Malzeme Sınıfı Muhasebe Hesapları

Malzeme sınıfına ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodları, malzeme sınıfı kartı üzerinde Muhasebe Hesapları seçeneği ile kaydedilir. Muhasebe kodları kartlar üzerinden ya da Muhasebe bölümünde Muhasebeleştirme İşlemleri altında yer alan Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile verilir. Muhasebe kodlarının kart üzerinden verilmesi durumunda Muhasebe Hesapları seçeneği kullanılır.

Muhasebe hesapları sayfasında verilen kodlar fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Muhasebe hesapları penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Hesap Kodu: Malzeme sınıfına ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesabının kodudur.

Masraf Merkezi: Malzeme sınıfına ait işlemlerin izleneceği masraf merkezini belirtir. Masraf merkezi kodu verilir ya da masraf merkezleri listesinden seçilir.

Yasal düzenlemelere göre malzeme sınıfı ilgili işlemler belli hesaplar altında toplanmaktadır. Muhasebe program bölümünde, muhasebe bağlantı kodları tanımlanarak, malzeme sınıflarıyla ilgili işlemlerin hangi muhasebe hesabı altında izleneceği belirlenir. Bu kodların kartlara öndeğer olarak aktarılacağı seçimi yapılırsa Muhasebe Kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

Malzeme sınıfına ait işlemlerin, muhasebe bağlantı kodlarında verilen hesaptan ve masraf merkezinde farklı bir hesap ve/veya masraf merkezi altında toplanması isteniyorsa öndeğer olarak verilen bu kodlar değiştirilir.

Bir cevap yazın