Logo Go3 2.50 Mart 2018

Logo Go3 2.50 Sürümde Yer Alan Yenilikler neler?

Go3 2.50  Dosyalarını İndir

Logo Go3 Demo Kurulumu Yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Logo GO 3 Sürüm Yenilikleri

 

Cari Hesap

1.Detaylı Ortalama Vade Raporu’na Eklenen Listeleme Filtresi

Cari Hesap > Analizler > Detaylı Ortalama Vade Raporu‘na “Listeleme: Cari Hesap Koduna / Unvanına Göre” filtresi eklenmiştir.

2. Ayrıntılı Tahsilat ve Ayrıntılı Ödeme Listesi Raporlarına Eklenen Listeleme Filtresi

Cari Hesap > Dökümler > Ayrıntılı Tahsilat ve Ayrıntılı Ödeme Listesi Raporlarına “Listeleme: Koda Göre / Unvanına Göre” filtresi eklenmiştir.

3. Cari Hesap Listesi üzerinden Cari Hesap Kartlarına Ulaşılabilmesi

Cari Hesap Raporları > Cari Hesap listesi üzerinden cari hesap kartlarına ulaşılması sağlanmıştır.

4. Cari Hesap Hareketleri Penceresine Eklenen Yazdır Seçeneği

Cari hesap kartı üzerinden erişilen Hareketler penceresine ve Cari Hesap Hareketleri ekranına Yazdır seçeneği eklenmiştir.

5. Cari Hesaplar Listesinin Filtrelerine Yapılan Ek

Cari Hesaplar > Filtre sekmesinde yer alan Cari Hesap Türü filtre seçeneklerine “Grup Şirketi” seçeneği eklenmiştir.

Çek & Senet

1.İşlem Bordrosunda (Müşteri Çeki) Cari Hesabın Otomatik Gelmesi

İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) bankada karşılıksız yapıldığında oluşan borç dekontuna, çekin alındığı cari hesabın otomatik gelmesi sağlandı.

Teminat

1. İşlem Bordrosu (Kendi Teminatımız) Başlık Bilgisine Eklenen Proje Kodu Alanı

Teminat > Hareketler > Teminat Bordroları > İşlem Bordrosu (Kendi Teminatımız) > Müşteriden İade ve Müşteride Çözdür bordrolarının başlığına Proje Kodu seçeneği eklenmiştir.

Kasa

1. Kasadan Çek Tahsili İşlemi ile Oluşan Masrafın Gider Pusulasındaki Tarihin Güncellenebilmesi

Kasadan Çek Tahsili yapılırken girilen masrafa ait oluşan Gider Pusulasının tarihinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

Stok

1.Malzeme Kartları Listesinde Ana Birim Barkodu

Malzeme Kartları Listesine malzeme ana biriminin birinci kodunun gösterildiği “Ana Birim Barkodu” alanı eklenmiştir.

2-Toplam Satınalma Rakamları Raporunda KDV,İndirim ve İade Toplamlarının Listelenmesi

Toplam Satınalma / Satış Rakamları raporunda “Toplam KDV, Toplam İndirim ve Toplam İade” tutarlarının listelenmesi sağlanmıştır.

3-Kısmi Karşı Sipariş Oluşturma İşleminde Miktarı Sıfır Olan Satırların Listelenmes Parametresi

Kısmi karşı sipariş oluşturma işleminden sonra tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde bir önceki karşı siparişte tamamı karşılanan malzemelerin istendiğinde gelmemesi için ‘Karşı Sipariş Oluşturma İşleminde Miktarı Sıfır Olan Satırlar Eklensin : Evet/Hayır’ parametresi eklenmiştir.

İhracat

1. e-İhracat Modülüne Eklenen İhracat Operayon Kur Farkı Hesaplama İşlemi

e- İhracat modülüne “İhracat Operayon Kur Farkı Hesaplama” işlemi eklenmiştir.

Sistem İşletmeni

1. Sistem İşletmeninde Tanımlanan Zorunlu Alanlara Yapılan Ekler

Sistem İşletmeni > Zorunlu Alanlar Listesine faturalar için Başlık ve Satırda tanımlanabilen “KDV Muafiyet Sebebi” seçeneği eklenmiştir.

2. Sistem İşletmenine Eklenen Yeni Kullanıcı Yetkisi

Sistem Yöneticisi olmayan kullanıcıların Kullancı İzleme Raporunu alabilmesi için Kullanıcı Yetkileri > Ticari Sistem Yönetimi – Dosya bölümüne yetki eklenmiştir.

3. “e-Beyanname Türü” Yetkisine Beyanname Türlerinin Eklenmesi

Kullanıcı Yetkilerinde yer alan e-Beyanname Türü yetkilerine tüm beyanname türleri eklenmiştir.

4. Fatura Yetkilerindeki Muhasebeleştirme-İşaretle Yetkisinin Diğer Modüllere Eklenmesi

Fatura yetkilerinde bulunan “Muhasebeleştirme-İşaretle” yetkisinin diğer modüller altına da eklenmesi sağlanmıştır.

5.SYS‘de Yapılan İşlemlerin Loglanması

Sistem İşletmeni tarafında yapılan işlemlerin loglanması sağlanmıştır. Yönetim > Diğer Tanımlar > İzleme Raporu ve Araçlar > Kullanıcı İzleme Raporu üzerinden takip edilebilir.

Fatura

1-Sipariş, İrsaliye ve Fatura Önizleme Penceresinde İndirim % Kolonu

Sipariş,irsaliye ve fatura ön izleme penceresinde (F7), satırlar ve genel için indirim oranını gösteren (%) kolonu eklenmiştir.

2-Satış İrsaliyesi Ekle Ve Değiştir Yetkilerinde Birim Fiyat & Tutar Değişikliği Yetkisi Alan Eki

Satış ve Satınalma irsaliyeleri için yetki ağacında tek olan “Birim Fiyat Tutar Değişikliği” yetkisi ekle ve değiştir altına alınarak ayrı ayrı kontrol edilebilmesi sağlanmıştır.

3-Satınalma ve Satış Faturaları İrsaliye Aktar İşleminde Proje Kodu

Satınalma ve Satış Faturaları F9 menüsündeki İrsaliye Aktar işlemi penceresine Proje Kodu alanı eklenmiştir.

4-e-Arşiv Faturaları İptal Edildiğinde İrsaliyelerin İptal Edilmesinin Parametrik Olması

Fatura Çalışma parametrelerine ‘ Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Fatura Tipleri : Kağıt / e-Arşiv / e-Arşiv İnternet / e-Fatura‘ parametresi eklenmiştir.

5-e-Arşiv Uygulaması Kapsamında Fatura Tipi e-Arşiv Faturası Olan Faturalarda Ödeme Şekli Zorunluluğunun Kaldırılması

e-Arşiv uygulaması kapsamında fatura tipi e-Arşiv faturası olan faturalarda öndeğer ödeme türü Diğer gelmesi ve açıklama yazılmadan kayıt edilmesine izin verilmesi sağlanmıştır, fatura tipi e-Arşiv internet olan faturalarda ise öndeğer ödeme türü Diğer gelecek ancak açıklama yazılması zorunlu olacaktır.

6-e-Fatura,e-Arşiv,e-İhracat Ve e-İrsaliye Görüntüleme İşleminin, e-Logo Entegratörü Web Servisi Üzerinden Çalışması

e-Fatura , e-Arşiv olarak düzenlenmiş faturalar ve e-İrsaliye olarak düzenlenmiş irsaliyeler üzerinden görüntüleme işleminde ilgili fişin UBL’i ERP’ye kaydedilmişse ERP’den ,kaydedilmemişse ve e-Logo entegretör ile gönderilmişse web servisi üzerinden görüntülenmesi sağlanmıştır.

7-Satınalma Faturaları İçin Emanet Malzeme Uygulaması

Satınalma faturaları için de ‘Emanet’ uygulaması eklenmiştir.

Muhasebe

1- Otomatik Muhasebeleştirme ile Muhasebeleşen Fiş İptal Edildiğinde Muhasebe Fişinin İptaş Edilmesi

Otomatik Muhasebeleştirme işlemi ile muhasebeleşen bir fiş iptal edildiğinde, muhasebe fişinin de iptal edilmesi sağlanmıştır. Bkz. Muhasebe Çalışma Bilgileri

2 Muhasebe Hesap Kartı > Hareketler Ekranına Eklenen Yazdır Seçeneği

Muhasebe hesap kartı üzerinden erişilen Hareketler ekranına Yazdır seçeneği eklenmiştir.

Ana Kayıtlar

1. Banka Hesap Hareketleri Ekranında Eklenen İptal Durumu Filtresi

Ana Kayıtlar > Banka Kayıtları > Banka Hesap Hareketleri > Filtreler (F9) ekranına “İptal Durumu: İptal Edilenler / İptal Edilmeyenler” seçeneği eklenmiştir.

2-Malzeme Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Malzeme Hareketinin Durdurulması İçin Parametre Eki

Seri ve lot numaralarının son kullanma tarihine göre çıkış işlemlerinin engellenmesi veya uyarı verilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda Stok Parametrelerine “Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdur:İşleme Devam Edilecek/Kullanıcı Uyarılacak/İşlem Durdurulacak” ve “Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdurma Gün Sayısı:Evet/Hayır” parametreleri eklenmiştir.

3.Malzeme Ambar Durum Raporunda Bekleyen Siparişler Filtresi

Malzeme Ambar Durum Raporunda yer alan Satış Siparişleri filtresinin adı Bekleyen Siparişler olarak değiştirilmiştir.

4.Ambar Sayım Ekranında Emanet Malzeme Kolonu

Ambar sayımı ekranına Emanet Malzeme Satış ve Satınalma stok miktarı alanı eklenmiştir. Alanların ambar sayımı işlemi ekranına gelmesi için malzeme parametrelerindeki emanet stok takibi yapılacak parametresi aktif olmalıdır.

5-Varyantlı Malzemenin Varyantına Döküman Ekleme

Varyantlı malzemenin “Varyantlar” ekranına doküman ekleme özelliği getirilmiştir.

Genel

1-F8 Hızlı Filtreleme Özelliği

Ürüne F8-Hızlı Filtreleme özelliği eklenmiştir.

e-İrsaliye

1-Sistem İşletmeninde Ambar Tanımına Adres, e-Posta Ve Telefon Bilgisi Eklenmesi

e-İrsaliye Uygulaması kapsamında Sistem İşletmeni-Firmalar-Ambar Detay Tanımı penceresine adres,telefon ve e-posta alanları eklenmiştir.

2- Malzeme Fişleri,Satınalma Ve Satış İrsaliye Listeleri Filtre Seçeneklerine, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Statü Seçenekleri Eklenmesi

e-İrsaliye uygulaması kapsamında, Malzeme Fişleri,Satınalma ve Satış İrsaliye Listeleri filtre seçeneklerine, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Statüsü filtre seçenekleri eklenmiştir.

3-Ambar Fişinin e-İrsaliye Olarak Kesilip Kesilmeyeceğinin Firma Ya Da İşyerindeki Seçime Göre Yapılması

e-İrsaliye kullanan firmanın sistem işletmeninde seçilen kontrol tipi (Firm Bazında / İşyeri Bazında )seçimine bağlı olarak ambar fişininde e-İrsaliye olarak oluşturulup oluşturulmayacağının belirlenebilmesi sağlanmıştır.

 

Bir cevap yazın