Logo Go3 2.52 Haziran 2018

Logo Go3 2.52 Sürümde Yer Alan Yenilikler neler?

Logo Go3 2.52  Dosyalarını İndir

Logo Go3 Demo Kurulumu Yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

GO 3 Sürüm Yenilikleri

Muhasebe

1-Muhasebeleştirme İşlemindeki “Muhasebe Fişi Satır Açıklaması” Filtresine “Cari hesap kodu” Eki

Satış, Satınalma, Banka, Kasa ve Cari Hesap Fişlerinde muhasebeleştirme işlemi içerisinde filtreler alanında yer alan “Muhasebe Fişi Satır Açıklaması” seçeneklerine “Cari Hesap Kodu” filtresi eklenmiştir.

2-Malzeme ve KDV Muhasebe Bağlantı Kodlarına Filtreleme Amaçlı Kullanılacak Yeni Bir Masraf Merkezi Kodu Satırı 

Muhasebe bağlantı kodlarında malzemeler, hizmetler ve KDV muhasebe kodlarına filtre olarak “Masraf merkezi kodu (filtre) seçeneği eklenmiştir.

3-Muhasebe Fişi Dövizli Borç/Alacak Kolonunda Sağ Tuş Seçeneklerinde “Hesap Bakiyesi (Aylık/Genel)” Alanları 

Muhasebe fişi Dövizli Borç ve Dövizli Alacak kolonları F9 menü seçeneklerine “Hesap Bakiyesi (Aylık) ve Hesap Bakiyesi (Genel)” seçenekleri eklenmiştir.

4-Muhasebe Hesapları Şablonu Kullanımında Seçilen Muhasebe Koduna Alt Hesap Eklenmemesi ve Yeni Açılacak Hesap Kodları Seçilen Kırılım Seviyesinde Oluşması

Muhasebe hesapları şablonu kullanımında yeni açılacak hesap kodları için kırılım seviyesinde oluşması sağlanmıştır. Kullanılan hesap kodları için tekrar kırılım oluşması engellenmiştir. Kırılım zorunluluğu kaldırılmıştır.

5-İndirilecek Kdv Listesi Veri Al Filtrelerinde Fatura Türü Filtrelerine Satıştan İade Faturası Eklenmesi

e-Beyannameler İndirilecek Kdv Listesi Veri Al filtrelerinde fatura türlerine Toptan Satış İade ve Perakende Satış İade filtresi eklenmiştir.

6-Form Ba/Bs İçin TC Kimlik No Alanı

Form Ba/ Bs TC Kimlik No kolonuna bilgi gelebilmesi için, ‘Muhasebe Hesap Kartı’na ve mahsup fişine “TC Kimlik No” alanı eklenmiştir.

Stok

1-Hızlı Üretim Fişi Sipariş Seçim Penceresinde Hızlı Üretim Emri Bağlantılı Siparişlerin Seçilmemesi

Hızlı üretim fişi sipariş seçim ekranında daha önce hızlı üretim bağlantısı yapılmış siparişlerin listelenip listelenmeyeceği kullanıcı filtrelerine eklenen ‘Hızlı Üretimde Kullanılanlar: Listelensin / Listelenmesin’
filtresi eklenerek sağlanmıştır.

2-Malzeme Alış/Satış Fiyat Raporlarında Cari Hesap Özel Kod 2,3,4,5 Filtresi

‘Malzeme Satınalma/ Satış Fiyat Analizi ‘ raporları filtrelerine “Cari Hesap Özel Kodu 2/ 3/ 4/ 5 ” seçenekleri eklenmiştir.

3-Sipariş, İrsaliye ve Faturala Geneli İçin Teslimat Kodu

Sipariş, İrsaliye ve Fatura fişleri detaylar sekmesine ‘Teslimat Kodu’ alanı eklenmiştir.

4-Maliyet Dağıtım Fişinde Cari Hesap Unvanı Kolonu

Maliyet Dağıtım fişinde Malzemeler sekmesine Cari Hesap Unvanı kolonu eklenmiştir.

5-Malzeme Listesinde Bulunan Son Satınalma Ve Son Satış Fiyatı İndirim Düşülmüş Net Tutar Üzerinden Listelenmesi

Malzeme Listesine “Son Satınalma Fiyatı (net) ve Son Satış Fiyatı (net) alanları eklenmiştir. İndirim ve masraf hesaplanarak net tutar listelenmektedir.

6–Sipariş Hareketi Aktar İle Açılan Pencerede Üretici Kodu

İrsaliye/ Fatura F9 menüsündeki Sipariş Hareketi Aktar filtreleri sonrası gelen Sipariş Aktar penceresine Üretici Kodu alanı eklenmiştir.

7-Karşı Sipariş Oluşturulduğunda Satınalma Siparişi İçerisinde Detaylar- Açıklama Kısmına Cari Hesabın Bilgisinin de Gelmesi

“Karşı Sipariş Oluştur” işlemi ile oluşturulan sipariş fişlerinin Detaylar-Açıklama kısmına cari hesap bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

8-İrsaliye Tarihinden Öndeki Tarihe Faturalama Yaparken Uyarı Alınması

İrsaliye üzerinden faturalama yapılırken irsaliye tarihinden önceki bir tarihe faturanın tarihi değiştirilirse ‘Fatura tarihinden sonrasına irsaliye(ler) var. ‘ uyarısı alınması sağlanmıştır.

Fatura

1-Satış/Satınalma Fatura Dökümü Raporlarına Grup Şirketi Kodu Filtresi

Satınalma ve Satış Fatura Dökümü raporlarına “Grup Şirketi Kodu” filtresi eklenmiştir.

2-Kilitlenmiş Satınalma / Satış Faturalarında İade Et / İade Al 

Kilitlenmiş Satınalma/ Satış faturalarında İade Et/ İade Al seçeneği gelmesi sağlanmıştır.

3-Fatura İçerisinde Birim Fiyatı Seçenekleri İle Ulaşılan Ekranda Hareket Özel Kodu ve Hareket Özel Kodu 2 Alanları

Fatura satırı Birim Fiyat seçenekleri ile ulaşılan ekrana Hareket Özel Kodu ve Hareket Özel Kodu 2 alanları eklenmiştir.

Diğer İşlemler

1-Hareket Gören Malzemelerde Kod Değişikliği İçin Parametre

Hareket görmüş malzemelerde kod değişikliği için Stok Parametrelerine ” ‘Hareket görmüş malzeme kartlarında malzeme kodu değişikliğinde :İşleme Devam Edilecek /Kullanıcı Uyarılacak / İşlem Durdurulacak’ seçeneği eklenmiştir.

2-İrsaliye Üzerinden Faturalama İşleminde Fatura Kaydedildikten Sonra Otomatik Borç Kapatma Penceresinin Açılması 

İrsaliye üzerinden faturalama işlemi yapıldığında borç takip penceresinin parametreye bağlı olarak açılabilmesi sağlanmıştır. Bunun için fatura kaydedilirken “Cari Hesap Çalışma Bİlgileri -> Borç Kapatma Penceresi” parametresinde “Faturalar” seçilmiş ise “Borç Takip” formu açılmaktadır.

3-Muhasebe Çalışma Bilgilerine Ek

Muhasebe çalışma bilgilerine “Hareket Gören Muhasebe Hesap Kartı Kullanım Dışı Yapılabilsin : Hayır / Evet)” parametresi eklenmiştir.

4-Stok Çalışma Bilgilerine Ek

“Satış Birim Fiyatı Tanımlı Satınalma Fiyatının Altına Düşerse: İşlem Durdurulacak/Kullanıcı Uyarılacak/İşleme Devam Edilecek” parametresi eklenmiştir.

5-Cari Çalışma Blgilerine Ek

“Cari Hesap Iban Kontrolü:Evet / Hayır” parametresi eklenmiştir.

9-Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar Seçeneklerine Ticari İşlem Grubu Eklenmesi

Cari Hesap Çalışma Bilgilerinde bulunan, ‘Cari Kart kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar’ içerisine “Ticari İşlem Grubu” seçeneği eklenmiştir.

10-Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse Parametresi Sipariş, İrsaliye Ve Fatura Bazında Yapılması

Sipariş,irsaliye ve faturalarda ayrı kullanılmak üzere “Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse: Kullanıcı Uyarılacak / İşlem Durdurulacak / İşleme Devam Edilecek” parametreleri Stok ve Fatura Çalışma Bilgileri altına eklenmiştir.

11-Malzeme Virmanı İşleminde Miktar Ve Aktarılacak Miktar Kontrolünün Parametreye Bağlanması

Stok Çalışma Parametrelerine “Malzeme virman işleminde miktar ve aktarılacak miktar farklıysa : İşleme Devam Edilecek / Kullanıcı Uyarılacak / İşlem Durdurulacak” parametresi eklenmiştir.

12-Muhasebe parametrelerindeki Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi: Silinecek Seçili Olması Durumunda “ilgili fişe ait mahsup çıkarılacaktır” Uyarısını Vermeden Silmesi

Muhasebe parametrelerinde bulunan “Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi” parametresi “Silinecek” olarak kullanıldığı durumda fiş üzerinde değiştir veya iptal et işlemi yapıldığında uyarı vermeden mahsup fişinin silinmesi sağlanmıştır.

Ana Kayıtlar

1-Malzeme, Malzeme Sınıfı ve Sabit Kıymet Kartlarında Fabrika Parametrelerini Güncelleme

Malzeme , malzeme sınıfı ve sabit kıymet kartları listeleri sağ tuş ‘F9’ menü seçeneklerine Fabrika Parametrelerini Güncelleme seçeneği eklenmiştir.

2-Fiyat Kartı Tanımlanmış Olan Malzeme Kartı Hareket Görmediği Durumda Biriminin Değiştirilmemesi

Fiyat kartı tanımlanmış olan malzeme kartı hareket görmediği durumda biriminin değiştirilmemesi sağlanmıştır.

3-Malzeme Kartı Zorunlu Alanlar Listesine KDV Alanı

Malzeme Kartları için Sistem Yönetmeninde tanımlanan ‘Zorunlu Alan ‘ seçeneklerine Kdv Alanı eklenmiştir.

4-Varyantlı Malzemelerde Varyant Kodu Şablon Tanımında Özellik Değeri Ata İşleminde Malzeme Özelliklerinin Özellik Setindeki Sıraya Göre Gelmesi

Varyantlı malzemelerde F9- Varyant Kodu Şablon Tanımı ekranında “Özellik Değeri Ata ve Otomatik Varyant Ataması işlemlerinde malzeme özelliklerinin, özellik setindeki sıraya göre gelmesi sağlanmıştır.

5-Malzeme Kartında Boyut Bilgileri

Malzeme kartı Birim sekmesine boyut bilgileri eklenmiştir. Kullanılan sette boyut takibi özelliği açık olduğunda görüntülenir.

6-Ana Kayıtlar/Cari Hesap Bölümünde Ödeme / Tahsilat Planı Grupları Alanı 

Ana Kayıtlar-Cari Hesap bölümüne Ödeme / Tahsilat Planı Grupları eklenmiştir.

7-Malzeme Kartlarında Yaz (Etiket) Tasarımına Ek

Malzeme kartı üzerinde sağ tuş F9 menü seçeneklerinde yer alan Yaz (Etiket) ve Yaz (Mektup) formlarının filtre seçeneklerine ‘Satış/Satınalma Fiyatı İşyeri Seçimi’ tekli seçim filtresi eklenmiştir.

8-Malzeme Hareketleri Listesinde Hareket Özel Kodu Alanı

Malzeme kartları F9-Malzeme Hareketleri ekranına “Hareket Özel Kodu 2″alanı eklenmiştir.

Kasa

1-Verilen/ Alınan Serbest Meslek Makbuzunda Muhtasar Beyanname İçin Tür Kodu Kolonu 

Serbest meslek makbuzu ve gider pusulası fişlerine tür kodu eklenmişir. Fişlerde girilen kodun muhtasar beyannameye veri al seçeneği ile gelmesi sağlanmıştır.

Finans

1-Cari Hesap Kartı Üzerinden F9-Mektup Gönder İşleminde Gönderilen Mailin Konusu ve İçeriğinin Düzenlenmesi

Toplu mektup gönderme işleminde filtrelere konu ve ek konu filtreleri eklenerek, mailinin konusu ve ek bilgi yazılması sağlanmıştır.

2-Cari Hesap Kartında Bulunan Döviz Türü Seçeneğinin Kullanıcı Yetkisine Bağlanması

Cari hesap kartları içerisinde bulunan “Döviz Türü” alanı için yetki eklenmiştir.

3-Cari Hesap Üzerinde F9 Menüsünde Sipariş Hareketleri Ekranında Malzeme Kodu Ve Açıklamasına Göre Ctrl+F İle Arama Yapılması

Cari hesap kartı üzerinden ulaşılan sipariş hareketleri ekranına Ctrl+F ile arama özelliği eklenmiştir.

4-Cari Üzerinden Toplu Mektup Gönderme Penceresinde Öndeğer Filtre Cari Hesap Filtrelerinden Değil Kendine Özgü Filtre Tanımından Yapılması

Cari hesap kartı üzerinden toplu mektup,toplu ekstre ve toplu mutabakat ba-bs gönderim işlemlerinde cari hesap ekranı filtresi haricinde öndeğer filtre kullanabilme özelliği sağlanmıştır.

Sabit Kıymet

1-Sabit Kıymet Kayıtları İçerisine Resim ve Doküman Eklenebilmesi

Sabit kıymet kayıtları ekranına Kets döküman yönetim sistemi özelliği eklenmiştir.

Genel

1-Kullanıcı İzleme Raporunda Muhasebeleştirme İşleminde Oluşan Mahsup Fişinin Numarasının Yazması

Kullanıcı İzleme Raporu’nda, Açıklama  kolonuna  muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşan mahsup fişinin numarası yazılması sağlanmıştır.

Sistem Yönetmeni

1.Celali Formatında Kayıt Numaralama Şablonu Oluşturma

Kayıt numaralama şablonu, numara bölümleri sekmesindeki özellik seçimlerine Celali Yıl, Celali Ay ve Celali Gün seçenekleri eklenmiştir.

2-Programa Giriş Sırasında Firma Seçim Ekranı Firma Numarası ve Unvanına Göre Filtreleme

Firmalarda ve programa giriş ekranında firma alanında CTRL + F arama özelliği eklenmiştir.

3-Teminat Kartları F9 Menüsündeki “Toplu Kayıt Çıkar” Seçeneğinin Yetkilendirilmesi

Teminat kartlarının toplu olarak çıkarılması işleminin yetkilendirilmesi amacıyla Kullanıcı işlem yetkileri – Teminat Kartları altına “Toplu Kayıt Çıkar” seçeneği eklenmiştir.

4-Çek Senet Kartları İçerinde Tanımlı Alan Girişi Yapılabilmesi

Sys’de bulunan tanımlı alanlar bölümüne çek senet kartları eklenmiştir.

e-İhracat 

1-İhracat Operasyon Fişinde Kontrol Edildi İşareti Koy / Kaldır Seçeneği

İhracat Operasyon Fişi F9 menüsüne Kontrol Edildi İşareti Koy/Kaldır seçeneği eklenmiştir.

2-Fatura Satırlarında Olan Sıra Numarası Kolonunun İhracat Operasyon Fişlerine Eklenmesi

Fatura satırları sol kısmında yer alan sıra numarası bilgisi İhracat Operasyon fişlerine de eklenmiştir.

3-İhracat Operasyon Fişinde Cari Hesap Kodu Kolonu

İhracat Operasyon Fişi listesi kolonlarına Cari Hesap Kodu alanı eklenmiştir.

Skonsol

1-Skonsol Üzerinden Cari Kart Oluşturulduğunda (Müşteri Kayıt) Cari Döviz Türü Seçilebilmesi

Satış konsolu üzerinden cari hesap kartı ekleme işlemlerinde döviz türünün seçilebilmesi sağlanmıştır.

 
 
Çek / Senet
 
1-Çek Senet Bordrolarında Durum Bilgisi 

Çek/Senet Giriş ve Çıkış Bordrolarına Durum Bilgisi (Öneri,Gerçek)seçeneği eklenmiştir.. Öndeğer seçimi için Finans Parametrelerine ‘Çek/Senet Durumu:Öneri / Gerçek’ seçeneği eklenmiştir.

Bir cevap yazın