Varyant Dağıtım Şablonu / Dağıtım Şablonlarının Uygulanması

Alım / satış işlemlerde, malzeme tanımına ait birden fazla varyantın kullanılması durumunda, malzemenin çeşitli özelliklerine göre oluşturulan varyantların miktar ve fiyat bilgilerinin fiş satırlarına girişinde kolaylık sağlamak amacıyla varyantlar için dağıtım şablonları tanımlanır. Varyant dağıtım şablonlarında malzemeye ait varyant tanımları ve bunların miktar bilgileri belirtilir. Satış ve satınalma işlemlerinde, satırda varyantlı bir malzeme seçildiğinde, eğer malzemeye ait birden fazla varyant işlem görecekse, fiş satırları üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan “Dağıtım Şablonu Uygula” seçeneği kullanılır. Tanımlı dağıtım şablonları listelenir ve istenilen şablon seçilir. Dağıtım şablonu seçildiğinde, şablonda yer alan malzeme varyantları ve miktarları fiş satırlarına olduğu gibi aktarılır. Bu miktarlar fiş üzerinde değiştirilebilir. Dağıtım şablonu uygulandığında, malzeme varyantları için daha önceden tanımlı fiyat bilgileri de fiş satırlarına aktarılır; istenirse değiştirilir.

Dağıtım şablonları malzemeler listesinde, varyantlı olarak tanımlanan malzemelerin F9 menüsünde yer alan “Dağıtım Şablonları” seçeneği ile kaydedilir.

Yeni tanım yapmak için Dağıtım Şablonları Listesi’nde yer alan “Ekle” seçeneği kullanılır. Tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kod: Dağıtım şablonunun kayıt kodudur.

Açıklama: Dağıtım şablonunun adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Birim: Dağıtım şablonu için geçerli olacak birimdir. Şablonun ait olduğu varyantlı malzemenin birden fazla birim üzerinden işlem görmesi durumunda uygulamada hangi birimin geçerli olacağını belirtir.

Özel Kod: Şablon özel kodudur. Şablon tanımlarını firmaya özel kriterlere göre gruplamak için kullanılır.

Yetki Kodu: Şablon yeki kodudur. Güvenli veri girişine olanak sağlar.

Başlangıç / Bitiş Tarihi: Dağıtım şablonunun geçerlilik tarihini belirtmek için kullanılır. Burada belirtilen tarih aralığı dışındaki kayıtlar işlemlerde kullanılamaz.

Satırlarda, bu malzeme için tanımlanan malzeme varyantlarına ait bilgiler kaydedilir.

Kodu: Malzeme için tanımlanan varyant kartı kodudur. Kayıtlı varyantlar listelenir ve seçim yapılır.

Açıklama: Varyant kartı açıklamasıdır. Bu alandan da tanımlı varyant kartlarına ulaşılır ve şablon için seçim yapılabilir.

Miktar: Satırda seçili malzeme varyantının işlemlerde kullanılacak miktarıdır. Fiş ve faturalarda dağıtım şablonu seçildiğinde burada belirtilen varyant miktarları fiş / fatura satırına aktarılır.

Bir cevap yazın