Malzeme Satınalma Toplamları – Ambar

Malzeme Satınalma Toplamları – Ambar

Seçilen ambardaki alım işlemlerine ait toplamlar Alımlar seçeneği ile izlenir. Alımlar seçeneği Ambar Toplamları penceresinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Alımlar penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır.

Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen;

  • Satınalma Miktarı
  • Satınalma Tutarları (yerel para birimi cinsinden)

bilgileri yer alır.

Bir cevap yazın