Kullanıcılar

Kullanıcılar

Kullanıcılar Terminallerde çalışan kullanıcıların tanımlandığı ve bağlı olduğu grubun belirlendiği bölümdür. Kullanıcı tanımları menüsüne girildiğinde, gruplarda olduğu gibi burada da LOGO adındaki kullanıcı öndeğer olarak tanımlı gelir.

Yeni kullanıcı tanımı yapmak için “Ekle” düğmesi tıklanır. Kullanıcı tanımı penceresinde yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır:

No: Kullanıcıya verilen numaradır. Yeni bir kullanıcı tanımı yapılırken en son verilen kullanıcı numarasından bir sonraki numara doğrudan bu alana gelir. Gerekirse değiştirilir.

Adı: Kullanıcının adıdır.

Şifre: Kullanıcının programa girerken kullanacağı şifredir.

Firma: Kullanıcının sürekli olarak çalıştığı firma numarasıdır. Firma tanımları yapıldıktan sonra bu alanda tanımlı firmalar listelenir ve kullanıcının işlem yapacağı firma seçilir. Kullanıcı adı ve şifresini vererek programa girdiğinde çalışılacak firma penceresine kullanıcı tanımında verilen firma numarası otomatik olarak gelir.

Kullanıcı Detayları

Detaylar düğmesi ile ulaşılan Kullanıcı Detayları ekranında, kullanıcı için izleme yapılıp yapılmayacağı, programı hangi dil ile çalıştıracağı, kullanıcın satış noktası görevlisi olup olmadığı, E-Posta adresi ve yetkili olduğu fiyat limiti belirlenir.

Detay

Dil alanında, kullanıcının programı hangi dil ile kullanacağı belirlenir.

E-Posta Adresi alanında kullanıcının E-Posta adresi kaydedilir.

Doküman Yönetim Sistemi alanında, kullanıcın dokümanlar için erişeceği katalog belirtilir. Bu seçenek Doküman Yönetim Sistemi özelliğinin kullanılması durumunda geçerlidir.

Web Servisi alanından tanımlı web servisleri listelenir ve kullanıcının döviz kur bilgilerini güncel olarak sisteme aktarmasını sağlayan web servisi seçilir.

Fiyat Limiti alanından ilgili kişinin malzeme/hizmet fiyat ayarlamalarında yetkili olup olmadığı belirlenir.

Takvim: Programda çalışan kullanıcıların çalıştıkları ülke ve mevzuat gereği yaptıkları işlemlerde kullanacakları takvim farklı olabilir. Kullanıcının işlemlerde kullanacağı takvim öndeğeri kullanıcı tanımı detay penceresindeki Takvim alanında belirlenir. Takvim seçenekleri listelenir ve ilgili takvim seçilir.

Kullanıcıyı İzle seçeneği, kullanıcının Log sistemi ile izlenip izlenmeyeceğinin belirlenmesinde kullanılır. Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda, kullanıcının programda yaptığı tüm işlemlere izleme kayıtlarından ulaşılabilir.

Windows Birleştirilmiş Kullanıcı seçeneği işaretlenerek kullanıcının windows şifresi ile programı açabilmesi sağlanır.

Tema Kullanımını Engelle seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kullanıcı tema değişikliği yapamaz.

Kullanıcının programla çalışmasının istenmediği durumlar olabilir (ör: versiyon değişimleri). Bu durumda Kullanımı Engelle kutusu seçeneği işaretlenir.

Eğer kullanıcı bir satış noktası görevlisi ise, pencerede yer alan Satış Noktası Görevlisi alanı işaretlenir ve Kullanıcı öndeğerleri seçeneği ile kullanıcıya ait işyeri, ambar için yetki ve öndeğer kulanım bilgileri kaydedilir.

Kullanıcı Öndeğerleri

Kullanıcının birden fazla işyeri ve ambar üzerinden yapılacak işlemler için yetkisi olabilir. Bu durumda en çok işlem yaptığı birimlerin kullanıcıya öndeğer olarak atanması Detaylar penceresinde Kullanıcı Öndeğerleri seçeneği kullanılır.

İşyeri ve ambar alanlarında kayıtlı tanımlar listelenerek kullanıcıya işlemlerde öndeğer olarak gelecek tanımlar seçilir.

Kullanıcı öndeğerleri ile aynı zamanda SKonsol üzerinden işlem yapacak kullanıcı öndeğerleri de kaydedilir. Kullanıcının Satış Noktası Görevlisi olarak işaretlenmesi durumunda burada girilen öndeğerler SKonsol kullanıcı için geçerli olacaktır.

Özel Kod ve Yetki Kodu alanlarında, kullanıcının yapacağı işlemlerde öndeğer olarak gelecek kodlar belirlenir.

Kullanıcı bilgileri “Kaydet” düğmesi tıklanarak kaydedilir. Tanım kaydedilmeden önce program, kullanıcı şifresinin tekrar girilmesini ister. Şifre tekrar girilir ve doğruluğu kontrol edilerek tanım kaydedilir. Yapılan tanım kullanıcılar listesinde, numarası, adı ile listelenir. Tanımın yanındaki kutu tıklanır. İlgili seçenekler ile, kullanıcının yer alacağı gruplar, hangi firma ile çalışacağı ve hangi işlemleri yapacağı, kullanacağı terminal ya da terminaller belirlenir.

Kullanıcının Yer Alacağı Grupların Belirlenmesi

Organizasyonel yapı içinde bir kişi farklı bölümlerde farklı işler yapabilir. Bu durumda kullanıcı birden fazla gruba bağlı olarak çalışır. Kullanıcının bağlı olduğu grupları belirlemek için gruplar seçeneği üzerinde farenin sağ tuşu tıklanır.

Ekrana gelen İşlem menüsünde Listeden Seç seçeneği ile tanımlı gruplar listelenir ve kullanıcının hangi gruplar içinde yer alacağı belirlenir.

Grup seçimi için önce ilgili grup tanımı daha sonra “Ekle” düğmesi tıklanır. Seçilen grup seçilenler alanına aktarılır.

Kullanıcı tanımlı grupların tümünde yer alacaksa Hepsi düğmesi tıklanarak tüm gruplar seçilir.

Kullanıcıya ait Terminalin Belirlenmesi

Kullanıcının hangi terminal ya da terminalleri kullanacağı kullanıcılar listesinde Terminaller seçeneği ile belirlenir. Terminal bağlanacak kullanıcı tanımı üzerinde farenin sağ tuşu tıklanır ve Listeden Seç seçeneği ile tanımlı terminaller listelenir. Terminal seçmek için önce ilgili tanım daha sonra “Ekle” düğmesi tıklanarak seçim yapılır.

Kullanıcı Yetkileri

Kullanıcının yapabileceği işlemler ve ulaşabileceği program bölümleri Firma ve İşlem yetkileri seçenekleri ile belirlenir.

Kullanıcının bilgilerine ulaşacağı ve işlemlerini yapacağı firmalar, bu firmalara ait ambarlar ara tuşu ile işaretlenir. İşlem bilgileri ile de kullanıcının üzerinde işlem yapacağı bölümler seçilir.

İşlem yetkileri üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Yetki Detayları tıklandığında İşlem yetkileri listesi ekrana gelir. Kullanıcının yapacağı işlemler ara tuşu ile işaretlenir.

Bir cevap yazın