E-Beyannamelerin Onaylanması ve Toplu Olarak Gelir İdaresi Başkanlığına Gönderilmesi

E Beyannameler https://ebeyanname.gib.gov.tr adresine toplu olarak gönderilmeden önce beyannamelerin onaya sunulması ve onaylanması gerekmektedir.

Onay Süreci

Beyannamelerin onay işlemleri için E-Beyannameler penceresinde yer alan dört seçenek kullanılır:

Onaya Gönder: Üzerinde bulunulan beyannamenin ya da toplu olarak seçilen beyannamelerin seçilen kullanıcılara onaylanmak üzere gönderilmesi için kullanılır. “Onaya Gönder” seçeneği kullanıldığında ekrana “Dağıtım Listesi” başlıklı bir pencere gelir. Sistem tarafında tanımlı olan kullanıcılar listelenir. Seçili olan beyannamenin hangi kullanıcı ya da kullanıcılara onaya gideceği belirlenir. Beyannameleri onaylayacak olan kullanıcılara aynı zamanda mail ile bilgi verilmesi isteniyorsa “To”, “Cc” ve “Bcc” alanları kullanılarak ilgili kişilere mail gönderimi sağlanır. İlgili beyanname / beyannamelerin bilgilerini içeren dosya mail’e eklidir. Onay verecek kullanıcı bu dosyayı dikkate alarak beyannameyi onaylayıp / onaylamayacağına karar verir.

Tüm bu işlemler sonucunda, taslak halindeki beyanname “Onay Bekliyor” konumuna gelir.

Onay Gönderimini Geri Al: Bu seçenek ile onaya gönderilen beyanname / beyannamelerin onay gönderimleri iptal edilir. Beyanname durumu tekrar “Taslak” haline gelir. Onaya gönderimin iptal edilebilmesi için, beyannamenin herhangi bir kullanıcı tarafından onaylanmamış olması gerekmektedir. Onay gönderiminin iptalini sadece onaya gönderen kullanıcı yapabilir.

Onayla: Onaya gönderilen beyannamenin ilgili kullanıcı(lar) tarafından onaylanması için kullanılır. Bu seçenek kullanıldığında beyanname durumu “Onaylandı” olur.  Bir beyanname birden fazla kullanıcının onayına gönderilmişse tüm kullanıcılar ilgili beyanname için onaylama işlemi yapmadan ilgili beyanname “Onaylandı” durumuna gelmez.

Birden fazla beyanname browserda seçilerek aynı anda onaylanabilir. Onaylama işlemi sadece onaya gönderilmiş durumdaki beyannameler için geçerlidir; beyannamenin onaylanabilmesi için statüsü “Onay Bekliyor” olmalıdır.

Onay Geri Al: Bu seçenek ile durumu “Onaylandı” olan beyannamelerin onayları iptal edilir; “Onay Bekliyor” durumuna gelir. Birden fazla beyanname browserda seçilerek aynı anda onay işlemi geri alınabilir. Onay geri alma işlemi sadece onaylanmış durumundaki beyannameleri geri alır; beyannamenin onayının geri alınabilmesi için  statüsü “Onaylanmış” olmalıdır.

Beyannamelerin durum bilgileri “Durumu” kolonundan izlenebilir. “Kendi Onayım” kolonu ise, beyanname onayı birden fazla kullanıcı ile yapılıyorsa, beyannameye login olan kullanıcının beyannameyi onaylayıp onaylamadığını gösteren kolondur.

E-beyannameler listesi F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan “Onay Bilgisi” seçeneği ise beyannamenin o anki onay durumunu kullanıcı bilgileri ile listeler.

E-Beyannamelerin Toplu Şekilde https://ebeyanname.gib.gov.tr Adresine Gönderilmesi

Beyannamelerin toplu şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı web adresine gönderilebilmesi için, öncelikle ilgili beyannameler seçilir ve beyannameler listesi F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan “Toplu gönderim için seç” seçeneği kullanılır. “Onaylandı durumundaki beyanname(ler) toplu gönderim için seçili duruma getirilecektir” mesajına “Tamam” denildiğinde, beyannamenin Gönderim Durumu “Seçili” olur.

Daha sonra bu “Seçili” durumundaki beyannameler, alt menüde yer alan “Toplu Gönder” seçeneği ile GİB İnternet sitesine upload edilir.

Not: E-Beyannamelerin toplu olarak gönderilebilmesi için Sistem İşletmeni / Firma / Detaylar / Mali Müşavir sekmesindeki E-Beyanname bölümünde Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre bilgilerinin eksiksiz ve doğru olarak girilmesi gereklidir.

Bir cevap yazın