Katma Değer Vergisi Tevkifatı

Katma Değer Vergisi

KDV2 beyannamesi ile aynı içerikte olup aynı şekilde veri girişi ile hazırlanmaktadır. KDV2 den farkı oluşturulan XML dosyasında KDV2 yerine KDV9015 yazılmasıdır.

Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır;

Katma Değer Vergisi

055251_0000000000_KDV9015_1_01012006-31012006.xml

VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV9015_1_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml

Beyannamelerin oluşturulan XML dosyalarının nereye kaydedileceği bilgisi Diğer İşlemler / Muhasebe Çalışma Bilgileri’nde “e-beyanname kataloğu” bölümünde belirtilmektedir.

Veri Al

Kesinti Yapılan Satıcılar bölümünde, F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan “Veri Al” seçeneği kullanılarak, Genel Bilgiler tabında belirtilen ay ve yıl’a göre  satıcı cari hesap bazında toplam tevkifatlı fatura matrahı ve tevkif edilen KDV toplamı satırlarda listelenir.

Bir cevap yazın