Logo Lot/Seri Numaraları

Logo Lot/Seri Numaraları

İzleme yapılan malzeme için lot ya da seri numaraları Malzeme kartları listesinde ya da giriş fiş ve faturalarında kaydedilir. Çıkış işlemlerine ait numaralar ise giriş işlemleri ile ilişkilendirilerek kaydedilir.

Malzeme kartları listesinden lot/seri numaralarının verilmesi
İzleme yapılan malzeme için lot/seri numaraları malzeme kartları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Lot/seri no girişi seçeneği ile kaydedilir.

İzleme yöntemine göre lot ya da seri numaraları EKLE.jpg Ekle seçeneği ile kaydedilir.

Seri numarası kullanıcı tarafından doğrudan girilebileceği gibi, program tarafından da otomatik olarak verilmesi sağlanabilir. Bunun için lot/seri no tanım penceresinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Lot/Seri No Üretseçeneği kullanılır.

Başlangıç numarası ve miktar belirtilerek seri/lot numaralarının otomatik olarak üretilmesi sağlanır.

Malzeme giriş fiş ve faturalarında lot/seri numaraları

Malzeme giriş fiş ve fatura satırlarında da lot/seri numarası verilir. Bunun için fiş satırında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Seri/Lot/Stok Yeri bilgileri seçeneği kullanılır.

Seri/Lot numaraları daha önce verilmişse sağ fare düğmesi menüsündeki Seri/Lot no seç seçeneği kullanılır. İzleme numaraları yeni verilecekse Seri/Lot numaraları penceresinde Ekle seçeneği kullanılır.

Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Malzeme Yönetimi parametre seçeneklerinden biri olan Lot/Seri numaraları satırında yapılan seçime göre kullanıcı işlem sırasında Seri ya da Lot numarası tanımlayabilir. Bu parametre malzeme işlemleri sırasında girilemez ve Malzeme işlemleri sırasında girilebilir olmak üzere iki seçeneklidir. Malzeme işlemleri sırasında girilemez seçilmişse kullanıcı fiş üzerinde seri ya da lot numarası tanımlayamaz. Ancak tanımlı olan numaraları kullanabilir.

Seri Grubu ile izlenen malzemeler için seri numaraları

Seri grubu ile izlenen malzemeler için seri numaraları fiş ve faturalarda sağ fare tuşu menüsünde yer alan Seri/Lot Stok Yeri Girişi seçeneği ile verilir.

Seri grubu girişinde Ticari Sistem Yönetimi bölümünde Malzeme Yönetimi Parametreleri arasında yer alan Lot/seri numaraları-Malzeme girişi sırasında değiştirilebilir parametresinde yapılan seçim önemlidir.

Parametre değiştirilemez olduğunda F9/Seri Başlangıç No Seç seçeneği ile Lot/Seri Numaraları penceresine ulaşılarak seçim yapılır. Seri grubunun boyutunu belirten miktar girişi seri grubu girişi penceresindeki miktar alanından yapılır.

Parametre değiştirilebilir olduğunda başlangıç no alanına elle giriş yapılabilir. Başlangıç No alanına giriş yapılıp alandan çıkıldığında Lot seri numaraları tablosuna bir kayıt atılır.

Seri grubu daha önce girilmiş ve çıkışı yapılmamış  bir seri grubuyla çakışma gösterirse bilgilerin kaydedilmesine izin verilmez.
Malzeme çıkış fiş ve faturalarında izleme bilgileri

Çıkış işlemlerine ait izleme bilgileri giriş işlemleri ile ilişkilendirilerek izlenir. İzleme bilgileri malzeme fiş satırında sağ fare düğmesi menüsündeki Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği kullanılarak kaydedilir. Seri çıkışı penceresinde sağ fare düğmesi menüsündeki Giriş Hareketleri seçeneği ile fiş satırındaki malzemeye ait giriş hareketleri listelenir.

Çıkış işlemlerinde kullanılacak giriş hareketleri fiş türü, işlem tarihi, lot ya da seri no bilgileri ile listelenir. İlgili numaralar işaretlenerek seçilir ve çıkış işlemine aktarılır.

İade işlemlerinde Lot/Seri numarası takibi

Lot ve seri numarası takibi stok giriş ve çıkış işlemlerinde olduğu gibi iade işlemlerinde de yapılmaktadır. Bilindiği gibi UNITY’de iade işlemleri giriş ya da çıkış hareketleri ile birebir ilişkilendirilerek yapılır.

Alım iade işlemlerinde Lot/Seri numarası takibi

Lot ya da seri numarası takibi alım iade fişlerinde stok çıkış işlemlerinde olduğu gibi yapılır. Alım iade satırının ilişkilendirildiği alım hareketine ait lot numarası veya miktar sayısına bağlı olarak verilen seri numaraları fiş satırında Lot ya da seri numarası çıkışı penceresine aktarılır.

Satış iade işlemlerinde Lot/Seri numarası takibi

Satış iade işleminin ilişkilendirildiği satış hareketine ait lot ya da seri numarası bilgileri, Lot ya da seri no girişi penceresindeki ilgili alanlara doğrudan aktarılır.

      
İzleme seri numarası verilerek yapılıyorsa, satılan malın bir kısmının iade edilmesi durumunda, satış hareketine ait tüm seri numaraları listelenir ve fiş satırlarına aktarılacak seri numaraları seçilir. Lot ya da seri numarası ak tarımı yapıldıktan sonra bu bilgiler silinemez ve değiştirilemez.

Müşteri/Tedarikçi Esaslı Lot/Seri Numaraları

Unity’de Lot/Seri Numaraları ile izleme işlemi fiş geneli için de yapılabilir. 

Tedarikçi esaslı lot numaralarının kullanılması için (Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde) Satınalma Parametreleri menüsünde yer alan Alışta Genel Lot numaraları parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.

Tedarikçi merkezli lot numaraları ise  Sistem İşletmeni program bölümünde Kayıt Numaralama menüsü  altında yer alan Kayıt numaralama şablonları  seçeneği kullanılır.  Kayıt numaralama şablonları listesinde Seri/Lot  Kayıtları altında yer alan Genel Lot numaraları seçilir ve her cari hesap için  izleme işleminde kullanılacak şablon tanımlanır.

Numaralama şablonu kart kodu alanında * karakterinin kullanılması durumunda tanımlanan bu şablon tüm tedarikçiler için geçerli olacaktır.

Fiş ve Faturalarda Genel Lot numaralarının kullanılması

Tedarikçi esaslı lot numaralarının kullanılması durumunda fiş geneline tek bir lot numarası atanır. Bunun için satınalma fiş ve faturaları  üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki  Lot Kayıtları Oluştur seçeneği kullanılır.  Lot kayıtları tedarikçiye ait  numara şablonu kullanılarak oluşturulur.  Oluşturulan numara fiş üzerinde yer alan Lot  no alanına aktarılır.  Fiş için oluşturulan genel lot numarası fiş içindeki tüm satıırlar için geçerli olacaktır.

Çıkış işlemlerinde lot numaraları giriş işlemleri ile ilişkilendirilerek verilir.

Lot Kayıtlarının İzlenmesi

Tedarikçi esaslı lot numaralarına ait hareketler Malzeme Kartları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Lot/Seri Numaraları penceresinde Hareketler seçeneği ile izlenir.

Lot/seri numaraları listesinde önce hareketleri izlenecek lot kaydı seçilir daha sonra Hareketler düğmesi tıklanır.

Hareketler penceresi

  • Genel
  • Hareketler

Olmak üzere iki seçeneklidir.

Genel seçeneği ile lot kaydına ait giriş/çıkış bilgileri mikat ve tutar toplamları ile izlenir.

Hareketler seçeneği ile lot kaydının kullanıldığı işlemler,

·      Tarih

·      İşlem

·      İşlem numarası

·      Hesap

·      Miktar

·      Birim fiyat

·      Toplam

bilgileri ile izlenir.

 

Lot/Seri Numaraları

İzleme yapılan malzeme için lot ya da seri numaraları Malzeme kartları listesinde ya da giriş fiş ve faturalarında kaydedilir. Çıkış işlemlerine ait numaralar ise giriş işlemleri ile ilişkilendirilerek kaydedilir.

Malzeme kartları listesinden lot/seri numaralarının verilmesi
İzleme yapılan malzeme için lot/seri numaraları malzeme kartları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Lot/seri no girişi seçeneği ile kaydedilir.

İzleme yöntemine göre lot ya da seri numaraları EKLE.jpg Ekle seçeneği ile kaydedilir.

Seri numarası kullanıcı tarafından doğrudan girilebileceği gibi, program tarafından da otomatik olarak verilmesi sağlanabilir. Bunun için lot/seri no tanım penceresinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Lot/Seri No Üretseçeneği kullanılır.

Başlangıç numarası ve miktar belirtilerek seri/lot numaralarının otomatik olarak üretilmesi sağlanır.

Malzeme giriş fiş ve faturalarında lot/seri numaraları

Malzeme giriş fiş ve fatura satırlarında da lot/seri numarası verilir. Bunun için fiş satırında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Seri/Lot/Stok Yeri bilgileri seçeneği kullanılır.

Seri/Lot numaraları daha önce verilmişse sağ fare düğmesi menüsündeki Seri/Lot no seç seçeneği kullanılır. İzleme numaraları yeni verilecekse Seri/Lot numaraları penceresinde Ekle seçeneği kullanılır.

Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Malzeme Yönetimi parametre seçeneklerinden biri olan Lot/Seri numaraları satırında yapılan seçime göre kullanıcı işlem sırasında Seri ya da Lot numarası tanımlayabilir. Bu parametre malzeme işlemleri sırasında girilemez ve Malzeme işlemleri sırasında girilebilir olmak üzere iki seçeneklidir. Malzeme işlemleri sırasında girilemez seçilmişse kullanıcı fiş üzerinde seri ya da lot numarası tanımlayamaz. Ancak tanımlı olan numaraları kullanabilir.

Seri Grubu ile izlenen malzemeler için seri numaraları

Seri grubu ile izlenen malzemeler için seri numaraları fiş ve faturalarda sağ fare tuşu menüsünde yer alan Seri/Lot Stok Yeri Girişi seçeneği ile verilir.

Seri grubu girişinde Ticari Sistem Yönetimi bölümünde Malzeme Yönetimi Parametreleri arasında yer alan Lot/seri numaraları-Malzeme girişi sırasında değiştirilebilir parametresinde yapılan seçim önemlidir.

Parametre değiştirilemez olduğunda F9/Seri Başlangıç No Seç seçeneği ile Lot/Seri Numaraları penceresine ulaşılarak seçim yapılır. Seri grubunun boyutunu belirten miktar girişi seri grubu girişi penceresindeki miktar alanından yapılır.

Parametre değiştirilebilir olduğunda başlangıç no alanına elle giriş yapılabilir. Başlangıç No alanına giriş yapılıp alandan çıkıldığında Lot seri numaraları tablosuna bir kayıt atılır.

Seri grubu daha önce girilmiş ve çıkışı yapılmamış  bir seri grubuyla çakışma gösterirse bilgilerin kaydedilmesine izin verilmez.
Malzeme çıkış fiş ve faturalarında izleme bilgileri

Çıkış işlemlerine ait izleme bilgileri giriş işlemleri ile ilişkilendirilerek izlenir. İzleme bilgileri malzeme fiş satırında sağ fare düğmesi menüsündeki Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği kullanılarak kaydedilir. Seri çıkışı penceresinde sağ fare düğmesi menüsündeki Giriş Hareketleri seçeneği ile fiş satırındaki malzemeye ait giriş hareketleri listelenir.

Çıkış işlemlerinde kullanılacak giriş hareketleri fiş türü, işlem tarihi, lot ya da seri no bilgileri ile listelenir. İlgili numaralar işaretlenerek seçilir ve çıkış işlemine aktarılır.

İade işlemlerinde Lot/Seri numarası takibi

Lot ve seri numarası takibi stok giriş ve çıkış işlemlerinde olduğu gibi iade işlemlerinde de yapılmaktadır. Bilindiği gibi UNITY’de iade işlemleri giriş ya da çıkış hareketleri ile birebir ilişkilendirilerek yapılır.

Alım iade işlemlerinde Lot/Seri numarası takibi

Lot ya da seri numarası takibi alım iade fişlerinde stok çıkış işlemlerinde olduğu gibi yapılır. Alım iade satırının ilişkilendirildiği alım hareketine ait lot numarası veya miktar sayısına bağlı olarak verilen seri numaraları fiş satırında Lot ya da seri numarası çıkışı penceresine aktarılır.

Satış iade işlemlerinde Lot/Seri numarası takibi

Satış iade işleminin ilişkilendirildiği satış hareketine ait lot ya da seri numarası bilgileri, Lot ya da seri no girişi penceresindeki ilgili alanlara doğrudan aktarılır.

      
İzleme seri numarası verilerek yapılıyorsa, satılan malın bir kısmının iade edilmesi durumunda, satış hareketine ait tüm seri numaraları listelenir ve fiş satırlarına aktarılacak seri numaraları seçilir. Lot ya da seri numarası ak tarımı yapıldıktan sonra bu bilgiler silinemez ve değiştirilemez.

Müşteri/Tedarikçi Esaslı Lot/Seri Numaraları

Unity’de Lot/Seri Numaraları ile izleme işlemi fiş geneli için de yapılabilir. 

Tedarikçi esaslı lot numaralarının kullanılması için (Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde) Satınalma Parametreleri menüsünde yer alan Alışta Genel Lot numaraları parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.

Tedarikçi merkezli lot numaraları ise  Sistem İşletmeni program bölümünde Kayıt Numaralama menüsü  altında yer alan Kayıt numaralama şablonları  seçeneği kullanılır.  Kayıt numaralama şablonları listesinde Seri/Lot  Kayıtları altında yer alan Genel Lot numaraları seçilir ve her cari hesap için  izleme işleminde kullanılacak şablon tanımlanır.

Numaralama şablonu kart kodu alanında * karakterinin kullanılması durumunda tanımlanan bu şablon tüm tedarikçiler için geçerli olacaktır.

Fiş ve Faturalarda Genel Lot numaralarının kullanılması

Tedarikçi esaslı lot numaralarının kullanılması durumunda fiş geneline tek bir lot numarası atanır. Bunun için satınalma fiş ve faturaları  üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki  Lot Kayıtları Oluştur seçeneği kullanılır.  Lot kayıtları tedarikçiye ait  numara şablonu kullanılarak oluşturulur.  Oluşturulan numara fiş üzerinde yer alan Lot  no alanına aktarılır.  Fiş için oluşturulan genel lot numarası fiş içindeki tüm satıırlar için geçerli olacaktır.

Çıkış işlemlerinde lot numaraları giriş işlemleri ile ilişkilendirilerek verilir.

Lot Kayıtlarının İzlenmesi

Tedarikçi esaslı lot numaralarına ait hareketler Malzeme Kartları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Lot/Seri Numaraları penceresinde Hareketler seçeneği ile izlenir.

Lot/seri numaraları listesinde önce hareketleri izlenecek lot kaydı seçilir daha sonra Hareketler düğmesi tıklanır.

Hareketler penceresi

  • Genel
  • Hareketler

Olmak üzere iki seçeneklidir.

Genel seçeneği ile lot kaydına ait giriş/çıkış bilgileri mikat ve tutar toplamları ile izlenir.

Hareketler seçeneği ile lot kaydının kullanıldığı işlemler,

·      Tarih

·      İşlem

·      İşlem numarası

·      Hesap

·      Miktar

·      Birim fiyat

·      Toplam

bilgileri ile izlenir.

Bir cevap yazın