Banka Kredi Geri Ödeme Planı

Banka Kredi Geri Ödeme Planı

Bankadan alınan kredilerin geri ödeme tarih ve tutarları geri ödeme planı tanımlanarak belirlenir. Tanımlanan bu geri ödeme planlarına kredi tanım penceresinden ulaşılarak, alınacak kredi için geçerli olacak geri ödeme planı seçilir.

Geri ödeme planı tanımlamak için Banka Hesapları Listesi’nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Geri Ödeme Planları seçeneği kullanılır. Bu seçenek yalnızca kredi hesap türündeki banka hesapları üzerinde F9 menüsünde yer alır.

Yeni ödeme planı kaydetmek ve varolan planlar üzerinde yapılacak işlemler için Geri Ödeme Planları penceresinde yer alan simgeler ile F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Geri Ödeme Planı Bilgileri

Banka kredilerine ait geri ödemelerin tarih, tutar ve diğer bilgileri, Geri Ödeme Planları Listesi’nde yer alan “Ekle” seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

Geri ödeme planı tanım kartı 2 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde plan tanımına ait genel bilgiler kaydedilir. Orta bölümde yer alan satırlarda ise geri ödemelerin ne şekilde yapılacağı ve zamanı belirlenir.

Kart üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

Plan Kodu: Geri ödeme planı kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Plan Açıklaması: Geri ödeme planının adı ya da açıklamasıdır.

Geri Ödeme Günleri: Pencerenin sağında yer alan haftanın günleri bölümünde ise geri ödemelerin yapılacağı günler belirlenir. Programda öndeğer olarak tüm günler işaretlidir. Geri ödemeler için geçerli olacak tarih hesaplanırken burada belirlenen günler dikkate alınır.

Geri ödeme tarihi hesaplanırken dikkate alınmaması gereken günlerin yanındaki işaretin kaldırılması gerekir. Bu durumda, kartın alt bölümünde gün, ay ve yıl kolonlarında belirlenecek geri ödeme günü hesaplanırken yalnızca işaretli günler dikkate alınır. Geri ödeme tarihinin işaretli olmayan güne gelmesi durumunda işlem bir sonraki güne kaydırılır.

Tüm günlerin işaretlenmesi durumunda, Cumartesi ve Pazar günlerine denk düşen ödemelerde, ödeme tarihi hesaplanırken bu günler de dikkate alınacak, ödemenin Pazartesi günü yapılması durumunda geciken ödeme için vade farkı uygulanacaktır.

Özel Kod: Geri ödeme planlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, plan tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: Geri ödeme plan tanımının kullanımda olup olmadığının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında plan aktif durumdadır ve banka hesap kartları ile fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Başlangıç / Bitiş Tarihi: Geri ödeme planının geçerlilik tarihini gösteren alanlardır. Bu alana öndeğer olarak sistemin tarihi gelir ancak istendiğinde değiştirilir.

Erken Ödeme %: Ödeme tarihinden önce yapılan ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir. Burada verilen yüzde üzerinden, ödenmesi gereken tutar baz alınarak hesaplanacak tutar, ödeme tutarı olarak dikkate alınır.

Geç Ödeme %: Geciken ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir.

Her ödemenin tarihi, planın uygulandığı işlemin (örneğin fatura) tarihine, ödeme planında gün, ay ve yıl kolonları kullanılarak belirlenen valör (gün sayısı) eklenerek program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Valörün başlangıç tarihi işlem tarihidir. Borç takip işlemlerinde, ödeme/tahsilat planı tanımlarında, parametreler ve fonksiyonlar kullanılarak verilen formüller dikkate alınarak hesaplanan ödeme/tahsilat tutar ve zamanları dikkate alınır.

Geri Ödeme Planı Satır Bilgileri

Geri ödemelerin neye göre, ne zaman ve hangi koşulda yapılacağı plan tanımı yapılırken belirlenir. Bir plan tanımı istenen sayıda satırdan oluşturulabilir. Her satır için geçerli olacak kriterler kolonlarda belirlenir. Bu kolonlar ve içerecekleri bilgiler ise şunlardır:

Formül (Ana Para): Ana para için geri ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da sözkonusudur. Sayısal fonksiyonlar ve parametreler matematiksel işlemlerle kullanılarak formüllendirilir. Formül alanında, kullanılan parametre ve fonksiyonlar “…” düğmesi tıklanarak listelenir. Parametreler matematiksel işlemler ve fonksiyonların birlikte kullanımı ile formüllendirilir. Böylece satırdaki ödemenin neye bağlı olarak ne tutarda yapılacağı belirlenir.

Formül (Faiz): Faizler için geri ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da sözkonusudur.

Formül (BSMV): BSMV için geri ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da sözkonusudur.

Formül (KKDF): BSMV için geri ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da sözkonusudur.

Koşul: Geri ödeme planında yer alan satırın hangi koşulda geçerli olacağı koşul alanında belirlenir. Koşul belirlerken mantıksal fonksiyonlar ve parametreler kullanılır.

İndirim: Satırdaki hareket için vaktinden önce yapılan geri ödemelerde geçerli olacak indirim yüzdesidir.

Tarihler: Geri ödeme planı satırındaki ödeme ya da tahsilatın tarihi gün, ay, yıl kolonlarında kaydedilir.

Yuvarlama Tabanı: Satırda planlanan geri ödeme sonucunda bulunan tutarın küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.

Geri Ödeme Günü ve Ayı: Geri ödemenin yapıldığını gün ve ay bilgileridir. Plan satırındaki ödeme yapıldığında, işleme ait gün ve ay bilgileri  bu alanlara otomatik aktarılır.

Geri Ödeme Planlarında Gün, Ay, Yıl ve Parametrelerin Kullanımı

Formül ve koşul alanlarında kullanılan parametre ve fonksiyonlar şunlardır:

Parametreler

Adı

Açıklaması

P20

Kredi Ana Parası

P21

Kalan Kredi Tutarı

P22

Faiz Tutarı

P23

Kalan Faiz Tutarı

P24

BSMV Tutarı

P25

Kalan BSMV Tutarı

P26

KKDF Tutarı

P27

Kalan KKDF Tutarı

Fonksiyonlar

Adı

Kullanımı

Açıklaması

MIN

MIN ( , )

İki parametreden küçük olanını döndürür.

MAX

MAX ( , )

İki parametreden büyük olanını döndürür.

ABS

ABS ( )

Sayının mutlak değerini verir.

AND

… AND …

Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır.

OR

… OR …

Birlikte kullanıldığı koşulların en az biri doğruysa anlamındadır.

MOD

MOD( , )

Bölme işleminin kalanını verir.

DIV

DIV ( , )

Bölme sonucunun tam kısmını verir.

>

… > …

Büyük ise

FONT>

… FONT>

Küçük ise

>=

… >=…

Büyük veya eşit ise

FONT>

Küçük veya eşit ise

=

… = …

Eşit ise

FONT>

Farklı ise (Eşit değil ise)

Geri Ödeme Planlarının Banka Kredi Tanımlarında Kullanımı

Banka kredisi için geçerli olacak geri ödeme planı plan tanımında geri ödeme alanına belirlenir. Geri ödeme planı satırlarında formüllendirilen ödeme tutarları ile ödeme gün, ay, yıl bilgileri dikkate alınarak kredi geri ödeme hareketleri program tarafından otomatik oluşturulur.

Oluşan bu ödeme hareketlerine, Banka Kredileri Listesi’nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Kredi Taksit Hareketleri seçeneği ile ulaşılır.

Yapılan ödemelere ait bilgiler Banka Kredi Taksitleri Listesi’nden kaydedilir.

Bir cevap yazın