Malzeme Özelliklerinin Kullanımı

Malzeme özellik tanımları malzeme kartları ve tablolu malzeme sınıflarında kullanılır. Malzeme kartı ya da tablolu malzeme sınıfı için geçerli olacak özellikler malzeme sınıfı kartında Malzeme Özellikleri seçeneği ile kaydedilir.

Özellik Kodu: Malzeme ya da tablolu malzeme sınıfı için geçerli olacak özellik tanım kodudur.

Özellik Açıklaması: Malzeme ya da tablolu malzeme sınıfı için geçerli olacak özellik tanımının açıklamasıdır. Kod verildiğinde açıklaması bu alana aktarılır. Açıklama alanından da Malzeme özellikleri listesine ulaşılır yeni tanım ya da seçim yapılabilir.

Satır/Sütun: Bu özelliğin tabloda nerede kullanılacağını belirtir.

Öncelik: Özelliğin kullanım önceliğini belirtir. Sayı olarak verilir. Özellikler burada verilen öncelik bilgisine göre kullanılır.

Özellik Değeri: Bu alanda kullanılacak özelliğin değeri belirtilir. Malzeme özellik tanım kartında kaydedilen özellikler listelenir ve seçim yapılır.

Bir cevap yazın