Kasa Bilgileri

Kasa Bilgileri

Kasa kartına ait bilgiler Ekle seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir. Kasa kartı iki ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde yer alan alanlardan karta ait bilgiler kaydedilir. Kartın alt bölümünde ise işlemler sonucu oluşan toplamlar yer alır. Bu alanlara bilgi girilmez.

Kasa kartı üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır.

Kasa Kodu: Kasanın ayırt edici kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Adı: Kasa adı ya da açıklamasıdır.

Açıklama: Açıklama için ayrılan alandır.

Statüsü: Tanımlı kasanın işlemlerde kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir.

Özel Kod: Kasa kartlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, kasa kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Adres: Kasanın kullanıldığı işyeri ya da merkezin adresidir.

Toplamlar: Kasaya ait tahsilat, ödeme toplamlarının ve bakiye bilgisinin yerel para birimi ve raporlama para birimi cinsinden görüntülendiği alandır.

Döviz Türü: Kasa kur farkı hesaplama işlemlerinde dikkate alınacak kasa işlem dövizi öndeğeridir. Döviz türleri listelenir ve istenen tür seçilir.

Kur Türü: Kasa işlemlerimlerinde ve kur farkı hesaplamalarında öndeğer olarak kullanılacak kur tipini belirtir. Kur tipi seçenekleri listelenir ve ilgili tip seçilir.

Hareketlerde Döviz Türü Değiştirilemeyecek: Kasa işlemlerinin kaydedilmesi sırasında kasa işlem döviz türünün değiştirilmesi istenmiyorsa bu seçenek işarelenir. Bu durumda kasa tanım kartında döviz türü alanında seçilen döviz üzerinden işlemler kaydedilir.

Muhasebe Kodları:

Hesap Kodu: Tanımlanan kasaya ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodudur. Muhasebe hesap kodu kart üzerinde belirlenerek fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır.

Muhasebeleştirme işleminin yapılmasıyla, kasaya ait işlemler ve kesilen fişler doğrudan muhasebeye aktarılır ve ilgili mahsup fişi program tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Muhasebe / Muhasebeleştirme İşlemleri bölümünde, muhasebe bağlantı kodları menü seçeneği ile kasa kartları ile ilgili işlemlerin hangi muhasebe hesabı altında izleneceği belirlenmişse muhasebe kodu alanına öndeğer olarak aktarılır. Kasaya ait işlemlerin, muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen hesaptan farklı bir hesap altında toplanması isteniyorsa öndeğer olarak verilen kod değiştirilir. İlgili muhasebe hesap kodları yazılır. Bu durumda kartta verilen muhasebe kodu işlemlere öndeğer olarak aktarılacaktır.

Masraf Merkezi: Kasa kartına ait işlemlerin ilgili olduğu masraf merkezinin kodudur. Tanımlı masraf merkezleri listelenir ve seçim ya da yeni tanım yapılabilir.

Muhasebe bağlantı kodları kartlar üzerinden ya da muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile Muhasebe / Muhasebeleştirme İşlemleri bölümünden kaydedilir. Yapılacak seçim kartlara öndeğer olarak aktarılır. Muhasebe bağlantı kodlarında yer alan öndeğer filtresi Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. “Evet” seçimi yapıldığında, verilen muhasebe kodu belirlenen kartlara öndeğer olarak aktarılır.

Bir cevap yazın