Malzeme Sınıfı (Tablolu)

Tablolu malzeme sınıflarında malzeme özelliklerinden yararlanılarak matris tablo tanımlanır. Bu matris tablo üzerinden malzemeler farklı boyutlardan izlenir. Aynı türde fakat farklı özelliklere sahip olan malzemeler matris yöntem ile kodlanır. Malzeme tablo bağlantısı kurulur ve malzeme kartları miktara ve koda göre otomatik olarak oluşturulur. Tablolu türdeki malzeme sınıfı kartları (Ana Kayıtlar / Stok menüsündeki) Malzeme Sınıfları ya da Malzeme/Malzeme Sınıfı Erişim Ağacı seçenekleri ile kaydedilir. Tablolu türdeki malzeme sınıfı bilgileri için aşağıdaki seçenekler ve F9-sağ fare tuşu menüsündeki Ambar Parametreleri seçeneği kullanılır:

  • Genel Bilgiler
  • İzleme
  • Birimler
  • Malzeme Özellikleri
  • Muhasebe Hesapları

Tablolu türündeki malzeme sınıf kartlarında “Özellikler” sayfasında “Özellik Kombinasyonları” tanımlanır ve tanım yapılan satırlara ait “satır/sütun” ve “öncelik” değerlerine göre tablo oluşturulur. Özellik tanımı yapılırken öncelik alanında değer girilmeyen satırlar öncelik olarak en son sırada varsayılır ve özellik satır sırasına göre dikkate alınırlar.

Bir cevap yazın