Kasalar

Kasa seçeneği ile değişik merkezlerde şubesi olan firmaların kasa işlemlerini girmesi ve her kasaya ait işlemlerin ilgili muhasebe hesabı altında izlenmesi mümkündür. Kasalar üzerinden yapılan işlemler muhasebeleştirme yapıldığında kasa kartında verilen muhasebe hesabı altında muhasebeleşecektir. Firmanın bir tane kasası olabileceği gibi, fiziksel olarak birbirinden ayrı yani değişik merkezlerde veya çeşitli amaçlarla kullanılan birden fazla sayıda kasası olabilir. Bu kasaları düzenli olarak izlemek için önce kasa kartları açılır ve her kasaya ait kimlik bilgileri ve özellikler ilgili karta kaydedilir.

Yeni kasa tanımı yapmak ve tanımlı kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

Ekle

Yeni kasa tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Kasa tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Kasa kartını silmek için kullanılır.

İncele

Kasa kartını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala

Seçilen tanım bilgilerinin bir başka karta kopyalanması için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kasa tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesi için kullanılır.

Hesap Özeti

Kasanın son durum bilgilerini günlük, haftalık aylık toplamlar halinde listeler.

Hesap Özeti Grafiği

Kasanın son durum bilgilerini grafik olarak almak için kullanılır.

Döviz Toplamları

Kasaya ait işlemlerin, işlem dövizi üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamlarının listelendiği seçenektir.

Ekstre

Kasaya ait borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile listelendiği seçenektir.

 

Kayıt Sayısı

Toplam tanımlı kasa sayısını görüntüler.

Güncelle

Kasalar listesini güncellemek için kullanılır.

Kısayol Oluştur

Kasa tanımı ve/veya kasalar listesi için kısayol tanımlama işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder

Kasa tanımı ve/veya kasalar listesi için tanımlanmış kısayolu ilgili kullanıcılara göndermek için kullanılır.

Bir cevap yazın