Kasa Döviz Toplamları

Kasa Döviz Toplamları

Döviz toplamları seçeneği ile kasa kartına ait hareketler, yerel para birimi ve işlem dövizi üzerinden hesaplanan tutarlar ile listelenir. Döviz Toplamları Kasalar listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Dövizli kasa işlemleri penceresinde Filtreler seçeneği ile koşul belirlenir ve toplamlar bu filtre koşullarına göre listelenir. Döviz toplamları tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek yalnızca bu aralıkta kalan işlemleri kapsayacak şekilde alınır. İşlem türü filtre satırlarında yapılacak seçimle yalnızca seçilecek işlem türleri ile yapılan hareketleri içerecek şekilde döviz toplamları izlenir. Döviz toplamları filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Tarih

Başlangıç / Bitiş

İşlem Türü

Cari Hesap Tahsilat / Cari Hesap Ödeme / Bankaya Yatırılan / Bankadan Çekilen / Satınalma Faturası / Perakende Satış İade / Toptan Satış İade / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Müstahsil Makbuzu / Muhasebe Tahsil İşlemi / Muhasebe Tediye İşlemi / Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi / Çek Tahsil / Senet Tahsil / Çek Ödemesi / Senet Ödemesi / Açılış (Borç) / Açılış (Alacak) / Virman (Borç) / Virman (Alacak)

İşlem Özel Kodu

Grup / Aralık

Döviz toplamları listesi tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde kasa kartının kodu, adı ve özel kodu, Tarih aralığı alanında ise filtre satırlarında verilen başlangıç ve bitiş tarihleri yer alır. Satırlarda ise kasa kartına ait dövizli toplamlar listelenir. Tablo satırlarında, her işlem dövizi türüne ait bilgiler ayrı bir satır olarak yer alır. İşlem dövizi, fişlerde kullanılan işlem dövizi türüdür. İşlem dövizi üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları yanında yerel birim üzerinden toplam tutarlar da ilgili alanlarda listelenir.

Bir cevap yazın