Malzeme Satınalma Fiyatları

Mal alımlarında satıcı firmalardan alınan fiyat teklifleri, belirli miktarlar üzerindeki alımlarda yapılacak indirimler, alınan bu fiyatların hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı, temin süreleri her malzeme için ayrı, ayrı açılan fiyat kartları ile kaydedilir. Bu bilgilerin kartlarda tutulması mal alımlarında tanımlı fiyatların seçilmesine, otomatik olarak işleme uygulanmasına imkan sağlayacak, bilgi girişlerinde hata payını azaltacak ve bilgi güvenliğini sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Tanımlı fiyatlar satınalma irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde, fiş satırında birim fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırında işlem gören mala ait alış fiyatı tanımlanmışsa ve fişte girilen bilgiler tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa Tanımlı fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır. Malzeme Satınalma Fiyatları, Ana Kayıtlar modülü / Stok menüsü altında yer alır. Yeni kart açmak ve kayıtlı kartlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

Ekle

Fiyat kartı eklemek için kullanılır.

Değiştir

Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Fiyat tanımını silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan malzeme alış fiyat tanımları silinemez.

İncele

Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.

Bul

Malzeme satınalma fiyatları listesinde istenen malzemeye ait alış fiyat kartını aramak için kullanılır. Arama işlemi malzeme kodu ve açıklaması verilerek yapılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Alış fiyatları listesinde seçilen kayıtların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Fiyat tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Filtrele

Malzeme alış fiyatları listesini istenen kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Güncelle

Malzeme alış fiyatları listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Malzeme alış fiyatları penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

Toplu Güncelle

Malzeme satınalma fiyatları listesinden seçilecek kayıtları toplu olarak güncellemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Malzeme fiyatları listesinde kayıtlı tanım sayısını görüntüler.

Bir cevap yazın