Döviz Toplamları

Döviz toplamları seçeneği ile cari hesap kartına ait hareketler, işlem dövizi bilgileri ile listelenir. Döviz Toplamları seçeneği cari hesaplar listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Dövizli cari hesap hareketleri penceresinde filtre satırlarında koşul belirlenir ve toplamlar bu filtre koşullarına göre listelenir.

Döviz toplamları Tarih Aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek yalnızca bu aralıkta kalan işlemleri kapsayacak şekilde alınır. Fiş Türü filtre satırlarında yapılacak seçimle yalnızca seçilecek fiş türleri ile yapılan işlemleri içerecek şekilde döviz toplamları izlenir. Döviz toplamları filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Tarih Aralığı

Başlangıç / Bitiş

Faturalar

Satınalma Faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satınalma  Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu

Cari Hesap İşlemleri

Nakit Ödeme / Nakit Tahsilat / Borç Dekontu / Alacak Dekontu / Virman İşlemi / Kur Fakı İşlemi / Açılış İşlemi / Verilen Vade Farkı Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası

Banka Fişleri

Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Döviz Alış Belgesi / Döviz Satış Belgesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası

Bordrolar

Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba)

Özel Kod

Grup / Aralık

Siparişler

Satış Siparişleri / Satınalma Siparişleri

Döviz Toplamları penceresinin üst bölümünde cari hesap kartının kod ve açıklaması yer alır. Pencerenin orta bölümünde özel kod bilgisinin yanında, toplamların hangi tarih aralığına ait olduğu izlenir. Dövizli tutarlara ait toplam bilgileri ise kolonlarda yer alır.

Tablo satırlarında, her işlem dövizi türüne ait bilgiler ayrı bir satırda listelenir. İşlem dövizi, fiş ya da faturada kullanılan işlem dövizi türüdür. İşlem dövizi üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları ilgili kolonlarda listelenir.

Bir cevap yazın