Malzeme Özellikleri

Malzeme Özellikleri

Malzeme özellikleri, aynı türdeki malzemeleri birbirinden farklılaştıran özelliklerdir ve işlemler sırasında değiştirilemezler. Malzeme özellikleri malzeme ya da malzeme sınıfının üst malzeme sınıfları ile bağlantısının kurulmasında, yani hiyerarşik olarak malzemelerin sınıflandırılmasında kullanılır.

Kart üzerinde yer alan malzeme özellikleri seçeneği ile tanımlanan malzemeye ilişkin özellikler ve alabileceği değerler kaydedilir. Değerler ve değerlere ait açıklamalar satırlar şeklinde girilir. Satır sayısı sınırlı değildir. Bu pencereden ulaşılarak seçilen malzeme özellikleri, Ana Kayıtlar / Stok menüsünde yer alan Malzeme Özellikleri seçeneği ile tanımlanır.

Malzeme özellikleri penceresinden şu bilgiler kaydedilir:

Özellik Kodu: Özellik kodunun girildiği alandır. Bu alandan malzeme özellikleri listesine ulaşılır ve istenen malzeme özellik tanımı seçilir.

Özellik Açıklaması: Özellik kodu seçildiğinde seçilen tanımının açıklaması da bu alana doğrudan gelir. Özellik tanımı açıklama alanından da seçilir.

Özellik Değeri: Seçilen malzeme özelliğine ait değerin girildiği alandır. Malzeme özellikleri listesine ulaşılıp seçim yapılır.

Bir cevap yazın