Firma Tanımlama

Firma Tanımlama

Firma tanımlama işlemi o firmaya bir numara vermek ve firmayla ilgili bazı temel bilgileri kaydetmek anlamına gelir. Yeni firma bilgileri Firmalar listesinde “Ekle” seçeneği ile kaydedilir. Firma tanım bilgileri şunlardır:

Firma No: Bilgileri izlenecek firmanın bilgisayardaki takip numarasıdır.

Firma Adı: Firmanın raporlarda kullanılacak kısa adıdır.

Unvanı: Firmanın vergi dairesinde kayıtlı olduğu resmi ünvanıdır. Faturalar, bordro ve resmi defter dökümlerinde burada verilen ünvan kullanılır.

E-İş Kodu: Firmanın E-Ticaret uygumalarında geçerli olacak kodudur.

Firma Detay Bilgileri: Firmaya ait diğer bilgiler (adres bilgileri, mali müşavir bilgileri) Detaylar düğmesi tıklanarak açılan pencereden kaydedilir.

 

Bir cevap yazın