Logo Go3 2.51 Mayıs 2018

Logo Go3 2.51 Sürümde Yer Alan Yenilikler neler?

Go3 2.51  Dosyalarını İndir

Logo Go3 Demo Kurulumu Yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

GO 3 Sürüm Yenilikleri

Genel Muhasebe

1-Muhasebe Bağlantı Kodlarında Excel’e Aktarım

Ana Kayıtlar-Muhasebe Bağlantı Kodları’nın hepsine Excel’e Aktarma düğmesi eklenmiştir.

2-Satılan Malın Maliyeti Muhasebe Kodlarında KDV Oranı Filtresi

Satın malın maliyeti muhasebe kodları ve Satın malın maliyeti muhasebe kodları (TFRS) için “KDV Oranı” filtresi eklenmiştir.

Çek/Senet

1-Çek Senet Bordroları Liste Filtresinde Proje Kodu Filtresi

Çek/ Senet Bordroları Filtrele seçenekleri arasına Proje Kodu eklenmiştir.

2-Çek Senet Bordrolarında Ve Çek Senet Kartlarında Hem LBS Doküman Arşivi Hem de Kets İçin Ayrı Buton Eklenmesi

Çek Senet Bordrolarına ve Çek Senet Kartlarına LBS ve KETS döküman yönetim sistemi kullanımları için ayrı düğme eklenmiştir.

Malzeme

1-Malzeme Hareketlerinde İşlem Dövizi Tutarları

Malzemeler-F9-Malzeme Hareketleri peneresine İD, İşlem Döviz Tutarı ve İşlem Döviz Tutarı (Net) alanları eklenmiştir.

2-Malzeme Kartlarına Girilen 2. Resmin De Formlara Basılması

Malzeme kartlarına girilen 2. resmin de Malzeme Fişleri, Satış / Satınalma Sipariş/İrsaliye/Fatura ve Malzeme üzerinden basılması sağlanmıştır.

Fatura

1-Satış / Satınalma Fatura Dökümü Raporunda “Fatura Giriş Yeri” Filtresi

Satış Faturaları Dökümü ve Satınalma Faturaları Dökümü raporlarına “Fatura Giriş Yeri:Hepsi,Fatura,Banka,Kasa ve Dış Ticaret” filtresi eklenmiştir.

2-Faturada Maliyetler Menüsünde Raporlama Dövizi (RD) Cinsinden Maliyetlerin Görülebilmesi

Fatura sağ tuş (F9) menü seçeneklerinde yer alan Maliyetler penceresinde Raporlama Dövizi (RD) cinsinden maliyetler görülebilmesi için Tutar,Maliyet,Kar ve yüzde RD alanları eklenmiştir.

3-Belge Tipi e-Fatura Olan Satınalma Faturaları İçin Belge No Kontrolü

Fatura ve İrsaliye zorunlu alan tanımlarına Fatura türü (Kağıt, e-Fatura ,e-Arşiv ,e-Arşiv İnternet )ve İrsaliye türü (Kağıt,e-İrsaliye) seçenekleri eklenmiştir. Fatura tipi seçeneğine göre belge no vb. alanlarda zorunluluk kontrolü yapılması sağlanmıştır.

4-Alınan / Verilen Hizmet Faturalarında Kur Farkı Hizmet Kartı Seçildiğinde Detaylar Sekmesindeki Kur Farkının Otomatik İşaretlenmesi

Alınan/Verilen Hizmet faturalarında kur farkı işaretli hizmet kartı seçildiğinde uyarı mesajı ile Detaylar sekmesindeki kur farkının işaretlenmesi sağlanmıştır.

5-e- Fatura Kapsamında Geliştirmeler

GİB e-Fatura şematron geliştirmeleri kapsamında İade faturalarının senaryo bilgisi temel olması sağlanmıştır.Ayrıca adres tanımlarına iki yeni ülke kodu eklemiştir ( BQ : Karayip Hollanda ,SX : Sint Maarten).

6-Cari Hesap Kartındaki Teslim Şekli ve Taşıyıcı Firma Bilgilerinin Faturalara Öndeğer Gelmesi

Cari hesap kartı üzerinde tanımlanan teslim şekli ve taşıyıcı firma bilgilerinin, ilgili cari hesap faturaya seçildiğinde detaylar sekmesine öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır. Bunun için Fatura Çalışma Bilgilerine “Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması” ve “Kullanılacak Sevkiyat Adresi” parametreleri eklenmiştir.

Stok

1-Malzeme Hareket Aktarımının Varyantlı Malzemeler İçin Yapılması

Malzeme Hareket Aktarımı işleminin varyantlı malzemeler için de yapılması sağlanmıştır.

Diğer İşlemler / Çalışma Bİlgileri

1-Fatura Parametreleri ve Talep Yönetimi Parametrelerine Ek

Barkod girişi yapıldığında malzemenin alt satıra ya da üst satıra eklenmesinin kullanıcı kontrolünde olması amacıyla Fatura ve Talep Yönetimi parametrelerine “Sipariş/İrsaliye/Fatura Fişlerine Barkod Girişi İle Malzeme Satırı Eklendiğinde” ve “Talep Fişlerine Barkod Girişi İle Malzeme Satırı Eklendiğinde” parametreleri eklenmiştir.

2-Stok Parametrelerine Ek

Faturaların toplu muhasebeleştirme işleminde fişlerin evrak giriş sırasına göre sıralanabilmesi için; stok parametrelerine “Fatura Toplu Muhasebeleştirilme İşleminde Fiş Sıralama : Fiş Numarasına Göre / Fiş Giriş Sırasına Göre” parametresi eklenmiştir.

3-Stok Parametrelerine Ek

Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Basım Şekli: Koda Göre Birleştirilecek olduğunda Varyantlı Malzemelerin durumunun belirlenmesi için Stok Parametrelerine ayrı ayrı “Sipariş, İrsaliye, Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Varyantlı Malzemeler : Birleştirilerek Basılacak/ Varyant Koduna Göre Birleştirilerek Basılacak” parametreleri eklenmiştir.

4-Sabit Kıymet Parametrelerine Ek

Kıst Amortisman hesaplama yönteminde, amortisman hesaplama Oran üzerinden olduğunda ve Geçmiş Dönem bilgisi kullanıldığında, amortisman süresinin son yılında kalan net aktif değerinin neye göre hesaplanacağının belirlenmesi için “Kıst, Yıl, Geçmiş Dönem, Oran Kullanıldığında Son Yıl Hesaplama: Orana Göre Hesaplama / Kalan Aya Göre hesaplama” parametresi eklenmiştir.

Sistem İşletmeni

1-“Başlamadı” Durumundaki Üretim Emri Satırları İçin “Miktar” Bilgisinin Değiştirilebilmesi Yetkisi

Yetki ağacında Üretim Emirleri Değiştir yetkisinin altına “Üretim Emri Satırları Miktar Girişi” yetkisi eklenmiştir.

2-Malzeme Kartı Zorunlu Alan Tanımlarında Proje Kodu

Zorunlu Alanlar tanımları ‘Malzeme Kartı’ bölümüne “Proje Kodu” seçeneği eklenmiştir.

Cari Hesap

1-Toplu Mektup Gönder ve Toplu Mektup Gönder (Grup Şirketi) İşlemlerindeki Bakiye Tarihinin Mailin Açıklamasına Yazılması

Cari hesap kartları üzerinden Toplu mektup gönder ve Toplu mektup gönder(grup şirketleri) işlemlerinde Bakiye Tarihi filtresinde verilen tarih bilgisinin mail açıklaması olarak gönderilmesi sağlanmıştır.

Ana Kayıtlar

1-Alınan / Verilen Hizmet Ekstresi Raporunda Masraf Merkezi Kodu

Alınan Hizmet Ekstresi ve Verilen Hizmet Ekstresi raporlarına “Masraf Merkezi Kodu” filtresi eklendi.

Talep Yönetimi

1- Talep Fişi İçerisinde Cari Hesap Seçildiğinde Cari Hesaba Ait Proje Kodunun Gelip Gelmemesinin Uyarıya Bağlanması

Talep fişi satırlarında cari hesap seçildiğinde proje kodunun cari hesap kartında tanımlı olan proje koduyla güncellenip güncellenmeyeceği ile ilgili uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır.

Uygulamalar / Özel Uygulamalar

1-Cari Hesap İşlem Merkezinde Hareket Yazdırılırken Fişin Türüne Göre Form Tasarımı Üzerinden Yazdırılabilmesi

Cari hesap işlem merkezindeki hareketlere ait içeriklerin yazdırılabilmesi için cari hesap işlem merkezi ekranına “Form Yazdır” düğmesi eklenmiştir.

Genel

1-Yetki Listesi Alındığında Bloke Olan Kullanıcıların Bilgileri

Araçlar menüsünde bulunan Yetki Listesi Raporunda bloke edilmiş kullanıcının bloke bilgisinin yazdırılması sağlanmıştır.

İhracat

1-Bedelsiz İhracat Operasyon Faturası Gönderilebilmesi

Gümrük Bakanlığına Bedelsiz İhracat Faturası (e-İhracat) gönderilebilmesi sağlanmıştır.

Bir cevap yazın