Geri Ödeme Planı Uygulama

Geri Ödeme Planı Uygulama Kredi kartı ile yapılan satışlarda, fatura kaydedilirken oluşacak kredi kartı fişlerine geri ödeme planı uygulanır. Bu işlemin otomatik olarak yapılması için Fatura Çalışma Bilgilerinde Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula seçeneği kullanılır.

Ödeme hareketleri oluşturulduktan sonra “Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula” parametresinin öndeğerine göre, geri ödeme planlarının uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Eğer parametre değeri “Evet” ise, ödeme tipi “kredi kartı” olan ve “geri ödeme planı” seçilmiş ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı uygulanır.

Bu parametrenin “Hayır” olması durumunda kredi kartları ile yapılan ödemelerde kullanılacak ödeme planı Ödeme fiş ve faturalarda Ödeme İşlemleri penceresinde ödeme tipi kredi kartı olan satırlarda F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan “Geri Ödeme Planı Uygula” seçeneği kullanılır.

Böylece kredi kartı toplu ödemesi geri ödeme planına uygun olarak bölünür ve ödeme tipi kredi kartı olan yeni ödeme hareketleri oluşturulur.

Geri ödeme planının uygulanmasıyla vade tarihlerinin yanında ödeme tutarında da değişiklikler olacaktır. Bu değişiklik, geri ödeme planının satırlarında tanımlı olan tutar hesaplama parametresinin değerinden kaynaklanır.

  • Tutar hesaplama parametresinin değeri “brüt” ise ana ödeme hareketine geri ödeme planı satırında tanımlı formül uygulanarak yeni ödeme hareketinin tutarı hesaplanır.
  • Parametre değeri “vade farkı komisyonu dahil” ise brüt tutarın üzerine geri ödeme plan satırında tanımlı oran eklenir.

Örnek

Formüle uygun bulunan ödeme hareketi 10 milyon ve vade farkı oranı %5 ise toplam ödeme tutarı:

(1+5)/100*10.000.000 = 10.500.000

Parametre değeri “banka Komisyon oranları dahil” ise geri ödeme planı satırında tanımlı “hizmet+puan” komisyonu toplanır ve yeni tutar “brüt tutar/(1-Oran/100)” formülüne uygun olarak hesaplanır.

Eğer parametre değeri “yalnız puan komisyonu dahil” ise geri ödeme planı satırında tanımlı “puan” komisyonu bulunarak yeni tutar “brüt tutar/(1-Oran/100) formülüne uygun olarak hesaplanır.

Eğer parametre değeri “yalnız hizmet komisyonu dahil” ise geri ödeme planı satırında tanımlı “hizmet”  komisyonu bulunarak yeni tutar “brüt tutar/(1-Oran/100) formülüne uygun olarak hesaplanır.

Fatura üzerinde tarihi, ödeme tipi, banka hesabı, puan komisyonu, hizmet komisyonu, vade farkı komisyonu ve işlem dövizi türü aynı olan hareketler toplanarak tek bir ödeme hareketi oluşturulur.

Bir cevap yazın