Satış Siparişleri Durumu

Satış siparişleri için kullanıcı tarafından belirlenecek durum bilgisi kaydetmek için kullanılır. Ana Kayıtlar program menüsü altında yer alır. Burada girilen durum bilgileri satış sipariş fişleri onay bilgisi penceresinde yer alan Durum alanında listelenir. Sadece izleme amaçlıdır. Kullanıcı tarafından girilen açıklama “Kullanımda” veya “Kullanım Dışı” olabilir. Kullanım dışı olan kayıtlar sipariş fişleri onay bilgisi penceresinde listelenmez.

Bir cevap yazın