Logo Mobile Sales, Logo Saha Satış Programı

Logo Mobile Sales

Logo Mobile Sales diğer adıyla Saha satış , hem işletmenize hem de satış ekibinize sağladığı faydalar ile satış süreçleriniz ve saha operasyonlarınız da her adımı eksiksiz, verimli ve hızlı tamamlamanızı sağlar. Logo Müşteri memnuniyeti odaklı altyapısı ile sadece bir yazılım olmaktan çıkıp, işletmenizin rekabet gücünü artıran en önemli yardımcınız olur.

Logo Mobile Sales ile,

 • Satış fiyatlandırmaların’dan rota takibine, operasyondaki farklı süreçlerin ve saha ekibinin etkin yönetimini gerçekleştirebilirsiniz;
 • Satış ekibinin merkez ile iletişiminin optimizasyonu sayesinde zaman kazanılması ve arta kalan zamanda daha çok müşteriye erişim imkanı sağlayabilir;
 • Sahadan işletmenin ürünleri ve rakip ürünler hakkında bulunurluk, raftaki / stoktaki
 • miktar ve fiyat bilgilerinin elde edilmesi, bilgilerin penetrasyon raporları olarak alabilirsiniz;
 • Uydu konumu ile saha satış ekibinin anlık izleyebilir;
 • İşlem yapılan müşteri koordinatlarını görüntüleyip duraklama sürelerinin net olarak ölçebilir ve bu sayede satış ekiplerinin daha kontrollü davranması ve artan çalışma verimliliği güvence altına alabilirsiniz;
 • Müşteriye daha hızlı ve eksiksiz geri dönüş sayesinde artan müşteri memnuniyetini sağlayabilirsiniz.

Satış ekiplerinin sıcak ve soğuk satış süreçlerini telefon, tablet, mobil el terminali gibi mobil cihazlar üzerinden yönetmesini sağlayan Logo Mobile Sales satış verimliliğini artırıyor, müşteri taleplerinin en iyi şekilde karşılanmasını mümkün kılıyor.

Satış operasyonlarını saha satış ekipleri üzerinden yürüten işletmelerin kârlılığı büyük ölçüde bu ekiplerin etkili ve verimli çalışmasına bağlıdır. Müşteri talepleri ve satış operasyonlarını en iyi şekilde yönetebilmeyi sağlayan mobil satış çözümleri, mobil ve internet teknolojileriyle entegre çalışır. Bu çözümler satış süreçlerini daha verimli hale getirmenin yanı sıra satış ekiplerinin rotalarını belirlemek ve etkili araç takibi imkanı sağlamak gibi avantajlar sayesinde maliyetleri de düşürür.

 • Daha yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti
 • GPS ile konum bilgisi kaydı
 • Yazıcıdan çıktı alma imkanı
 • Ürün barkodu okutma ve sesli komut özelliği
 • Kişiselleştirilmiş raporlar ve faturalar.

Mobie Sales Ayrıntılı Bilgiler

1.Kullanıcı Girişi
Kullanıcı giriş ekranında mobile sales kurulumu yapılırken tanıtılan kullanıcı ile giriş yapılabilmektedir.
Kullanıcı Adı ve şifre kısmına kullanıcı tanımlarken belirtilen kullanıcı adı ve şifre girilir. İlk kez kullanıcı girişi
yapılıyor ise kullanıcı ve cihaz bağlantılarının yapılabilmesi, parametrelerin alınabilmesi için hatırla
seçeneğinin işaretlenmemesi gerekir.
Uygulama Türkçe harici bir dil ile kullanılacak ise giriş ekranındaki Ayarlar kısmına giriş yapılarak açılan
ekrandan Rusça ve İngilizce dil seçeneklerinden biri seçilebilir.
2. Ana Menü
Kullanıcı girişi yapıldıktan sonra uygulamanın ana menüsü karşımıza gelmektedir. Ana menüde karşımıza
gelen menülerden talep,dağıtım,araçlar menüleri rol parametrelerindeki android menü haklarından
kısıtlanabilmektedir.

2.1 Veri Aktarımı

Verileri Al : Uygulama üzerinden işlem yapabilmek için ERP’de tanımlanan kartların uygulama
datasına alınması gerekmektedir. Bunun için verileri al menüsünden transfer işleminin başlatılması
gerekmektedir. Verileri al menüsüne giriş yapılarak transferi başlat butonuna basılır ve transfer
işlemi başlatılır. Transfer işlemi başlatıldığında ekranda hangi verilerin alındığı bilgisi görünecektir.
Transfer işlemi tamamlandığında Veri transferi tamamlanmıştır uyarısı ekrana gelecektir.
Verileri al kısmındaki sağ üst köşede bulunan menüden hepsini seç diyerek bütün alanların seçilmesi
sağlanabilir ya da bütün alanların işareti kaldırılarak sadece alınması istenen bilgi seçilerek, seçilen
bilginin transferi sağlanabilir. İlk veri transferinde bütün bilgilerin alınabilmesi için bütün
seçeneklerin işaretli olması gerekmektedir.
Verileri al kısmında ki sağ üst köşede bulunan menüden Ayarlar menüsüne girilerek veri aktarım
türü değiştirilerek sadece değişen bilgilerin alınması ya da veri aktarım türünden sil ve aktar
seçilerek bilgilerin sıfırdan alınması sağlanabilir. Sil ve aktar işlemi yapılan fişleri silmez. Sadece erp
tarafından alınan tanımların silinerek yeniden aktarılmasını sağlar. Veri aktarım türü ilk aktarım
yapıldıktan sonra otomatik olarak sadece değişenler olarak belirlenmektedir.

Sunucudan tek seferde aktarılacak kayıt sayısı belirlenerek, databaseden verilerin parça parça
alınması sağlanabilir. Tek seferde aktarılacak kayıt sayısı en fazla 50000 olarak belirlenebilir.
Log tutulsun parametresi açık konuma getirilir ise uygulama tarafında oluşturulup transfer edilen
fişlerin xml dosyaları MobileSalesEx klasörüne oluşturulmaktadır.
 Verileri Gönder : Uygulama üzerinden oluşturulan fişlerin toplu olarak ERP’ye transfer edilmesi
için kullanılmaktadır. Verileri göndere basıldığında transfer edilecek bilgiler cari hesap bilgisi ve fiş
türüyle birlikte ekranda görüntülenmektedir. Fiş transfer edildiğinde fişin sağ tarafında yeşil onay
butonu ve cari ünvanının alt kısmında transfer işlemi tamamlandı uyarısı alınmaktadır.
Transfer işlemi yapılırken yeşil onay butonu yerine kırmızı ünlem işareti geliyor ise fiş ERP’ye transfer
edilememiş demektir ve ünlem işaretinin üzerine tıklandığında fişin niçin transfer edilemediğinin bilgisi
detaydaki hatada yazmaktadır.

2.2 Müşteriler

Cari hesaplarla işlem yapabilmek için müşteriler menüsüne giriş yapılarak işlem yapılacak cari hesabın
seçilmesi gerekmektedir. Müşteriler menüsüne girildiğinde rol ve kullanıcı parametrelerinde verilen
filtrelere uygun cari hesaplar ekranda görünecektir.
Eğer rol parametrelerinde cari hesap türü satıcı cari hesap bağlantılı cari hesaplar seçilmiş ise müşteriler
menüsüne girildiğinde satış elemanına bağlanmış cari hesaplar karşımıza gelecektir. Satıcı cari hesap
bağlantısı yapılırken gün seçilmiş ise istenilen güne ait cari hesapların müşteriler ekranında listelenmesi için
sağ üst menüden gün seçilebilmektedir.
Menüden Gün seçeneğine basarak hangi güne ait cari hesapların listelenmesi isteniyor ise o gün
seçilmelidir. Gün seçildiğinde satıcı cari hesap bağlantısı yapılırken seçilen güne ait cari hesaplar ekranda
listelenecektir.
Rol parametrelerindeki filtrelerde bulunan cari hesap türü rotadaki cari hesaplar seçilmiş ise müşteriler
listesinde o satış elemanının Satış rotasında tanımlanan bütün cari hesaplar listelenecektir. Kullanıcı sadece
belli rotadaki cari hesapların listelenmesini istiyor ise sağ üst menüden Rota seçeneğine girerek istediği
rotayı seçtiğinde o rotaya tanımlanmış cari hesapları listeleyebilecektir.

Menüden Sadece Yakınımda Olan Carileri Göster seçilir ise rol parametrelerinde GPS altında bulunan
yakındaki cari hesapları göster parametresi aktif edilmiş ise bu parametrede seçilen değere göre belirtilen
yarı çaptaki cari hesaplar listelenebilir..
Müşteriler ekranında arama yapmak için üst kısımda bulunan arama butonuna basılarak müşteri arayın
kısmına aranacak değer yazılır ve klavyeden arama butonuna basılır.

Uygulama üzerinden yeni cari hesap açmak için müşteriler ekranında bulunan cari hesap ekleme butonuna
basarak yeni cari hesap ekleme ekranı açılır. Açılan ekrandan cari hesabın bilgileri girilerek sağ üst menüden
kaydet yapıldığında tanımlanan cari hesap kaydedilebilir. Kaydet yapıldığında cari hesap ERP’ye de
kaydedilmektedir.
Cari hesabın lokasyon bilgisini kaydetmek ya da varolan lokasyon bilgisini güncellemek için cari hesap
listesinde cari hesabın sağ alt köseşinde bulunan konum butonuna tıklanır.

Konum butonuna tıklandığında açılan ekrandan Düzenleme Modu Açık seçeneği işaretlenerek cari hesabın
var olan konumu güncellenebilir ya da konumu yok ise cari hesabın lokasyonuna odaklanarak
bulunduğu konum işaretlendikten sonra sağ üst köşede bulunan kaydetme butonu ile lokasyon
kaydedilebilir.
Müşteriler listesinden işlem yapılacak cari hesap seçildiğinde açılan ekranda ilk olarak İşlemler sekmesi
seçili olarak gelmektedir. Seçilen cari hesapla ilgili ziyaret,penetrasyon, tahsilat, fatura,irsaliye, iade faturası,
iade irsaliyesi, birebir değişim fişi, satış siparişi düzenlenecek ise işlemler sekmesi altından ilgili fiş türü
seçilerek işlem yapılabilir.

İşlemler sekmesindeyken sağ üst köşedeki menüye girildiğinde cari bilgileri online olarak güncellenebilir,
carinin puan bilgisi sorgulanacak ise puan bilgisi sorgulanabilir ya da carinin konum bilgisi görüntülenebilir
ve konum bilgisi güncellenebilir.
Açılan ekrandan Genel sekmesine girildiğinde cari hesabın detay bilgileri görüntülenebilmektedir.

Ekranda Özet sekmesine girildiğinde Cari hesabın özet bilgileri online olarak merkezden sorgulanarak
görünmektedir. Özet bilgilerinde,
o Cari Hesap Toplamında cari hesabın güncel bakiyesi görünmektedir.
o Faturalanmamış alanında cari hesabın faturalanmamış irsaliyelerinin toplamı görünmektedir.
o Bekleyen Siparişler alanında cari hesabın bekleyen siparişlerinin toplamı görünmektedir.
o Toplam alanında faturalanmamış irsaliyeleri ve bekleyen siparişleri faturalaştırıldığında cari hesabın
bakiyesinin ne olacağı görüntülenmektedir.
o En Çok Satılan 10 Ürün Alanında cari hesabın en çok satın aldığı 10 ürünün grafiksel olarak bilgisi ve
tutarı görünmektedir.
o Haftalık Satış Alanında Cari hesabın haftalık olarak yaptığı alımların tutarları grafiksel olarak
görüntülenmektedir. Haftalık Satış başlığına tıklandığında grafik Aylık Satış grafiği olarak
görüntülenebilir.
Ekran aşağıya kaydırılarak verilerin online olarak güncellenmesi sağlanabilir.

2.2.1 Ziyaret

Ziyaret menüsüne ulaşmak için öncelikle müşteriler menüsünden ziyaret yapılacak cari hesabın seçilmesi
gerekmektedir. Cari hesap seçildikten sonra karşımıza gelen ekrandan ziyaret menüsü seçilir. Ziyaret Yap
seçeneğine tıklanarak ziyaret giriş penceresi açılır. Ziyaret giriş penceresindeki alanlar doldurularak sağ üst
menüden kaydet yapılarak ziyaret kaydedilir. Ziyaret girişi yapılırken seçilen ziyaret sebepleri mobile sales
sistem yönetiminden tanımlanmaktadır. Ziyaret sebeplerinin tanıtımı için mobile sales sistem yönetimi
dökümanını inceleyiniz.
Kaydedilen ziyaret bilgisinin üzerine basılarak açılan menüden ziyaret transfer edilebilir.

2.2.2 Penetrasyon

Sahada kullanıcıların ürün araştırması yapması için kullanılır. Penetrasyon menüsünün kullanılabilmesi için
mobile sales sistem yönetiminden penetrasyon listelerinin tanımlanması gerekmektedir. Penetrasyona
girildiğinde mobile sales sistem yönetiminden tanımlanan penetrasyon listeleri karşımıza gelmektedir.
Hangi penetrasyon listesi ile işlem yapılacak ise seçilir. Penetrasyon seçildiğinde penetrasyon listesine
eklenen malzemeler ekrana gelecektir. Hangi malzemeye bilgi girilecek ise malzeme seçilir ve sağ üst
köşeden hızlı klavye seçilerek açılan klavyeden miktar girilir ve klavyedeki ikona tıklanır. Birden fazla
malzeme işaretlenerek hızlı klavyeden toplu olarak miktar girişi yapılabilir.

Miktar girişi yapıldıktan sonra menüden Kapata basıldığında girilen penetrasyon kaydedilir. Kapatıldıktan
sonra işlem yapılan penetrasyonun üzerinde basılı tutarak açılan ekrandan transfer et yapıldığında
penetrasyon bilgisi transfer edilebilir ve mobile sales sistem yönetimi altında bulunan raporlar kısmından
penetrasyon raporları alınabilir.

2.2.3 Raporlar
Cari hesap raporlarının alınabilmesi için kullanılmaktadır. Raporlar altından carinin hesap ektresi, cari
hesaba düzenlenen siparişler, faturalar, tahsilatlar ile ilgili raporlar alınabilir. Raporlar online olarak ERP
tarafından sorgulanarak getirilmektedir. İnternet bağlantısı olmadığı durumlarda rapor alınamayacaktır.
2.2.4 Tahsilatlar
Seçilen cari hesaba tahsilat girişi yapılacak ise tahsilatlar menüsü altından tahsilat işlemleri
gerçekleştirilebilir. Tahsilatlar menüsüne girildiğinde kullanıcının yetkisi olduğu tahsilat fişleri karşısına
gelecektir.
2.2.4.1 Nakit Tahsilat
Cari hesaba nakit tahsilat fişi girmek için kullanılmaktadır. Nakit tahsilat fişine girildiğinde ekranda Tutar
alanı ve makbuz numarası girilecek ise makbuz no alanı doldurulur ve sağ üst kısımdaki menüden kaydet
yapılarak nakit tahsilat fişi kaydedilir. Fiş kaydedilmeden önce fişin başlık bilgilerinde değişiklik yapılacak ise
sağ üst menüye tıklanarak açılan menüden detay seçilerek fişin başlık bilgileri düzenlenebilir.(İş yeri,
bölüm,özel kod, yetki kodu gibi alanlar)

2.2.4.2 Kasa Tahsilat
Cari hesaba kasa tahsilat fişi girmek için kullanılmaktadır. Kasa tahsilat fişine girildiğinde ekranda Tutar
alanı, kasa alanından tahsilat yapıldığında tahsilat tutarının hangi kasaya gireceği, makbuz numarası
girilecek ise makbuz no alanı ve fişin başlık bilgileri.(İş yeri, bölüm,özel kod, yetki kodu gibi alanlar)
doldurulur ve sağ üst kısımdaki menüden kaydet yapılarak kasa tahsilat fişi kaydedilir.
2.2.4.3 Kredi Kartı Tahsilat
Cari hesaba Kredi kartı tahsilat fişi girmek için kullanılmaktadır. Kredi kartı tahsilat fişine girildiğinde ekranda
Tutar alanı, makbuz numarası girilecek ise makbuz no alanı, tahsilatın hangi bankadan ve hangi hesaptan
yapıldığı bilgisi seçilmelidir. Sağ üst menüye tıklanarak kaydet seçeneği ile fiş kaydedilebilir. Fiş
kaydedilmeden önce fişin başlık bilgilerinde değişiklik yapılacak ise sağ üst menüye tıklanarak açılan
menüden detay seçilerek fişin başlık bilgileri düzenlenebilir.
2.2.4.4 Çek Tahsilat
Cari hesaba çek giriş bordrosu düzenlemek için kullanılmaktadır. Çek tahsilat fişine girildiğinde ekranda
Tutar alanı, çekin vadesi, çekin seri numarası, Borçlu, çekin ait olduğu banka ve şube, hesap numarası
alanları doldurulur sağ üst menüye tıklanarak ekle seçeneği ile çek giriş bordrosuna çek eklenir. İkinci bir çek
eklenecek ise çekin bilgileri girilerek tekrar ekle seçeneğine basılır. Bütün çekler eklendikten sonra
menüden kaydete basılarak çek giriş bordrosunun kaydedilmesi sağlanır. Fiş kaydedilmeden önce fişin başlık
bilgilerinde değişiklik yapılacak ise sağ üst menüye tıklanarak açılan menüden detay seçilerek fişin başlık
bilgileri düzenlenebilir.
2.2.4.5 Senet Tahsilat
Cari hesaba senet giriş bordrosu düzenlemek için kullanılmaktadır. Senet tahsilat fişine girildiğinde ekranda
Tutar alanı, senedin vadesi, senedin seri numarası, Borçlu, kefil, ödeme yeri, pul bilgisi alanları doldurulur
sağ üst menüye tıklanarak ekle seçeneği ile senet giriş bordrosuna senet eklenir. İkinci bir senet eklenecek
ise senedin bilgileri girilerek tekrar ekle seçeneğine basılır. Bütün senetler eklendikten sonra menüden
kaydete basılarak senet giriş bordrosunun kaydedilmesi sağlanır. Fiş kaydedilmeden önce fişin başlık
bilgilerinde değişiklik yapılacak ise sağ üst menüye tıklanarak açılan menüden detay seçilerek fişin başlık
bilgileri düzenlenebilir.
2.2.5 Satış
Müşterilerden seçilen cari hesaba fatura, irsaliye, iade faturası, iade irsaliyesi girişi için kullanılmaktadır. Satış
menüsüne girildiğinde hangi fiş türü ile işlem yapılacak ise o fiş türü seçilmelidir.
2.2.5.1 Fatura
Satış menüsüne girildiğinde ilk olarak fatura seçeneği karşımıza gelmektedir. Fatura menüsüne girildiğinde
seçilen cari hesaba uygulama üzerinden daha önce oluşturulmuş faturalar var ise onlar listelenmektedir.

Listelenen faturaların detay bilgilerinde faturanın ticari işlem grubu, ödeme planı,döküman izleme numarası,
tutarı görüntülenmektedi. Faturanın sağ alt köşesindeki check işareti faturanın ERP’ye transfer edildiğini
göstermektedir. Transfer edilmeyen faturalarda bu işaret gelmeyecektir. Faturanın üzerine basıldığında fatura
incele ile açılmaktadır ve faturanın içersindeki malzemeler ve diğer detay bilgileri görüntülenebilecektir.
Yeni fatura girişi yapmak için fatura ekranının sağ üst köşesinde bulunan butonuna tıklanır. Açılan
ekranda 4 sekme gelmektedir.
İçerik
İlk olarak içerik sekmesi seçili gelmektedir. İçerik sekmesi faturaya malzeme satırlarını eklemek için
kullanılmaktadır. Faturaya malzeme satırları eklemek için 3 yöntem kullanılır. Bunlardan birincisi Barkod
seçeneğidir. İçerik sekmesindeki Barkod alanına tıklandığında barkod tarama ekranı açılmaktadır ve mobil
cihazın kamerası barkod okuyucu olarak kullanılmaktadır. Bu ekrandan satışı yapılacak bütün malzemelerin
barkodu tek tek okutulur.

Bir malzemenin barkodu okutulduğunda eğer o barkod tanımlı ise, tanımlı olduğu malzeme bulunur ve
Ürün Listeye Eklendi uyarısı görüldükten sonra diğer malzemenin barkodu okutulabilir. Üst kısımda bulunan
butonuna tıklandığında kameranın flaşı fener olarak açılacaktır ve daha iyi bir barkod okuma olanağı
sunacaktır. Bütün barkodlar okutulduktan sonra okutulan barkodların listeye eklenmesi için
butonuna basılır. Butona basıldığında okutulan barkodlara ait malzemeler ekranda görünecektir.
Malzemelere miktar girişi yapmak için ekranın üst kısımda bulunan butonuna ya da alt kısımda
bulunan butona basarak miktar giriş ekranına geçilir. Miktar girişi yapıldıktan sonra malzemelerin
fatura satırı olarak eklenmesi için butonuna basılmalıdır.
Faturaya malzeme satırı eklemenin diğer bir yöntemi ise Ürün Seç sekmesidir. Ürün seç sekmesine
girildiğinde kullanıcının yetkisi olduğu bütün malzeme kartları ekranda listelenecektir.

Listelenen ekranda malzemelerin açıklamaları, stok kodu, fiyatı, fiili ve gerçek stokları
görüntülenebilmektedir. Listeden fatura satırlarına eklenecek malzemlerin üstüne tıklandığında
malzemeler işaretlenir. Malzeme seçildiğinde malzeme kartının alt kısmında işareti oluşur. Seçilen
malzeme iptal edilmek isteniyor ise malzemenin üzerine tekrar tıklandığın da işareti kalkacatır. Fatura
satırına eklenecek bütün malzemeler seçildikten sonra üst kısımda bulunan ekleme butonuna ya da alt
kısımda bulunan butonuna tıklanır.
Butonlara basıldığında seçilen malzemelere miktar girişi yapabileceğimiz ekran karşımıza gelecektir.

Malzeme satırlarında ki alanında bulunan ve butonlarına tıklanarak malzeme miktarı
arttırılabilir ya da azaltılabilir. Miktar alanına tıklanarakta direkt miktar girişi yapılabilmektedir. Malzeme
miktarı girildikten sonra birim seçilebilmektedir. alanından kullanıcının indirim yapabilme yetkisi var ise
malzeme satırına indirim girilebilmektedir. Malzeme satırına oransal ya da tutarsal indirim
yapılabilmektedir. İndirim alanındaki butonuna tıklandığında Tutarsal indirime geçiş yapılabilir.
Ekrandaki işlemler bittikten sonra malzemeleri faturaya eklemek için üst kısımda bulunan butonuna
tıklanır ve malzeme satırları faturaya eklenmiş olacaktır.
Eklenen malzemelere detay bilgi girilmek isteniyor ise detay bilgisi girilecek malzemenin üstüne
tıklandığında detay giriş ekranı açılacaktır.

Malzeme detay girişi ekranında, girilen miktar ve birim değiştirilebilir.
Malzemenin birden fazla tanımlı fiyatı var ise farklı fiyat seçilebilir, kullanıcının manual fiyat giriş yetkisi var
ise fiyat girişi yapılabilir.
Fiyat Seçim Türü alanından, kullanıcının müşteriye ait son alış satış fiyatlarını getirme yetkisi var ise son alış
satış fiyatları seçilerek fiyatların tanımlı fiyat alanına gelmesi sağlanır.
KDV alanından malzemenin kdv oranı görülebilir, kullanıcının kdv değiştirme yetkisi var ise kdv oranı
değiştirilebilir.
KDV Dahil alanından malzemenin fiyatının kdv dahil ya da hariç olacağı belirlenebilir.
Ödemeler alanından malzeme için ödeme planı seçilebilir.

Özel kod alanından hareket özel kodu seçilebilir.
Varyant alanından malzeme varyantlı bir malzeme ise varyant seçilebilir.
Açıklama alanından hareket satırına açıklama girilebilir.
İndirim 1, İndirim 2, İndirim 3, İndirim 4, İndirim 5 alanlarından malzeme satırına indirim yapılabilmektedir.
İndirim alanlarından oran, tutar ya da indirim kartı seçilerek malzeme satırına indirim yapılabilir. Kullanıcının
indirim yapma yetkisi ve yetkilendirmelerde belirlenen genel ve satır indirim parametrelerine göre
belirlenir. Yapılan değişikliklerin aktif olması için üst kısımda bulunan geri butonuna basılması gerekir.
Yapılan değişiklikler iptal edilecek ise geri butonuna basmadan önce sağ üst kısımda bulunan menüden
değişiklileri iptal et seçeneği seçilmelidir.
Malzeme detayları girildikten sonra malzeme satırları ekranına geri gelindiğinde malzemeler ile ilgili yapılan
değişiklikler ekranda görüntülenecektir.Ekranın alt kısmında Toplam alanında fişin ara toplamı
görüntülenmektedir. Toplam alanının yanındaki ikonuna tıklanarak fişin genel toplamlarının detayları
görüntülenebilir. Tekrar ikonuna tıklandığında detay alanı gizlenebilir.
Eklenen satırlardan silinmek istenen satır var ise silinecek malzemenin üzerine basılı tutularak silme
moduna geçilir.

Silme moduna geçildikten sonra silinecek farklı bir malzeme de var ise listeden seçilir ve seçilen malzemeleri
silmek için sağ üst köşede bulunan ikonuna tıklanır. Eğer silme modundan, bir işlem yapılmadan
çıkılacak ise ikonuna tıklanır.
Malzeme satırı silmenin diğer bir yöntemi ise silinecek malzemenin üzerine basılı tutarak malzemeyi sol
tarafa sürüklemektedir. Malzeme silindiğinde alt kısımda Geri Al butonuna tıklanarak silme işlemi geri
alınabilir.
Faturaya malzeme eklemenin diğer bir yöntemi ise Form Seç sekmesidir. Form seç kısmına girildiğinde
mobile sales sistem yönetiminden tanımlanan formlar ekranda listelenecektir. Hangi formdan malzeme
eklenecek ise o form seçilir. Form seçildiği anda formun içerisindeki malzemeler ekrana listelenir ve listeden
eklenecek malzemeler seçilerek ekle ikonuna tıklanarak malzeme satırları eklenir.
Başlık
Faturaya giriş yapıldığında gelen sekmelerden diğeri ise başlık sekmesidir.

Başlık sekmesinden faturanın hangi işyeri,bölüm, fabrika ve ambar üzerinden oluşturalacağı seçilebilir.
Buradaki bilgiler kullanıcı yetkisine bağlıdır ve yetkilendirme de bu alanlar kısıtlanmış ise kullanıcı bu alanları
göremeyecektir. Aynı şekilde başlık bilgilerinden fatura özel kodu, yetki kodu, belge numarası, döküman
izleme numarası ve açıklama alanlarına değer girilebilir.
Lojistik
Lojistik sekmesinden faturanın sevkiyat hesabı, sevkiyat adresi, fatura adresi, taşıyıcı firması, teslim şekli
seçilebilir ve fatura içerisine eklenen malzemelerin toplam ağırlık ve hacim bilgileri görülebilir.
Ödeme
Ödeme sekmesinden faturanın ödeme vadesi, ticari işlem grubu ve proje kodu seçilebilir. Faturanın
geneline indirim yapılacak ise alt kısımda bulunan indirim satırlarına değerler girilerek fatura geneline
indirim uygulanabilir.
Malzeme satırları eklendikten sonra ve diğer fatura bilgileri girildikten sonra ilgili faturaya kampanya
uygulanmak isteniyor ise sağ üst menüye tıklanarak açılan ekrandan kampanya uygula seçilerek kampanya
uygulanabilir. Kampanya uygulama işlemi online olarak yapılmaktadır. Fatura, ERP’de tanımlı kampanya
koşullarını sağlıyor ise kampanya uygulanır. Kampanya uygulaya basıldığında yeni bir pencere açılır ve bu
pencerede uygulanan kampanyalar görüntülenir.

Kampanyalar görüntülendikten sonra geri butonuna basılarak hareket satırlarına geri dönülebilir. Uygulanan
kampanya iptal edilecek ise tekrar menüden kampanya uygulaya basıldığında uygulanan kampanya iptal
edilebilir. Menüden kaydet yapılarak faturanın kaydedilmesi sağlanır.
Kaydedilen fatura listede ilk sırada görüntülenecektir. Kaydedilen faturanın sağ üst köşesinde bulunan
menüye tıklanarak açılan menüden faturada değişiklik yapılacak ise düzenle menüsüne tıklanır ve
düzenlemeler yapılıp yeniden kaydedilebilir.
Menüden kopyala seçilerek kaydedilen faturanın kopyası oluşturulabilir.
Transfer et seçeneği ile fatura ERP’ye transfer edilebilir. Transfer edilen faturanın üzerine basılı tutularak
açılan menüden baskı önizleme yapılarak faturanın çıktısı alınabilir. Fatura çıktısı alabilmek için mobile sales
sistem yönetiminden fatura tasarımının yapılması ve yazıcı baskı ayarlarının yapılması gerekmektedir.

2.2.5.2 İade Faturası
Satış altındaki menüden iade faturasına girilerek seçilen cari hesaba iade faturası düzenlenebilir. İade
faturası kaydetme işlemleri fatura kaydetme adımları ile aynıdır.
2.2.5.3 İrsaliye
Satış altındaki menüden irsaliye menüsüne girilerek seçilen cari hesaba irsaliye düzenlenebilir. İrsaliye
kaydetme işlemleri fatura kaydetme adımları ile aynıdır.
2.2.5.4 İade İrsaliyesi
Seçilen cari hesaba iade irsaliyesi düzenlemek için kullanılmaktadır. İade irsaliyesi kaydetme adımları fatura
ile aynıdır.
2.2.5.5 Birebir Değişim Fişi
Birebir değişim fişi müşteriden bir malzemeyi iade alıp aynı malzemenin aynı miktarda yeniden satışının
yapılması için kullanılır. Birebir değişim fişi seçilen malzeme için iki işlemin tek bir adımda yapılmasına
olanak sağlar. Birebir değişim fişi kullanılmadan bir malzeme iade alınıp tekrar satışı yapılmak istenildiğinde
hem satış irsaliye, hemde iade irsaliyesi düzenlenmesi gerekir. Bunun yerine birebir değişim fişi kullanılır ise
birebir değişim fişinde seçilen malzeme için hem satış irsaliyesi hem de iade irsaliyesi düzenlenmiş olur.
Birebir değişim fişi kaydedilip ERP’ye transfer edildiğinde ERP’de hem satış irsaliyesi hem de satış iade
irsaliyesi oluşacaktır. Birebir değişim fişi kaydetme adımları fatura kaydetme adımları ile aynıdır.
2.2.6 Satış Siparişleri
Seçilen cari hesaba satış siparişi oluşturmak için kullanılmaktadır. Satış siparişi ekleme adımları fatura
ekleme adımları ile aynıdır.

Bir cevap yazın