Alternatif Parametreler

Amortisman tabloları farklı parametre değerleri verilip farklı hesaplama yöntemi seçilerek iki ayrı tablo halinde alınabilir. Amortisman ve yeniden değerleme hesaplarında kullanılacak alternatif parametre değerleri, sabit kıymet kaydı penceresinde sağ fare düğmesi menüsündeki Alternatif Parametreler seçeneği ile kaydedilir.

Alternatif parametreler penceresinden amortisman türü, oranı, süresi, yeniden değerleme ve değerleme için amortisman ayrılıp ayrılmayacağı belirlenir.

Alternatif parametre değeri ile amortisman tablolarını almak için sabit kıymet kayıtları listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Amortisman Tablosu (Alternatif) seçeneği kullanılır.

Kıst alternatif amortisman tablosunda amortisman süresinin ay üzerinden hesaplanması

Alternatif amortisman tablosunda yer alan amortisman süresi tipi (Yıl/Ay) seçeneği, sabit kıymetin faydalı ömür süresinin aylık olarak tanımlanması için kullanılır. Bu seçenek alternatif amortisman parametrelerinde Kıst: Evet ve amortisman türü: Normal seçiliyken çalışır.

Bir cevap yazın