağacına Eklenen Yeni Seçenekler

Kullanıcı yetki ağacına, “Fişlerde İşlem Döviz Türü Değiştirilemesin” ve “Fişlerde İşlem Döviz Kuru Yalnızca Listeden Seçilebilsin” yetkileri eklendi.

2- Banka Kredi Taksitlerine Eklenen Yeni Yetki

Finans > Hareketler > Banka Kredi Taksitlerinin altında “Faiz Hesaplamasını Çıkar” yetkisi eklenmiştir.

Diğer İşlemler

1-Muhasebe Hesapları Şablonunda Yapılan Değişiklikler

Muhasebe Hesapları Şablonunda, hareket gören hesapların kontrol edilmesi ve uygun olmaan durumlarda alt hesap oluşturulmaması sağlandı.

“Kırılım Sayısı” sütununun adı “Karakter Sayısı” olarak değiştirildi.

Cari Hesap

1- Cari Hesap Ekstresine Eklenen Yeni Filtre

Cari Hesap Ekstresine “Ortalama Vade Referans Tarihi: Başlangıç / Bitiş” eklenmiştir.

Çek/Senet

1- Çek ve Senetler Listesine (Browser) Eklenen Filtre

Çek ve Senetler listesinin Durumu filtresine “Karşılığı Yok” seçeneği eklenmiştir.

Banka

1- Banka Kredi Taksitleri F9 Menüsüne Eklenen Yeni Seçenek

Rotatif Krediler için banka kredi taksitleri listesinin F9 menüsünde “Faiz Hesaplamasını Çıkar” seçeneği eklendi.

2- Banka Ekstresi ve Banka Hesap Ekstresi Raporlarında Yapılan Değişiklik

Banka Ekstresi ve Banka Hesap Ekstresi raporlarındaki “Ticari İşlem Grubu” filtresi “Cari Hesap Ticari İşlem Grubu” olarak değiştirilmiştir.

Genel

1-Öndeğer Masaüstü Seçim Ekranında Klavye Yön Tuşları İle Masaüstü Modelleri Arasında Geçiş Yapılabilmesi

Klavye yön tuşları ile öndeğer masaüstü modelleri arasında geçiş yapılması sağlanmıştır.

Sabit Kıymet

1-İstenilen Yıla Ait Amortisman Hesaplamalarının Silinmesi

Sabit Kıymet kayıtları F9 menüsüne amortisman tablolarının silinmesi için seçenek eklenmiştir.

2-Sabit Kıymet Kaydı İle İlişkilendirilen Ömür Artırıcı Ve Fonksiyon Artırıcı Giderler “Gider Sabit Kıymet Hareketleri” Ekranında Yeni Filtre

Filtrelere “Gider Kayıtları İle İlişkilendirilenler : Listelensin / Listelenmesin” seçeneği eklenmiştir.

Satış

1-Sabit Kıymetler İçin Negatif Seviye Kontrolünün Yapılmaması

Sabit Kıymet için Negatif Seviye Kontrolü yapılmayacaktır. Perakende Satış İrsaliyesi, Toptan Satış İrsaliyesi, Konsinye Çıkış İrsaliyesi, Perakende Satış Faturası, Toptan Satış Faturası fişlerinde “Sabit Kıymet Kayıtları ile İlişkilendir” seçeneğinde, “Ambar” bilgisi ile aynı “Ambar” değerine sahip olan kayıtların gelmesi şeklinde düzenleme yapılmıştır.

2-Müstahsil Makbuzları F9 Menüsüne Fatura Parametreleri Seçeneği Eklenmesi

Müstahsil makbuzlarında F9 menüye fatura parametreleri seçeneği eklenerek indirim ve masrafların yansıtılacağı muhasebe hesabının seçilmesi sağlanmıştır.

3-Toptan Satış İrsaliyesi İrsaliye Parçala İşleminde İptal Edilen İrsaliye Varsa Kullanıcının Uyarılması

İrsaliye üzerinden parçalama işlemi ile oluşturulan irsaliyeler iptal edildiğinde ana irsaliye güncellenmediği için iptal işlemi yapılmak istendiğinde kullanıcıların ikaz edilmesi için “Parçalanmış İrsaliyeyi İptal Ediyorsunuz , Ana İrsaliye Güncellenmeyecektir” (Tamam / Vazgeç) şeklinde uyarı mesajı eklenmiştir.

Fatura

1-Satış Performans Raporu Filtresine Ek

Fatura Analizleri altında bulunan Satış Performans Rapor filtrelerine “‘Tutarlar İşlem Dövizine Göre Gelsin : 1-Evet, 2-Hayır’ seçeneği eklenmiştir.

e-İrsaliye

1-GİB’de İşlenemedi Statüsünde Olan e-İrsaliyenin Değiştir İşlemi ile Düzenlenerek Yeniden Sunucuya Gönderilmesi

e-İrsaliye olarak düzenlenen ve “GIB’de işlenemedi” statüsünde olan irsaliyelere “Değiştir” ile girilebilmesi sağlanmıştır.

Bir cevap yazın