Logo Go3 2.54 Ekim 2018

Logo Go3 2.54 Sürümde Yer Alan Yenilikler neler?

Go3 2.54  Dosyalarını İndir

Logo Go3 Demo Kurulumu Yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

 

Go 3 Sürüm Yenilikleri

Genel

1- Veri Aktarımı (İçeri) / (Dışarı) İşlemlerine Ait Bilgilerin Kullanıcı İzlenme Raporuna Getirilmesi

Veri aktarımı(içeri) ve veri aktarımı (dışarı) işlemlerine ait log bilgilerinin kullanıcı izleme raporunda gelmesi sağlanmıştır.

Sistem İşletmeni

1-Kullanıcı Yetkilerine Eklenen Yeni Seçenekler

Sistem İşletmeni kullanıcı yetkilerinde, Satınalma Yönetimi ve Satış Yönetimi modülleri için İrsaliye Ekle / Çıkar yetkilerine “Aktarıldığında Fiyatlandırma Dövizi” ve “Aktarıldığında İşlem Dövizi” seçenekleri eklenmiştir. Ayrıca satış ve satınalma faturaları yetki ağacına ‘Toplu Yaz’ seçeneği eklenmiştir.

Üretim Tanımları > Kayıt ve Atama Listeleri’nin altına “Seviyelere Göre Standart Reçete Maliyetleri Listesi” rapor yetkisi eklenmiştir.

Kampanya uygulanabilen fişler için “Kampanya Temizle’ yetkisi eklenmiştir.

Kullanıcılar > İşlem Yetkileri > Fatura – Alım / Satış Faturaları – Ekl e/ Değiştir seçeneklerine “Kampanya Uygula” seçeneği eklenmiştir.

2- Kuruluş Bilgileri Menüsü Altına Eklenen Yeni Seçenek

Kuruluş Bilgileri menüsü altına “Şifre Sistemi Ayarları” seçeneği eklendi.

3- Kayıt Revizyon Takibi Yapılacak Kasa İşlemleri Bölümüne Eklenen Seçenekler

Kayıt Revizyon Takibi Yapılacak Kasa İşlemleri bölümüne  “Cari Hesap İşlemleri, Cari Hesap Tahsilat” ve “Cari Hesap İşlemleri, Cari Hesap Ödeme” seçenekleri eklenmiştir.

Diğer İşlemler

1- Finansal Hatırlatıcı Ekranına Eklenen Yeni Sütun

Finansal hatırlatıcı ekranına “İşlem Açıklaması” sütunu eklenerek banka kredi açıklamasının bu alanda listelenmesi sağlanmıştır.

2-Kasa Çalışma Bilgilerin Eklenen Yeni Parametre

Kasa Çalışma Bilgilerine “Kasadan Girilen Fişlerin Tarihi/ Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi/ Zamanı da Güncellensin: Evet / Hayır” parametresi eklenmiştir.

Duran Varlıklar

1-Sabit Kıymet Kartındaki “Satışta Kar/Zarar” Muhasebe Kodlarının Ayrı Ayrı Tanımlanması

Sabit kıymet kartı içindeki muhasebe hesapları ve sabit kıymet muhasebe bağlantı kodlarına “Satışta Kar ve Satışta Zarar” seçenekleri eklenmiştir.

Çek ve Senet

1-Çek ve Senet Üretimde Yapılan Geliştirme

Seri Çek/Senet Oluştırma işleminde, “Her ayın 31. Günü” olarak seçim yapıldığında her ayın son gününe çek/ senet oluşturabilmesi sağlanmıştır.

2- Senetlerin Yazdırılması ile İlgili Yapılan Güncelleme

Senet Girişi satırlarının sağ tuş (F9) menüsünden ulaşılan Tekli Basım ve Toplu Basım filtre ekranlarında yer alan “Vergi No” alanı “T.C. / Vergi No ” olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca Tekli Basım ve Toplu Basım filtre ekranlarıdaki “T.C. / Vergi No” alanının cari hesap kartından otomatik olarak doldurulması sağlanmıştır.

Cari Hesap

1- Müşteriden Portföye İade Bordrosuna İstinaden Oluşan Alacak İşlemi Satırında Girilen Yetki Kodlarının Cari Hesap Ekstresine Aktarılması

Çek / Senet Bordroları ekranından Müşteriden Portföye İade Bordrosuna istinaden oluşturulan Cari Hesap alacak işlemlerinin satırında girilen yetki kodlarının Cari Hesap Ekstresinin ilgili sütununa yansıması sağlanmıştır.

2- e-Devlet Uygulaması Kapsamında Kağıt Formatında Gönderim Şekli İçin e-Posta Zorunluluğunun Kaldırılması

e-Devlet uygulaması kapsamında, Cari Hesap kartının e-Devlet sekmesinde Gönderim Şekli “Kağıt” olarak seçildiğinde e-posta belirtme zorunluluğu kaldırılmıştır.

3- Cari Hesap Sipariş Hareketleri Penceresinin Satırlarına Eklenen Yeni Alan

Cari Hesap kayıtlarının F9 (sağ tuş) menüsü üzerinden ulaşılan Sipariş Hareketleri penceresinin satırlarına “Sipariş Fişi Tutarı (Net)” sütunu eklenmiştir.

4- Excel’den Cari Hesap Aktarım Şablonun Eklenen Seçenek

Excel’den cari hesap aktarımı şablonundaki Şahıs Şirketi işaret kutucuğu için AG sütununa “Şahıs Şirketi” alanı eklenmiştir.

Muhasebe

1- KDV Muhasebe Bağlantı Kodlarına Eklenen Yeni Filtreler

Kdv Muhasebe Bağlantı Kodlarının filtre seçeneklerine “Hizmet Kodu” ve “Hizmet Özel Kodu” eklenmiştir.

2-Muhasebe Fiş Satırlarına Eklenen Yeni Sütun

Muhasebe Fişlerinin satır bölümüne Satır No sütunu eklenmiştir.

3-Mahsup Fişlerinin Kaynak Belge Detaylarında Yapılan Değişiklik

e-Defter uygulaması kapsamında, faturalara bağlı mahsup fişlerinde, e-defter belge detaylarındaki “Ödeme Şekli” alanının boş oluşması ve “Ödeme Kaydı Değildir” işaret kutucuğunun işaretli gelmesi sağlanmıştır.

4-Muhasebe Bağlantı Kodlarına Eklenen Seçenekler

Muhasebe bağlantı kodlarında, personel muhasebe kodları hesaplama seçeneklerine P55 SGK Terkini, P56 Damga Vergisi Terkini ve P57 Gelir Vergisi Terkini seçenekleri eklenmiştir.

5-Mahsup Fişi Satırlarına Eklenen Yeni Sütun

Mahsup fişi satırlarına “Hesap Türü Açıklaması” sütunu eklenmiştir.

Ticari Sistem

1- Kayıt Revizyon Takibi Yapılacak Kasa İşlemlerine Eklenen Yeni Fişler

Kayıt revizyon takibi yapılacak kasa işlemleri fiş türlerine “Cari Hesap Tahsilat” ve “Cari Hesap Ödeme” fişleri eklenmiştir.

Stok

1-Maliyet Dağıtım Analizi Raporunda Ek Filtre

Maliyet dağıtım analizi rapor filtrelerine ‘Malzeme Fiş Türü’ ve ‘Malzeme Fiş Tarihi’ seçenekleri eklenmiştir.

2-Özet Maliyet Analizi Raporuna Ek Filtre

Özet Maliyet Analizi rapor filtrelerine “Cari Hesap Yetki Kodu” seçeneği eklenmiştir.

3-Maliyet Dağıtım Fişinde Fiş Özel Koduna Göre Aktarım

Maliyet dağıtım fişi dağıtılacak hizmetler ve malzemeler filtre seçeneklerine fiş özel kodu filtresi eklenmiştir.

4-Maliyet Dağıtım Fişinde Kullanılmış Olan Hizmet Faturalarının Kullanıldığı Listelerde Yanına Bir Simge Eklenmesi 

Faturalar, Finans\Kasa İşlemleri, Finans\Banka Fişleri formlarına Maliyet Dağıtım Fişi ile ilişkili olan Alınan ve Verilen Hizmet Faturalarını belirtmek için sarı bayrak imajı gösterilmesi sağlanmıştır.

5-Satış Kampanyaları Listesinde Kampanya Başlangıç-Bitiş Tarihleri, Cari Hesap Kodu Ve Ticari İşlem Grubu Bilgilerinin Listelenmesi 

Satış kampanyaları listesine kampanya Başlangıç-Bitiş Tarihleri, Cari Hesap Kodu ve Ticari İşlem Grubu alanları eklenmiştir.

6-Maliyet Dağıtım Fişi Dağıtılacak Hizmetler Penceresinde Miktar Kolonu

Maliyet dağıtım fişleri dağıtılacak hizmetler penceresine miktar kolonu eklenmiştir.

7-Malzeme Fişleri Listesinde Ambar Açıklaması Bilgisi

Malzeme Fişleri listesi, Satınalma ,Satış,İthalat,İhracat Fişleri ekranlarına giriş ve çıkış ambar açıklaması alanları eklenmiştir.

8-Ambar Parametresi Güncelleme İşlemiyle Malzemeye Ait Varyantların Parametresinin Güncellenmesi

Ambar parametreleri güncelleme işlemi filtre seçeneklerine “Varyantlar Güncellenecek: Evet /Hayır  filtresi eklenmiştir.

9-Malzeme Kartı Listesi F9 Lot/Seri Numaraları Penceresinde Miktarı Olmayanların Görüntülenmesi

Malzeme kartları listesinde F9 Lot/Seri Numaraları penceresinde miktarı olmayanların görüntülenmemesi için “Kalan Miktarı Dolu Olanlar” kutucuğu eklenmiştir.

Fatura

1-Fatura İçerisinden Sipariş Hareketleri Aktarılırken Fiili Ve Gerçek Stok Miktarlarının Görüntülenebilmesi

Fatura içerisinden  “Sipariş Hareketi Aktar” işlemi ile ulaşılan ekrana fiili ve gerçek stok miktarı alanları eklenerek malzemelerin ambar bazında stok miktarlarının görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

2-Faturalarda Hızlı Giriş Penceresinde Satır Açıklamasının Belirtilmesi

Faturalarda ‘Hızlı Giriş Penceresi’ ne formun alt bölümüne “Açıklama” alanı eklenmiştir.

3-Kampanya Temizle İşleminin Yetkilendirilmesi

Kampanya uygulanabilen fişler için kullanıcı yetkilerine ‘Kampanya Temizle’ yetkisi eklenmiştir. (Sipariş, İrsaliye, Fatura, Satınalma Teklif Yönetimi-Satınalma Emir Fişleri, Satınalma Teklif Fişleri, Satınalma Sözleşme Fişi, Satış Faaliyetleri–Sözleşme, Satış Faaliyetlerim–Teklifler, Satış Faaliyetlerim-Sözleşme, İthalat Operasyon Fişi, İhraç Kayıtlı Alım Faturaları, İhraç Kayıtlı Satış Faturaları, Banka Fişleri – Faturalar, Kasa işlemleri -İşlemler – Faturalar)

4-Fatura İçerisinde Kampanya Uygulanmasının Yetkiye Bağlanması

Kampanya uygulama işleminin yetkiye bağlanması amacıyla Sys-Kullanıcılar-İşlem Yetkileri- Fatura – Alım/ Satış Faturaları – Ekle/ Değiştir seçeneklerine “Kampanya Uygula” seçeneği eklenmiştir

5-Muhasebeleşmiş Faturada Muhasebe Kodlarının İncelenmesi

Muhasebeleşmiş faturalarda F9 – Muhasebe Kodları ekranının “İncele”, “Değiştir” olarak açılabilmesi sağlanmıştır.

6-KDV Kanununun 23/f Maddesi Kapsamında, e-Arşiv ve e-Fatura için Özel Matrah seçili ise KDV Muafiyet Sebebi Penceresinde Listelenen Özel Matrah Kodlarına “(812) – İkinci el motorlu kara taşıtı ..” Eklenmesi

KDV Muafiyet sebebi penceresinde listelenen Özel Matrah kodlarına “(812) – İkinci el motorlu kara taşıtı ..” eklenmiştir.

7-Satış Faturasında Son Satış Fiyatında Ve Son Satınalma Fiyatında Ctrl + F  İle Arama Yapıldığında Cari Hesap Unvanı Olmal

Satınalma ve satış faturalarında birim fiyat alanında üç nokta ile ulaşılan  “Son Satış Fiyatı, Son Satınalma Fiyatı , Son Satış Fiyatı Net ve Son Satınalma Fiyatı Net  ” ekranlarındaki ctrl+f ile açılan metin arama filtre seçeneklerine cari hesap alanları eklenmiştir.

8-e-Faturada “İrsaliye yerine geçer” Parametresi İşaretlendiğinde Oluşan İrsaliyenin Kağıt Tipinde Oluşması

e-Fatura uygulaması kapsamında hem e-Fatura hem de e-İrsaliye kullanılan carilere kesilen faturalarda, fatura içerisinde e-Fatura bilgilerinde yer alan “irsaliye yerine geçer ” kutucuğu işaretlenirse ilgili fatura için kağıt tipinde irsaliye oluşması sağlanmıştır.

Teminat

1- Teminatlar Listesine eklenen Yeni Sütun

Teminatlar listesine “Belge No” sütunu eklenmiştir.

Banka

1-Havale Türünden Banka Fişlerine Eklenen Yeni Sütun

Havale türünden banka fişlerinin satırlarına “BI Kodu” sütunu eklenmiştir.

2- Banka Kredisi Taksit Ödeme ekranına Eklenen Yeni Alanlar

Banka Kredisi Taksit Ödeme ekranına “Hareket Özel Kodu” ve “Hareket Açıklaması” alanları eklenerek bu alanların kredi taksit ödemesi sonucu oluşan banka işlem fişi satırlarına taşınması sağlanmıştır.

3- Banka Kredi Taksitleri Penceresinin Satırlarına Eklenen Yeni Sütunlar

Banka Kredi Taksitleri penceresinin satırlarına “Hareket Özel Kodu” ve “Hareket Açıklaması” sütunları eklenmiş ve bu alanların kredi taksit ödemesi sonucu oluşan banka işlem fişinin satırlarına taşınması sağlanmıştır.

Ana Kayıtlar

1-Kampanya Kartı Koşul Seçeneklerinde Belge No Alanı

Kampanya kartları koşul seçeneklerine “P136 Fiş Belge No” eklenmiştir.

2-Teslim Tarihine Göre Kampanya Tanımlama

Kampanya kartı koşul seçenekleri arasına “P89 Temin/Teslim Tarihi” seçeneği eklenmiştir.

3-Kampanyalarda Ticari İşlem Grubu

Kampanya kartı genel kriterler arasına “Ticari İşlem Grubu” seçimi eklenmiştir.

4-Kampanya Kartında Koşul Malzeme Kodu Alanında İçerisinde Geçenler Şeklinde Koşul Verilebilmesi

Kampanya kartı tanımlarında koşul olarak verilen değerin malzeme kodu içerisinde geçen malzemelere kampanya uygulayabilmesi sağlanmıştır.

5-Malzeme Kartı Zorunlu Alanlar Listesinde Birim Seti

Malzeme kartları zorunlu alanlar listesine “Birim Seti” seçeneği eklenmiştir.

6-Malzeme Listesi F8 Hızlı Filtreleme Özelliğinde Özel Kod 2, 3, 4, 5 Alanları İçin Filtreleme Yapılması

Malzeme Listesi F8 hızlı filtreleme özelliğine özel kod 2,3,4,5 göre filtreleme özelliği eklenmiştir.

7-Malzemeler Birimler Sekmesinde Bulunan Boyutlar Bilgisinin Değiştirilebilmesi

Malzeme kartı birimler sekmesinde bulunan boyutlar alanının değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

8-Satıcı Cari Hesap Bağlantısının Sevk Adresi Bazında Yapılması

Satıcı – Cari Hesap bağlantısında “Sevk Adresi” kullanılması sağlanmıştır. Fişlerde cari hesap seçildikten sonra atanan / seçilen sevkiyat adresine bağlı olan satış elemanının başlık ve satırlara atanması sağlanmıştır.

9-Hizmet Kartları İçerisinde Özel Kod 2-3-4-5 Alanları

Hizmet kartları içerisine Özel Kod 2,3,4,5 alanları eklenmiştir.

10-Malzeme ve Hizmet Kartı İçin Birden Fazla Ek Vergi Kartı Tanımlanması

Fişler için birden fazla ek vergi kartı tanımlanması sağlanmıştır.

Raporlama Sistemi

1-Rapor Üretici  Ekranında Birden Fazla Rapor İçin Yetki Verme

Rapor üretici ekranında birden fazla kullanıcı için birden fazla rapor türüne aynı anda yetkilendirme yapılabilmesi sağlanmıştır. Bunun için F9 menüye Toplu Kullanıcı Hakları seçeneği eklenmiştir.

Bir cevap yazın