Malzeme Satınalma Döviz Toplamları

Malzeme Satınalma Döviz Toplamları

Malzemeye ait satınalma toplamları, işlem dövizi bilgileri ile listelenir. Döviz toplamlarını almak için Malzemeler Listesi’nde döviz toplamları alınacak malzeme, daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsünde Satınalma Döviz Toplamları seçilir.

Alış döviz toplamlarını listelemek için geçerli olacak koşullar ilgili filtre satırlarında belirlenir.

Filtre Kaydet seçeneği ile belirlenen filtre değerleri bir dosyaya yazdırılır.

Filtre Yükle seçeneği ile tanımlı filtre dosyası açılır ve burada belirlenen koşullara göre toplamlar listelenir.

Koşul belirleme işleminden sonra Tamam düğmesi tıklanır ve toplamlar listelenir. Dövizli malzeme alış/satış hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Fiş Tarihi

Başlangıç / Bitiş

Ambar No.

Tanımlı ambarlar

Fiş Türü

Satınalma Faturası / Satınalma İade Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu

Fiş No.

Grup / Aralık

Fiş Özel Kodu

Grup / Aralık

Fiş Belge No.

Grup / Aralık

Hareket Özel Kodu

Grup / Aralık

Bir cevap yazın