Banka Hesabı Kayıt Türleri

Firmanın çalıştığı bankada ya da bu bankanın aynı şubesinde birden fazla sayıda ticari hesabı ya da kredi hesabı olabilmektedir. Bu hesaplara ait işlemlerin sağlıklı şekilde izlenmesi ve raporlanması için ayrı hesap kartları açılır ve ait oldukları banka kartlarına bağlanır. Bu hesaplar yerel para birimi veya döviz hesabı olabilir.

Banka hesapları açılırken öncelikle hesap tipi seçilir. Banka hesap türleri üç ana grup altında toplanmıştır:

  • Ticari Hesaplar
  • Kredi Hesapları
  • Kredi Kartı

Dövizle çalışma söz konusu ise ticari ve kredi hesabı dövizli olarak açılabilir. Dövizli ticari ve kredi hesapları da ayrı birer kayıt türüdür.

Kredi kartı ile yapılacak işlemler için Kredi kartı hesabı ve Dövizli kredi kartı hesabı kullanılır.

Bir cevap yazın