Banka Bilgileri

Banka kartları banka genel bilgilerinin kaydedildiği kartlardır. Banka kartları Ana Kayıtlar program bölümü / Banka menüsü altında yer alan Bankalar ve Banka Hesapları seçeneği ile kaydedilir. Banka kartı üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

Banka Kodu: Bankaya ait işlemlerin yapılacağı, hareketlerin izleneceği koddur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Banka Adı: Bankanın adıdır. Banka adı, banka kartları için önemli bir alan olmasına karşın açılan banka kartlarının adının girilmesi zorunda değildir. Ancak arama, sıralama vb. işlemler banka adına göre de yoğun bir şekilde yapılabileceğinden, banka kartları, banka adının ilk 10 karakterine göre de sıralıdır. Bu nedenle banka adının ilk 10 karakterinin de banka kodunda olduğu gibi ayırt edici bilgi taşıması raporlama için yararlıdır. Ayrıca burada girilen banka adı form basımlarında da kullanılır.

Şubesi: Banka şubesinin adıdır.

Şube Numarası: Banka şubesinin numarasıdır.

Adres ve Telefon Bilgileri: Banka adres (şehir, ülke, posta kodu) ve telefon bilgileri (telefon no, faks no) banka kartı üzerindeki ilgili alanlardan kaydedilir.

İlgili: Banka ile iletişim kurulduğunda görüşülecek kişidir.

Internet Adresi: Banka internet adresidir.

E-Posta: Banka E-Posta adresidir.

Özel Kod: Banka kartlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, banka kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: Banka kartının işlemlerde kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında banka aktif durumdadır ve işlemlerde kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve işlemlerde kullanılamaz.

Muhbir Hesap ve VÖEN alanları Azeri mevzuatına aittir. Bu alanlar Azeri mevzuatına göre çalışılması durumunda Banka tanım penceresinde yer alır.

Bir cevap yazın