Banka Hesabı Döviz Toplamları

Gerek ticari gerek dövizli ticari hesaplara ait hesap detaylarına ait dövizli toplamlar kart üzerinden Dövizli Toplamlar seçeneği ile incelenir. Dövizli Toplamlar penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında hesap detayları işlem dövizi üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları listelenir. Toplam satırı tüm hesap detaylarının ait borç, alacak ve bakiye toplamını gösterir.

Dövizli toplamlar ticari hesap türündeki banka hesaplar için;

  • Cari Hesap
  • Tahsil Senetleri
  • Takas Çekleri
  • Kesilen Çekler

hesap detaylarına ait borç, alacak, bakiye ve genel toplam bilgileri ile alınır.

Dövizli toplamlar kredi hesabı türündeki banka hesapları için;

  • Teminat Senetleri
  • Teminat Senetleri
  • Çek Karşılığı Kredi
  • Senet Karşılığı Kredi

hesap detaylarına ait borç, alacak, bakiye ve genel toplam bilgileri ile alınır.

Bir cevap yazın