Geçmiş Dönem Bilgileri

Sabit kıymete ait geçmiş dönem bilgileri sabit kıymet kayıt penceresinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Geçmiş Dönem Bilgileri seçeneği ile izlenir. Programın ilk kullanımında elde bulunan sabit kıymetlere ait değerleme toplamları ile birikmiş amortisman tutarları açılış bilgisi olarak bu pencereden kaydedilir. Daha sonra bu alanlara bilgiler yapılan işlemler sonucunda otomatik olarak aktarılır.

Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda hesaplamalarda kullanılacak açılış değerleri Geçmiş dönem bilgileri (enflasyon muhasebesi) seçeneği ile kaydedilir. Daha sonra bu alanlara bilgiler yapılan işlemler sonucunda otomatik olarak aktarılır.

Bir cevap yazın