Bağlantılar/Kontroller

İşlem sırasında hesaba ait yapılması istenen bazı kontrolleri hesap kartı üzerinden belirlenir. Bunlar hesap tipi, miktar ve masraf merkezi kontrolleridir. Ayrıca hesaba ait kur farkı ve masraf merkezi bilgileri de Bağlantılar ve Kontroller sayfasında kaydedilir.

Kur Farkı Borç ve Alacak Hesabı: Hesapla ilgili kur farklarının toplanacağı hesap kodlarıdır.

Grup Şirketi Hesabı: Grup şirket hareketlerinin ayrı muhasebe hesapları altında izlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle “Grup Şirket Hareketi” alanı işaretli olan tüm hareketlerin muhasebe bağlantı kodları ayrı olarak tanımlanmalıdır. Bunun için ilgili harekete ait muhasebe hesaplarında “Bağlantılar / Kontroller” sekmesindeki  Grup Şirketi Hesabı alanı kullanılır.

Malzeme Yönetimi Fişleri, Satınalma İrsaliyeleri, Satınalma Faturaları, Satış İrsaliyeleri, Satış Faturaları ve Çek Bordrolarında muhasebe kodları atama işlemi sırasında ilgili fiş ya da faturada “Grup Şirket Hareketi” kutucuğu işaretli ise muhasebe kodlarına muhasebe bağlantı kodlarından getirilen muhasebe hesapları yerine bu hesapların kartında tanımlı olan “Grup Şirket Hesabı” getirilecektir.

Hesap Türünün Belirlenmesi: Hesaplar borçlu (aktif), alacaklı (pasif), hem borçlu hem alacaklı (aktif-pasif) nitelikte olabilir. Hesap tipleri bölümünde hesap hangi türde ise o seçenek işaretlenir.

Dağıtımda Masraf Merkezi Kontrolü: Masraf merkezlerinin düzenli kullanımı ile hesap planının gereksiz yere büyümesi önlendiği gibi gelir ve gider merkezlerinin düzenli takibi de sağlanır. Hesap dağıtım işlemlerinde  masraf merkezi kontrolü hesap kartı üzerinde Kontroller seçeneği ile, bu kontrol ve kontrol şekli öndeğeri ise Diğer İşlemler program bölümünde Muhasebeleştirme Kontrol Parametrelerinde belirlenir.

Dağıtımda Proje Kontrolü: Hesap dağıtım işlemlerinde  masraf merkezi kontrolü hesap kartı üzerinde Kontroller seçeneği ile kaydedilir. Kullanıcı uyarılacak/işlem durdurulacak seçeneklerinden biri seçildiğinde ilgili hesaba ait bir muhasebe hareketi kaydedilirken bu harekete ait dağıtım detay satırı olup olmadığı ve satırların her birinde proje seçili olup olmadığı kontrolü yapılacaktır. Bulunamazsa ya da hareketin tamamı projelere dağıtılmamış ise kullanıcı uyarılacak ya da işlem durdurulacaktır.

Miktar Girişleri: Birimli muhasebe takibi yapılıyorsa, hesap kartı üzerinde yer alan kontrol parametreleri kullanılarak o hesap için işlemlerde miktar girişi kontrolünün yapılıp yapılmayacağı belirlenir. Kontrolün ne şekilde yapılacağı ise Diğer İşlemler program bölümünde Muhasebe Çalışma Bilgilerinde tanımlanır.

Hesap için miktar kontrolü yapılacak ve masraf merkezi kontrolü yapılacak seçimi yapılırsa, fiş kontrolün yapılış şekline göre kaydedilir.

İlgili hesaba ait bir muhasebe hareketi kaydedilirken bu harekete ait dağıtım detay satırı olup olmadığı ve satırların her birinde masraf merkezi seçili olup olmadığı kontrolü yapılacaktır. Bulunamazsa ya da hareketin tamamı masraf merkezlerine dağıtılmamış ise kullanıcı uyarılacak ya da işlem durdurulacaktır.

İşleme devam edilecek seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz.

Enflasyon Dışı: Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda hesaba ait hareketlerin düzeltme işlemine katılıp katılmayacağı öndeğeridir.

Enflasyon Fark Hesabı: Enflasyon düzeltme farklarının mahsuplaştırılması için parasal olmayan, kullanımda statüsünde, enflasyona dahil ve alt hesabı bulunmayan hesap için enflasyon fark hesabının belirtildiği alandır. Kayıtlı hesaplar listelenir ve ilgili hesap seçilir.

Döviz Türü: Hesap kartı kur farkı hesaplama işlemlerinde dikkate alınacak işlem dövizi öndeğeridir. Döviz türleri listelenir ve istenen tür seçilir.

Kur Türü: Hesaba ait işlemlerde ve kur farkı hesaplamalarında öndeğer olarak kullanılacak kur tipini belirtir. Kur tipi seçenekleri listelenir ve ilgili tip seçilir.

Hareketlerde Döviz Türü Değiştirilemeyecek: Hesaba ait işlemlerin kaydedilmesi sırasında işlem döviz türünün değiştirilmesi istenmiyorsa bu seçenek işarelenir. Bu durumda hesap tanım kartında döviz türü alanında seçilen döviz üzerinden işlemler kaydedilir.

Bir cevap yazın