Logo Go3 2.53 Eylül 2018

Logo Go3 2.53 Sürümde Yer Alan Yenilikler neler?

Go3 2.53  Dosyalarını İndir

Logo Go3 Demo Kurulumu Yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

GO 3 Sürüm Yenilikleri

Sistem Yönetmeni

1- Kullanıcı Yetkilerine Eklenen Yeni Seçenekler

Kasa İşlemleri için kullanıcı yetkilerine “Toplu Kayıt Ekle” ve “Toplu Kayıt Çıkar” seçenekleri eklenmiştir.

2-Kullanıcı İşlem Yetkilerine Ek

Kullanıcı işlem yetkilerindeki Stok-İşlemler başlığı altına “Malzeme Virmanı” yetkisi eklenmiştir. Ana Kayıtlar-Muhasebe-Hesap Planı altına “Toplu Güncelle” yetkisi eklenmiştir.

3-Ticari işlem Grubunun Yetkiye Bağlanması

Sipariş,irasliye ve fatura için ekle ve değiştir yetkileri altına ayrı ayrı olmak üzere “Ticari İşlem Grubu” yetkileri eklenmiştir.

4-Amortisman Tablosunda F9 Menüde Yer Alan Muhasebeleştirme İşareti Koy Seçeneğinin Kullanıcı Bazında Yetkilendirilebilmesi

Amortisman tablosunda F9 menüde yer alan ‘Muhasebeleştirme İşareti Koy/ Kaldır’ seçeneği için kullanıcı yetkilerine yetki tanımlaması eklenmiştir.

5-Malzeme Kartları Ekranında Resim Alanının Zorunlu Olması 

Sistem işletmeni içerisinde bulunan zorunlu alanlar seçeneklerine malzeme kartları için resim 1 ve resim 2 alanları eklenmiştir.

6-Cari Hesap Kartı İçerisindeki e-Devlet Tabının Kullanıcı Bazında Yetkilendirilmesi

Yetki ağacı işlem yetkileri altında yer alan cari hesap kartları ekle,değiştir ve incele yetkileri altına e-Devlet Bilgileri yetkisi eklenmiştir.

Genel

1-Go3 Ürününde Kullanıcı Yetki Listesi

GO3 ürününde üst menüde bulunan Araçlar bölümüne “Yetki Listesi” raporu eklenmiştir.

2-Hızlı Üretim Fişi Kolonlarının Yetkilendirilmesi

Kullanıcı tanımlarında Hızlı üretim fişleri Ekle/ Değiştir/ İncele işlemleri için “Kolonlar” yetkisi eklenmiştir.

3-Fiş / Fatura Muhasebeleştirildiğinde Kayıt Bilgisi Kısmına Değişiklik Olarak Kullanıcı Bilgisinin Yazılması

Fiş / Fatura kaydı muhasebeleştirildikten sonra F9- Kayıt bilgisi ‘Değiştiren’ bölümüne kullanıcı bilgisinin yazılması sağlanmıştır.

4-LBS Döküman Arşivi Kullanılarak Eklenen Dökümanlar Topluca Dışarıya Aktarılması ve Bağlantı Bilgileri (Çek, Senet, Fatura vb.) Text Dosyaya Aktarılması
Lbs döküman arşivi kullanımlarında dökümanları toplu olarak dışarı aktarılması ve dışarı aktarıldığında dosya içerisindeki fiş ve logicalref bilgilerinden oluşan metin dosyasının oluşturulması sağlanmıştır.

Ana Kayıtlar

1-Malzeme Kartları F9 Sipariş Hareketleri Filtrelerinde Proje Kodu 
Malzeme kartları ekranında F9 menü ile erişilen “Sipariş Hareketleri” ekranında Proje Kodunun listelenmesi ve filtre olarak verilebilmesi sağlanmıştır.

2-Malzeme Türüne Göre Zorunlu Alan Tanımlanması

Malzeme kartları zorunlu alanlar penceresine “Malzeme Tipi” alanı eklenmiştir.

3-Malzeme Kartı İçerisindeki Açıklama 2 Alanında da Yabancı Dil Girişi Yapılabilmesi

Malzeme kartı içerisinde yer alan Açıklama 2 ve Açıklama 3 alanlarına yabancı dilde veri girişinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

4-Malzeme Sınıfı Tanımlı Fiyat Kartında Yapılan Değişikliğin Alt Malzemeleri Etkilemesi

Malzeme sınıfının fiyat kartında fiyat değiştirme limiti alanlarında değişiklik yapıldığında malzeme sınıfına bağlı malzemelerin fiyat kartlarındaki fiyat değiştirme limiti alanlarını güncellemesi sağlanmıştır.

5-Malzeme (Sınıfı) Satış / Satınalma Fiyatı Tanımında Hareket Özel Kodu Filtresi

Malzeme ve hizmet fiyat kartları tanımlarında hareket özel kodu seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır.

6-Cari Hesap Kartı Üzerinden Ulaşılan Haraketler Browserda Türe Göre Sıralama 

Cari hesap kartı üzerinden erişilen hareketler ekranı ve cari hesap hareketleri ekranlarında tür kolonuna göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

7-Cari Hesap Kartında Seçili Olan Döviz Türü Talep Fişi İçerisinde Cari Seçimi Yapıldığında Otomatik Gelmesi

Talep fiş satırında işlem dövizli cari hesap kartı seçildiğinde ‘Fiyatlandırma Dövizi Güncellenecektir.’ uyarısı eklenmiştir. Bu uyarıya “Tamam” denildiğinde satırdaki döviz türünün değişmesi sağlanmıştır.

Muhasebe

1-Masraf Merkezi Hareketlerinin Listeleneceği Rapor

Muhasebe/Dökümler menüsü altındaki Masraf Fişleri Raporunun adı Masraf Merkezi Ekstresi olarak değiştirilmiştir.

2-Muhasebe Bağlantı Kodları Dökümü Raporu

Muhasebe-Dökümler menüsü altına Muhasebe Bağlantı Kodları Döküm raporu eklenmiştir.

3- Hesaplar Arası Aktarım İşlemine Eklenen Yeni Filtre Seçeneği

İşlemler > Hesapları Arası Aktarım işleminin fiş türü bazında yapılabilmesi amacıyla filtre seçeneklerine “Fiş Türü” filtresi eklenmiştir.

4-Maliyet Dağıtım Fişi Muhasebeleştirilirken Fiş Numarasının Oluşan Mahsup Fişi Satırına Açıklama Olarak Yazılması

Maliyet Dağıtım ve Satış Provizyon dağıtım fişleri muhasebeleştirilirken, dağıtımı yapılan hizmet faturalarının fiş no bilgisinin mahsup fişi satırlarına açıklama olarak yansıması sağlanmıştır.Bu kapsamda muhasebeleştirme filtre ekranında yer alan “Muhasebe Fişi Satır Açıklaması” filtresine “Kaynak Fiş Numarası” seçeneği eklenmiştir.

5-Muhtasar Beyannamede 018  Kodlu Döner Sermaye/Diğer Ücret Ödeme Tipi Alanı 

Muhtasar beyannamede vergiye tabi işlemler sekmesinde ödemelerin tür kodu seçeneklerine “018 Döner Sermaye/Performans/Ek Ders Ödemesi/Ek Ödeme/Kayyum-Bilirkişi Ödemesi Diğer”seçeneği eklenmiştir.

6-Mahsup Fişi Başlığında Proje Kodu 

Muhasebe fişleri başlık kısmına proje kodu seçim alanı eklenmiştir.

Stok

1-Muhasebe Hesabı Atamaları Listesi

Stok-Dökümler menüsü altına Muhasebe Hesabı Atamaları Listesi eklenmiştir.

2-Siparişte Dövizli Tutar Kolonu

Stok-Hareketler-Siparişler penceresine Dövizli Tutar alanı eklenmiştir.

3-Satış Siparişi Üzerinden Karşı Sipariş Oluşturulduğunda Verilen Siparişe Tanımlı Alış Fiyatının Otomatik Gelmesi
Satış/ Satınalma siparişi üzerinden karşı sipariş oluşturulduğunda verilen/ alınan siparişe tanımlı Alış/ Satış fiyatının otomatik gelmesi sağlanmıştır.

4-Ambar Sayımı İşlemi Maliyet Türü Filtrelerinde Son Satınalma Fiyatı(Net) ve Son Satış Fiyatı(Net) Seçenekleri 
Ambar sayımı maliyet türü filtrelerine  Son Satınalma Fiyatı (Net) ve Son Satış Fiyatı (Net) seçenekleri eklenmiştir.

e-İhracat

1-İhracat Operasyon Fişinde Teslim Şekli Exv Seçildiğinde Navlun ve Sigorta Girişi

İhracat operasyon fişlerinde teslim şekli; EXV (ExWharehouse) olarak seçildiğinde Navlun ve Sigorta satırlarında Yüzde (%) ve Tutar girilebilmesi sağlanmıştır.

2-İhracat Operasyon Fişi Listesine Dosya Referans No Alanı 

İhracat operasyon fiş listesine, ‘Dosya Referans No’ alanı eklenmiştir.

3-İhracat İşlemlerinde Satırda Kap Adetlerinin Otomatik Dolması

İhracat işlemlerinde, seçilen lotlu malzeme için satırda kaç farklı lot seçildiyse lot adedi kadar satırda kap adetlerinin otomatik gelmesi sağlanmıştır.

4-İhracat Operasyon Fişleri Listesine G.Ç.B. Tarihi Ve İntaç Tarihinin Kolon Olarak Eklenmesi

İhracat operasyon fişleri listesine “GÇB Tarihi” ve “İntaç Tarihi” kolonları eklenmiştir.

6-İhracat Operasyon Fişleri Varış Ülke Tipi Alanlarına “Serbest Ülkeler” Seçeneğini Eklenmesi

İhracat operasyon fişi varış ülke tipi seçenekleri arasına “Serbest Ülkeler” eklenmiştir.

7-İhracat e-Fatura Uygulaması Kapsamında, İhracat Operasyon Fişinde, Satır Bazında Rejim Şekli Girilebilmesi

İhracat operasyon fişinde satır bazında rejim şekli girilebilmesi sağlanmıştır.

Diğer İşlemler

1-Fatura Çalışma Bilgilerine Ek

Fatura çalışma bilgilerine hem satış hem satınalma için “Sipariş / İrsaliye /Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi: Hedef Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin/Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin” parametresi eklenmiştir.

2-Stok Parametreleri Sipariş Satır Sıralama Parametresinde Malzeme Özel Kodu Seçeneği

Stok ve Fatura Parametrelerinde bulunan Sipariş, İrsaliye ve Fatura Satır Sıralama parametrelerine Malzeme Özel Koduna Göre seçeneği eklenmiştir.

3-Muhasebe Çalışma Bilgilerine Ek

Muhasebe parametrelerine “Açılış, Özel ve Enflasyon Muhasebesi Fişlerinde B/A Kontrolü” parametresi eklenerek, fişlerde borç/ alacak eşitliği olmadan kaydedilmemesi sağlanmıştır.

4-Fatura Parametrelerine Ek

e-Fatura ve e-Arşiv türündeki faturalar için fatura satırları ve detaylardaki kdv muafiyet sebeplerinin öndeğer olarak belirtilebilmesi için Fatura Satış parametrelerine ‘e-Fatura KDV Muafiyet Sebebi Kod Öndeğeri, e-Fatura KDV Muafiyet Sebebi Açıklama Öndeğeri ,e-Arşiv KDV Muafiyet Sebebi Kod Öndeğeri ,e-Arşiv KDV Muafiyet Sebebi Açıklama Öndeğeri ‘ parametreleri eklenmiştir.

5-Cari Hesap Parametrelerine Ek

Cari Hesap çalışma bilgilerine “Cari Hesap Fiş Durumu:Öneri / Gerçek” seçeneği eklenmiştir.

6-KDV Muafiyet Sebebi Uyarısının Parametrik Olması

Fatura Parametreleri altına “”KDV Muafiyet Sebebi Kontrolü : Yapılacak/Yapılmayacak” parametresi eklenmiştir.

7-Maliyet Analiz Raporunda Faturalanmış İrsaliyeler Listelensin” Parameresinin Öndeğer Seçeneğinin “İrsaliye Tarihine Göre” Olması

Malzeme Yönetimi Parametrelerinde bulunan “Maliyet Analiz Raporunda Faturalanmış İrsaliyeler Listelensin” parametresinin öndeğer seçeneği “İrsaliye Tarihine Göre” olarak değiştirilmiştir.

8-Sevkedilemez Sipariş Basımı Parametresi
Stok Parametrelerine “Sevkedilemez Sipariş Basımı: Evet / Hayır” parametresi eklenmiştir.

9-Fiş Başlığındaki Ambar Bilgisi Değiştirildiğinde “Fiş Satırları Ambar Bilgisi Güncellenecek ” Uyarısının Gelip Gelmemesinin Parametrik Olması

Stok parametrelerine “Fiş Satırları Ambar Bilgisi Güncellenirken Uyar:Evet / Hayır” seçeneği eklenmiştir.

10-Muhasebe Fişinde Hesap Tipi Kontrolü Parametresi

Muhasebe fişinde hesap tipi kontrolü için muhasebe parametrelerine “Muhasebe Fişinde Hesap Tipine Göre Hatalı Satır(lar) Var İse” parametresi eklenmiştir.

11-Cari Hesap Parametrelerinde Cari Hesap Bazında Belge Numarası Kontrolü Yapılacak İşlemler Alanına Satış Faturaları Türleri

Cari hesap parametrelerinde ‘Cari Hesap Bazında Belge Numarası Kontrolü Yapılacak İşlemler’ alanına Satış Faturaları türleri de eklenmiştir.

12-Döviz Kullanım Parametrelerinde İthalat-İhracat İşlemleri Seçenekleri 
Döviz kullanım parametrelerine “İthalat” ve “İhracat” seçenekleri eklenerek istenilen döviz türünün seçilebilmesi sağlanmıştır.

13-Finansal Hatırlatıcıya Teminat Mektupları Komisyon Ödemeleri Eklenmesi
Finansal hatırlatıcıya ait işlemler için ‘Ödemeler’ bölümüne “Teminat Mektupları Komisyon Ödemeleri Vade Tarihi” seçeneği eklenmiştir.

14-İrsaliye/Fatura Aktarımında İrsaliyedeki Düzenlenme Tarihi Güncellenmesinin Parametrik Olması
Stok parametrelerine “Kağıt irsaliye aktarımında düzenleme tarihi: Güncellenecek / Güncellenmeyecek” seçeneği eklenmiştir. İrsaliye faturalandığında irsaliyedeki düzenlenme tarihi değişmesi seçime göre yapılmaktadır.

Cari Hesap

1-Detaylı Ortalama Vade Raporunda Firma Kredi Kartı Fişleri 

Detaylı ortalama vade raporunda firma kredi kartı fişi ve firma kredi kartı iade fişinin dikkate alınması sağlandı.Bu kapsamda cari hesap fişleri filtrelerine “Firma Kredi Kartı Fişi ve Firma Kredi Kartı İade Fişi” seçenekleri eklenmiştir.

2-Cari Hesap Fişleri F9 Menüsünde Durum Değiştir ve Toplu Durum Değiştir Seçenekleri

Cari hesap fişleri F9 menüye “Durum Değiştir” ve “Toplu Durum Değiştir” seçenekleri eklenmiştir.

3-Borç Takip Raporuna Yeni Filtre

Borç Takip Raporu filtre seçeneklerine “Kapanma Durumu=Hepsi/Kapanmışlar/Kapanmamışlar” fitresi eklenmiştir.

4-Cari Hesap Kartı İçindeki Vergi Dairesi Bilgisi Serbest Girişinde Büyük Harf Kontrolü Olmaması

Cari hesap kartı içindeki vergi dairesi bilgisi serbest girişinde büyük harf kontrolü kaldırılmıştır.

5-Muhasebe Bağlantı Kodlarında Cari Hesaplar İçin Proje Kodu Tanımlanması

Muhasebe Bağlantı Kodları\Cari Hesap\Cari Hesap Muhasebe Kodlarında Proje kodu tanımlama yapılabilmesi sağlanmıştır.

6-Cari Hesap Virman Fişlerine Saat Bilgisi Eklenmesi

Cari hesap fişlerinde  (Nakit tahsilat/ödeme, Borç/Alacak Dekontu, Virman,Kur Farkı, Özel Fiş, Açılış) başlık alanına saat bilgisi eklenmiştir.

Fatura

1-Satışlar Tablosu ve Alımlar Tablosunda Ticari İşlem Grubu Filtresi

Satış Tablosu ve Alımlar Tablosu raporlarına “Ticari İşlem Grubu” filtresi eklenmiştir.

2-Faturada Birim Fiyat Alanında Son Satış Fiyatı Seçildiğinde Döviz Bilgisinin de Görülmesi

Birim fiyat alanında üç noktaya basılarak açılan malzeme/hizmet hareketleri ekranına “İD,İD Birim Fyat ve İD Birim Fiyat (Net) alanları eklenmiştir.

3-Satış / Satınalma Sİpariş, İrsaliye ve Fatura Filtrelerinde e-Fatura Kullanıcısı Seçeneği

Sipariş,irsaliye ve fatura ekranları filtrelerine “e-Fatura kullanıcısı=Hepsi/Olanlar/Olmayanlar” filtresi eklenmiştir.

4-e-Fatura Uygulamasında Yollanan Ve Red Yanıtı Alan Faturaların Kayıt Edildiğinde Kırmızı Görüntülenmesi

e-Fatura uygulaması kapsamında reddedildi statüsündeki faturaların listelerde kırmızı renkte listelenmesi sağlanmıştır.

5- Alış Faturaları ve Satış Faturaları Listelerine Eklenen Yeni Filtre Seçeneği

Alış ve Satış Faturalarının Filtre sekmesi altına “Fatura Durumu: Öneri Gerçek” seçeneği eklenmiştir.

6-Fatura Satırı F9 Sipariş Hareketi Aktar İşleminde Açılan Filtre Penceresinde Ticari İşlem Grubu

Fatura satırları sağ tuş (f9) menüde yer alan ‘Sipariş Hareketi Aktar’ işlemi filtre seçeneklerine “Ticari İşlem Grubu” filtresi eklenmiştir.

7-e-Fatura Uygulaması Kapsamında Ek Vergi Evrensel Kodlarına Ekleme

Ek vergi evrensel kodlarında güncelleme ve ekler yapılmıştır.

8-Fiyat Farkı Faturalarında Seri No Alanı

Fiyat farkı faturalarına seri no alanı eklenmiştir.

9-Proforma Fatura Faturalandığında Saat Bilgisi

Proforma fatura faturalandığında ‘Saat Bilgisi’ nin güncellenmesi sağlanmıştır.

10-Onaylanmış Siparişlerin Faturalanma İşleminde Fiyat Değiştirme Limit Kontrolü Yapılmaması

Onaylanmış sipariş üzerinden faturalama işleminde tutar değişikliği yapılmadığı durumda fiyat değiştirme limit kontrolü yapılmaması sağlanmıştır.

11-Satınalma Faturası Üzerinden Satış Faturası Oluşturulduğunda Satınalma Faturasında Girilmiş Olan İndirimlerin Satış Faturasına Gelmesi

Satınalma faturası üzerinden satış faturası oluşturulduğunda satınalma faturasında girilmiş olan indirim ve masrafların satış faturasına gelmesi sağlanmıştır.

12-3065 Sayılı Kanun Kapsamında İkinci El Motorlu Taşıt Satışında Ticari İşlem Grubuna Bağlı Olarak Satış Faturasında Kdv Matrahının Hesaplanması İle İlgili Geliştirme 

3065 sayılı kanun kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz satışında, satış faturasında kdv matrahının hesaplanabilmesi için ticari işlem grubu seçeneklerine “7104 Sayılı Kanuna Göre KDV Düzenleme” seçeneği eklenmiştir.

13-e-Fatura Ve e-Arşiv Fatura Kısmi İstisna Muafiyet Kodlarında Güncelleme

e-Fatura ve e-Arşiv uygulaması kapsamında Kısmi İstisna Muafiyet Kodlarına 242 kodlu istisna eklenmiş 218 kodlu istisnanın açıklaması güncellenmiştir.

14-e-Fatura Ve e-Arşiv Fatura Tam İstisna Muafiyet Kodlarına, 333-334 Eklenmesi

e-Fatura ve e-Arşiv uygulaması kapsamında Tam İstisna Muafiyet Kodlarına 333 ve 334 kodlu istisnalar eklenmiştir.

Teminat

1-Taminat Bordroları Penceresinde Arama Yapılırken Cari unvan Bilgilerinin Olması

Teminat Bordroları penceresinde CTRL+F ile arama yapılan seçeneklere Cari Hesap ile ilgili alanlar eklenmiştir.

Banka

1-Banka Kredi Taksit Ödemesi Sonrası Oluşan Banka İşlem Fişine “Değiştir” İle Girildiğinde Satır Açıklamasının Değiştirilmesi

Banka Kredilerine bağlı oluşan banka fişlerine Değiştir ile girildiğinde ‘Satır Belge No , Satır Açıklama , Satır Hareket Özel Kodu, Satır Banka Takip No’ alanlarının değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

2-Banka Hesapları Listelerinde Banka Hesaplarının Kredi Kartı Bloke Bakiyesi 

Banka hesapları listesinde “Kredi Kartı Bloke” ve “Firma Kredi Kartı Bloke” hesaplarının bakiyelerinin görüntülenmesi sağlanmıştır.

3-Banka Fişlerinde Yetki Kodu Tanımı Olan Kullanıcılarda Banka Hesapları Üzerinden “Hareketler” Denildiğinde Sadece Yetki Kodu Olan Banka Fişleri Listelenmesi

Banka Fişlerinde ‘Yetki Kodu’ tanımı olan kullanıcılarda banka hesapları üzerinden “Hareketler” denildiğinde sadece yetki kodu olan banka fişleri listelenmesi sağlanmıştır.

Talep Yönetimi
1-Talep Karşılamada Negatif Miktar Kontrolü 
Talep karşılama ve toplu talep karşılama ekranlarında işlem yapılırken negatif seviyeye düşen miktarın eklenip eklenmemesi ile ilgili uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır.

Bir cevap yazın