Yönetim

 

Yönetim programı Dosya menüsü şu seçeneklerden oluşmaktadır.

Firmalar: Firmaya ait ambar ve çalışma dönemi tanımlarının yapıldığı menü seçeneğidir.

Kullanıcılar: Terminallerde çalışan kullanıcıların tanımlandığı menü seçeneğidir. Kullanıcı tanımının yanında o kullanıcının bağlı olduğu grubun belirlenmesi, kullanıcı yetkileri gibi işlemler bu bölümden yapılır.

Gruplar: Kullanıcıların ait olduğu grupların tanımlandığı ve grup yetkilerinin belirlendiği menü seçeneğidir.

Terminaller: Ticari otomasyon sistemini ya da sisteme bağlı uygulamaların çalıştırılabileceği bilgisayarların ya da veri dağıtıcı (Gateway, Remote access server) makinelerin her biri terminaldir. Bu tanımlar, Terminaller menü seçeneği ile kaydedilir.

Veri Merkezleri: Veri merkezi tanımlarının kaydedildiği seçenektir.

Kayıt Numaralama: Ticari sistemde yapılan işlemlere ait fişlerin numaralandırılmasında kullanılacak, firmaya özel numaralandırma şablonlarının tanımlandığı seçenektir.

Web Hizmeti Bağlantıları: Web hizmeti bağlantılarının kaydedilmesinde kullanılır.

Web Sayfası Tasarımları: WEB sayfasında yer alacak bilgiler, müşterilerin firmaya erişim bilgileri, firmanın finansal bilgileri, uygulanacak kampanyalar ve ulaşılacak diğer linkler Web Sayfası Tasarımları ile kaydedilir.

Bir cevap yazın