LogoConnect

Connect uygulamasının kullanılması durumunda veri gönderim ve alış şekillerine ait bazı öndeğerler cari hesap kartındaki LogoConnect sayfasında belirlenir. Bu bilgiler şunlardır:

e-Ticaret Veri Gönderim Şekli: E-Ticaret uygulamalarında cari hesaba yapılacak gönderilerin şeklini belirtir. Bu alan Çapraz ve Düz olmak üzere iki seçeneklidir.

Çapraz gönderim şeklinde fişler sunucuda tersine çevrilir ve seçtiğiniz cari hesaba iletilir. Örneğin Logo uygulamasında kaydedilen alınan sipariş fişi cari hesaba verilen sipariş fişi olarak gönderilir.

Düz gönderimde belgeler bu cari hesaba değişikliğe uğramadan gönderilir. ÖrneğinLogo uygulamasında kaydedilen alınan sipariş fişi müşteriniz olan cari hesaba yine alınan sipariş fişi olarak gönderilir.

Satış Siparişi Onay Bilgisi: Cari hesaptan LogoConnect aracılığıyla gelen sipariş hareketlerinin içeriye hangi statüde alınacağını belirtir. Bu alan iki seçeneklidir:

 • Öneri
 • Sevkedilebilir

Öneri seçiminde cari hesaptan LDX sunucu üzerinden alınan siparişler öneri statüsü ile kaydedilir.

Sevkedilebilir seçiminde cari hesaptan LDX sunucu üzerinden alınan siparişler sevkesilebilir statüsü ile kaydedilir.

Satış Siparişi Fiyat Bilgisi: Cari hesaptan LDX aracılığıyla gelen siparişlerin fiyatlı ya da fiyasız olarak içeriye alınması mümkündür. Fiyat öndeğeri  LogoConnect sayfasındaki bu parametre ile belirlenir. Bu alan iki seçeneklidir:

 • Fiyatlı
 • Fiyatsız

Fiyatlı seçiminde LogoConnect sunucudan aktarılan sipariş fişinde fiyat bilgisi de yer alır.

Fiyatsız seçiminde siparişlere ait fiyatlar aktarılmaz.

Satınalma Siparişi Onay Bilgisi: Cari hesaba Logo Connect aracılığıyla gönderilecek sipariş hareketlerinin dışarıya hangi statüde aktarılacağını belirtir. Bu alan iki seçeneklidir:

 • Öneri
 • Sevkedilebilir

Öneri seçiminde cari hesaba Logo Connect üzerinden gönderilen siparişler öneri statüsünde gönderilir.

Sevkedilebilir seçiminde cari hesaba aktarılan siparişler sevkesilebilir statüsünde gönderilir.

Satınalma Siparişi Fiyat Bilgisi: Cari hesaba Logo Connect aracılığıyla gönderilecek siparişlerin fiyatlı ya da fiyasız olarak aktarılması mümkündür. Fiyat  öndeğeri Logo Connect sayfasındaki bu parametre ile belirlenir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • Fiyatlı
 • Fiyatsız

Fiyatlı seçiminde Logo Connect ile aktarılan sipariş fişinde fiyat bilgisi de yer alır.

Fiyatsız seçiminde siparişlere ait fiyatlar aktarılmaz.

Banka İşlemlerinde Kullanılacak Bilgiler:

Bankalarla doğrudan yapılacak işlemlerde (çek, senet ve faturanın bankaya iletilmesi, otomatik ödeme işlemleri vb.) kullanılacak bilgiler cari hesap kartı LogoConnect sayfasından kaydedilir.

Cari hesabın faturalarını otomatik ödeme sistemine dahil etmesi durumunda, Abone Statüsü ve Abone Numarası ilgili alanlardan kaydedilir.

Cari hesabın otomatik ödemelerini yapacağı banka Otomatik Ödeme Yapılan Banka alanında belirtilir. Bu alanda “…” simgesi tıklanarak sistem işletmeni program bölümünde tanımlanan bankalar listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Mağaza Kartı No: Cari hesaba ait mağaza kartının numarasıdır.

İşlem Statüsü Öndeğerleri: Web üzerinden yapılan işlemlerde cari hesaba ait banka fişleri ve faturalar için işlem statüsü öndeğerleridir. Üç seçeneklidir:

 • Banka fişleri bankaya iletilecek
 • Satış faturaları bankaya iletilecek
 • Vade faturaları bankaya iletilecek

Bu seçeneklerin işaretlenmesi durumunda faturalar ve banka fişlerindeki işlem statüsü alanlarına bu statüler öndeğer olarak gelecektir.

e-Fatura Bilgileri

e-Fatura Kullanıcısı: Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olması durumunda bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir. Bu seçenek, çalışılan firmanın e-fatura kullanıcısı olması halinde aktif olur. (Firma tanımı – Detaylar penceresi)

Etiket Bilgisi: E-fatura uygulaması kapsamında, kullanıcılar firmalara fatura gönderirken birden fazla etiket kullanabilir; sevkiyat hesabına göre ya da cari hesaba göre gönderim yapabilirler. Etiket bilgisi bu alanda yapılan seçim doğrultusunda geçerli olur; şöyle ki,

Cari Hesap seçimi yapıldığında, e-fatura gönderiminde ilgili cari hesap kartında bulunan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi kullanılır. Cari hesap e-fatura kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında “Cari Hesap” seçili ise posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur.

Sevkiyat Adresi seçimi yapıldığında, kullanıcı ilgili firmaya e-fatura gönderirken sevkiyat adresi kartında yer alan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi bilgileri kullanılır. Böylece gönderim sevkiyat adresi bazında yapılır. Cari hesap e-fatura kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında “Sevkiyat Adresi” seçili ise cari hesaba bağlı Sevkiyat Adresi kartında posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur.

Senaryo: e-Fatura uygulamasını ne şekilde kullanacağı Senaryo başlığı altındaki Temel ya da Ticari seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Öndeğer senaryo türü Ticari Faturadır.

Posta Kutusu Etiketi / Gönderici Birim Etiketi: Cari hesabın e-Fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda, e-fatura alım ve gönderimlerinde gerekli olan etiket bilgileridir. Bir fatura kullanıcısı için etiket, Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının adresini belirtir.

Veri Gönderim Firması: FDA işlemlerinde kullanılacak veri gönderim firmasının numarasıdır.

e-Fatura Kaydederken Öndeğer Fatura Türü: Logoconnect uygulamasında e-faturalar posta kutusuna alınırken ilgili faturaların öndeğer olarak hangi türde kaydedileceği bu alandan belirlenir. Satınalma Faturası ve Alınan Hizmet Faturası seçeneklerini içerir. Satınalma Faturası seçiminde gelen e-faturalar posta kutusuna satınalma faturası olarak kaydedilir. Alınan hizmet faturası seçiminde gelen e-faturalar posta kutusuna alınan hizmet faturası türünde kaydedilir. Fatura türü istenirse posta kutusu F9 menüsünde yer alan “Hizmet Faturasına Çevir” veya “Satınalma Faturasına Çevir” seçenekleri ile değiştirilebilir. 

Not: Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olması durumunda, Vergi Numarası ve Ülke Kodu alanları mutlaka doldurulmalıdır. Bu bilgiler girilmeden cari hesap tanımı kaydedilmeyecektir.

e-Arşiv Bilgileri / Gönderim Şekli: e-Arşiv türündeki faturalarda e-arşiv gönderim şeklinin öndeğer olarak belirlendiği alandır. Burada yapılan seçim faturada F9 menüden ulaşılan e-Arşiv Bilgileri penceresindeki Gönderim Şekli (Zorunlu) alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Perakende Cari Hesap: e-Arşiv / e-Arşiv internet faturası ile satışlarda, genelde tek seferlik alışverişlerde birden fazla cari hesap kartının açılmasına gerek kalmadan satış yapılmasına olanak sağlar. Firma müşterileri için tek bir cari hesap tanımlar ve Perakende Cari Hesap seçeneğini işaretleyerek tüm satışlarını bu cari hesap üzerinden gerçekleştirebilir. Bu alan işaretlendiğinde, fatura kesilirken ulaşılan e-Arşiv Bilgileri sayfasında yer alan Perakende Cari Bilgileri / Adres Bilgileri bölümlerindeki alanların doldurulması zorunludur.

Not: Cari hesabın e-arşiv kullanıcısı olması durumunda, Vergi Numarası, TC Kimlik Numarası, Unvan,  Ad/Soyad, Ülke, e-Posta Adresi ve Adres alanları mutlaka doldurulmalıdır. Bu bilgiler girilmeden cari hesap tanımı kaydedilmeyecektir.

Bir cevap yazın