Cari Hesaplar

Cari Hesaplar

Cari Hesaplar Firmanın çalıştığı müşteri ve tedarikçi firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmaları düzenli olarak izlemek için cari hesap kartları açılır. Her cari hesaba ait kimlik bilgileri ve özellikler kayıt türü seçilerek ilgili karta kaydedilir. Cari hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak ya da F9 tuşu ile açılan menüsünde seçenekler kullanılır.

Ayrıca, cari hesaplar listesinde yer alan işlem seçenekleri ile, cari hesaba ait sipariş, irsaliye, fatura, kasa, banka, çek/senet ve cari hesap fişleri doğrudan kaydedilir ve rapor seçenekleri ile en sık kullanılan raporlar kısa zamanda alınır.

Ekle

Yeni bir cari hesap kartı açmak için kullanılır.

Değiştir

Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Cari hesap kartını silmek için kullanılır.

İncele

Cari hesap kartını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala

Seçilen cari hesap kart bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

Kayıt Sayısı

Cari hesaplar listesinden türlerine göre ve toplam olarak kayıtlı cari hesap toplamını listeler.

Hesap Özeti

Seçilen cari hesap kartına ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler.

Borç Takip

Borç takip penceresini ekrana getirir ve kapama işlemleri yapılır.

Döviz Toplamları

Cari hesap kartının işlem dövizi üzerinden toplamlarını listeler.

Hesap Toplamları

Cari hesaplara fiş kesilirken ya da ilgili cari hesap üzerindeyken o cari hesaba fatura edilebilecek işlemlerin toplamlarını görmek için kullanılır.

Hareketler

Cari hesap kartına ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler.

Sipariş Hareketleri

Cari hesaba ait siparişleri incelemek; gerekirse değişiklik yapmak için kullanılır.

İrsaliye Hareketleri

Cari hesaba ait irsaliyeleri incelemek; gerekirse değişiklik yapmak için kullanılır.

Ekstre

Cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.

CH Döviz Değerleme Raporu

Cari hesap ekstresinin seçilecek döviz türüne göre alındığı rapor seçeneğidir.

Sevkiyat Adresleri

Firma ya da cari hesabın birden fazla işyerinin olması durumunda sevk işlemlerinde kullanılacak sevkiyat adreslerinin kaydedildiği seçenektir.

Borç Takip Toplamları

Cari hesaba ait kapanmamış ve kapanmış borç ve alacak toplamlarının işlem dövizi bilgileri ile izlendiği seçenektir.

Haritada Göster

LogoMaps özelliğinin kullanılması durumunda, haritada üzerinden adres bilgilerine ulaşımı sağlar.

Taksit Hareketleri

Cari hesaba ait taksit hareketlerini listelemek ve taksit işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Ara

Kod ya da açıklamaya göre sıralı cari hesaplar listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır.

Filtrele

Cari hesaplar listesini istenen özellikteki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.

Toplu Vade Farkı Hesaplama

Seçilen cari hesaplar için toplu vade farkı hesaplamak ve vade farkı oluşan cari hesaplara vade farkı faturası kaydetmek için kullanılır.

Yaz (Mektup)

Yaz (Etiket)

Cari hesap kart bilgilerinin etiket ya da mektup formu üzerine bastırılmasında kullanılır.

Yaz (Mektup) Grup Şirketleri

Grup şirketlerine ait mektup/etiket yazdırma işlemlerinde kullanılır.

Yaz (Mutabakat-BA BS)

BA BS mutabakat formunu yazdırmak için kullanılır.

Yaz Mutabakat BA-BS (Grup Şirketleri)

Form Ba-Bs mutabakatı yazdırılırken aynı vergi kimlik numarasına sahip işyerlerinin toplandığı grup şirketi bazında da listeleme yapmak için kullanılır.

Mektup Gönder

Cari hesaba mektup gönderimi için kullanılır.

Toplu Mektup Gönder

Birden fazla cari hesaba toplu olarak mektup göndermek için kullanılır.

Toplu Mektup (Grup Sirketi)

Grup şirketlerine toplu mektup gönderme işlemlerinde kullanılır.

Toplu Ekstre Gönder

Seçilen cari hesaplara toplu olarak Ekstre gönderme işleminde kullanılır. Gönderimin hangi cari hesaplara yapılacağı Cari Hesap Filtrele penceresinde belirlenir. Ekstrenin ne şekilde gönderileceği ise ilgili cari hesap tanımlarında Diğer sayfasında Gönderim Yöntemi bölümünde seçilir.

Toplu Mutabakat BA BS Gönder

BA BS formunu mutabakat mektubu olarak birden fazla cari hesaba göndermek için kullanılır.

Toplu Mutabakat BA BS Gönder (Grup Şirketi)

BA BS formunu mutabakat mektubu olarak birden fazla grup şirketine

göndermek için kullanılır.

Ekstre Gönder

Cari hesaba ait ekstrenin gönderilmesinde kullanılır. Gönderim şekli cari hesap tanımında Diğer sayfasında yer alan gönderim şekli seçenekleri kullanılarak belirlenir.

Mutabakat-BA BS Gönder

BA BS formunu mutabakat mektubu olarak göndermek için kullanılır.

Firmaya Gönder

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.

Firmaya Gönder (Sil)

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.

LogoConnect Hareketleri

Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda LogoConnect sunucu üzerinden yapılan işlemleri listeler.

Toplu Güncelle

Cari hesap kartları ile kaydedilen bilgileri  toplu olarak güncellemek için kullanılır.

Kredi Kartı Fiş Tahsilatı

İlgili cari hesaba ait tahsil edilmemiş kredi kartı işlemlerini listelemek ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır.

Firma Kredi Kartı Fiş Tahsilatı

İlgili cari hesaba ait tahsil edilmemiş firma kredi kartı işlemlerini listelemek ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır.

Ticari İşlem Grubu Hesap Özeti

İlgili cari hesaba ve ticari işlem grubuna ait borç ve bakiye bilgilerini listelemek için kullanılır.

Emanet Malzemeler

Henüz sevkedilmemiş, firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Sevkedilmiş Emanet Malzemeler

Sevkedilmiş emanet malzemeleri listelemek için kullanılır.

E-Fatura – Cari Hesap Kontrolü

Cari hesap kartında girilen vergi kimlik numarasına bakılarak ilgili cari hesabın e-fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır. Kontrol sonucu ekrana gelen pencerede “Cari Hesapları Güncelle” seçeneği tıklandığında, ilgili cari hesap kartındaki e-fatura bilgileri otomatik olarak güncellenir.

E-Fatura Toplu Cari Hesap Kontrolü

Cari hesap kartında girilen vergi kimlik numarasına bakılarak seçilen cari hesapların e-fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır. Kontrol sonucu ekrana gelen pencerede “Cari Hesapları Güncelle” seçeneği tıklandığında, ilgili cari hesap kartındaki e-fatura bilgileri otomatik olarak güncellenir.

Kısayol Oluştur

Cari hesap ve/veya cari hesaplar listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder

Oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.

Silinen Kayıtlar

Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak, gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir.

Değişiklik Tarihçesi

Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.

Cari Hesaplar Listesinde İşlem Özellikleri

Cari hesaplar listesinde yer alan işlem seçenekleri ile, cari hesap için;

  • Satış ve satınalma sipariş fişi
  • Satınalma, perakende satış ve toptan satış irsaliyesi
  • Satınalma faturası ile perakende ve toptan satış faturası
  • Kasadan tahsilat ve ödeme işlemi
  • Gelen ve gönderilen havale ve EFT banka işlemleri
  • Çek/senet giriş ve çıkış işlemleri
  • Cari hesap işlemleri olan alınan/verilen vade farkı ve kredi kartı işlemleri

doğrudan cari hesaplar listesinden kaydedilir.

Rapor seçeneği ile cari hesaba ait Borç takip raporu  kısa zamanda ve seçilen cari hesap için alınır.

Bu işlem seçenekleri şunlardır:

Sipariş

Cari hesaplar listesinde seçilen cari hesap için alınan ya da satınalma sipariş bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Sipariş fişine, seçilen cari hesabın kodu ve açıklaması otomatik gelir. Siparişi alınacak ya da verilecek malzeme ve sipariş miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Cari hesaplar listesinden kaydedilen sipariş fişi, satış ya da satınalma sipariş fişleri listelerinde yer alır.

İrsaliye

Cari hesaplar listesinde seçilen cari hesap için satınalma, perakende satış ve toptan satış sevk bilgilerini içeren irsaliyeleri kaydetmek için kullanılır. İrsaliyeye seçilen cari hesabın kodu ve açıklaması otomatik gelir. Malzeme ve sevk miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Cari hesaplar listesinden kaydedilen irsaliyeler, satınalma ve satış irsaliyeleri listelerinde görüntülenir.

Fatura

Cari hesaplar listesinde seçilen cari hesap için satınalma, perakende satış ve toptan satış bilgilerini içeren faturaları kaydetmek için kullanılır. Faturaya seçilen cari hesabın kodu ve açıklaması otomatik gelir. Diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Cari hesaplar listesinden kaydedilen faturalar, satınalma ve satış faturaları listelerinde görüntülenir.

Kasa

Cari hesaplar listesinden seçilen cari hesaba ait kasadan yapılan ödeme ve tahsilat işlemleri için kullanılır.

Banka

Cari hesaplar listesinden seçilen cari hesaba ait gelen ve gönderilen havale/EFT banka işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Çek ve Senet

Cari hesaplar listesinden seçilen cari hesaba ait çek/senet giriş işlemleri ile cari hesaba çıkılacak firmanın kendi çek/senet çıkışları ve ciro işlemleri için kullanılır.

Cari Hesap Fişleri

Cari hesaplar listesinden seçilen cari hesaba ait alınan ve verilen vade farkı faturaları ile kredi kartı işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Raporlar

Cari hesaplar listesinde seçilen cari hesaba ait borç takip raporu alınır. Rapor için geçerli olacak koşullar filtre seçenekleri ile belirlenir.

Bir cevap yazın