Malzeme Sınıfları

Malzeme sınıfı tanımları ile, sınıf genel özellikleri, malzeme özellikleri kullanım, yerleşim ve birim bilgileri kaydedilir. Bu sınıfların altında izlenecek alt malzeme sınıfları ve/veya malzeme kartları sınıf bağlantıları ve tablo bağlantıları kurularak malzeme sınıfı ile ilişkilendirilir. Malzeme Sınıfları seçeneği Ana Kayıtlar modülü Stok bölümünde yer alır. Malzeme sınıfları menü seçenekleri şunlardır:

Ekle

Tablolu ya da Genel türde yeni malzeme sınıfı tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır

İncele

Tanım bilgileri incelemek için kullanılır.

Kopyala

Seçilen kart bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.

Çıkar

Seçilen kartı silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan ve alt malzemelere sahip sınıf kartları silinemez

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.

Sınıf Bağlantıları

Malzeme sınıf bağlantıları kurmak için kullanılır.

Emanet Malzemeler

Henüz sevkedilmemiş, firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Sevkedilmiş Emanet Malzemeler

Sevkedilmiş emanet malzemeleri listelemek için kullanılır.

Dağıtım Şablonları

Genel türdeki malzeme sınıfı kayıtları üzerinde F9 menüsünde yer alır. Dağıtım şablonları ile malzeme sınıfı altında yer alacak malzemeler ve dağıtım katsayıları belirtilir.

Malzeme Tablosu

Tablolu malzeme sınıfı türündeki kayıtlar üzerinde F9 menüsünde yer alır.

Malzeme tablosunu oluşturmak için kullanılır.

Hareketler

Malzeme sınıfına ait hareketleri verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

Sipariş Hareketleri

Malzeme sınıfına ait sipariş hareketlerini verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

Satınalma Fiyatları

Seçilen malzeme sınıfına ait alış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.

Satış Fiyatları

Seçilen karta ait alış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.

Ara

Malzeme sınıfları listesinde, kod ya da açıklaması verilen karta ulaşmak için kullanılır.

Filtrele

Malzeme sınıfları listesinde, verilen filtre koşullarına uygun olan malzeme kartlarına ulaşmak için kullanılır.

Toplu Güncelle

Malzeme sınıfları listesinde seçilen kayıtların bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.

Ambar Parametreleri Güncelle

Malzeme sınıfları için toplu olarak ambar parametrelerinin güncellenmesinde kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

Kayıt Sayısı

Malzemeler sınıfları listesinde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.

Güncelle

Malzeme sınıfları listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.

Firmaya Gönder

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.

Firmaya Gönder (Sil)

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.

LogoConnect Hareketleri

LogoConnect sunucudaki hareketleri listeler.

Kilitle

İlgili kaydı kilitlemek için kullanılır. Kilitlenen kayıt üzerinde bazı işlemlerin yapılmasına izin verilmez.

Kilit Kaldır

Kilitleme işlemini iptal etmek için kullanılır.

Toplu Kilitle

Seçilen kayıtları toplu olarak kilitlemek için kullanılır. Kilitlenen kayıtlar üzerinde bazı işlemlerin yapılmasına izin verilmez.

Toplu Kilit Kaldır

Toplu kilitleme işlemini iptal etmek için kullanılır.

Malzeme Sınıfları Listesi’nde İşlem Özellikleri

Malzeme Sınıfları Listesi’nde yer alan işlem seçenekleri ile, malzeme sınıfları için;

 • Satış ve satınalma sipariş fişi
 • Satınalma, perakende satış ve toptan satış irsaliyesi
 • Satınalma faturası ile perakende ve toptan satış faturası
 • Ambar fişi

doğrudan malzeme sınıfları listesinden kaydedilir.

Ayrıca Malzeme Sınıfları Listesi’nde yer alan Rapor seçeneği ile malzeme sınıfına ait

 • Malzeme Değer Raporu
 • Envanter Raporu
 • Aylara Göre Satış ve Alış Dağılım

raporları kısa zamanda ve seçilen malzeme için alınır.

Bu işlem seçenekleri şunlardır:

Sipariş

Malzeme Sınıfları Listesi’nde seçilen malzeme sınıfı için alınan ya da satınalma sipariş bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Sipariş fiş satırına seçilen malzeme sınıfının  kodu ve açıklaması otomatik gelir. Siparişin ilgili olduğu cari hesap ve sipariş miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzeme Sınıfları Listesi’nden kaydedilen sipariş fişi, satış ya da satınalma sipariş fişleri listelerinde yer alır.

İrsaliye

Malzeme Sınıfları  Listesi’nde seçilen malzeme sınıfı için satınalma, perakende satış ve toptan satış sevk bilgilerini içeren irsaliyeleri kaydetmek için kullanılır. İrsaliye satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. İşlemin ilgili olduğu cari hesap ve sevk miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler Listesi’nden kaydedilen irsaliyeler, satınalma ve satış irsaliyeleri listelerinde görüntülenir.

Fatura

Malzeme Listesi’nde seçilen malzeme için satınalma, perakende satış ve toptan satış bilgilerini içeren faturaları kaydetmek için kullanılır. Fatura satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. İşlemin ilgili olduğu cari hesap ve diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler Listesi’nden kaydedilen faturalar, satınalma ve satış faturaları listelerinde görüntülenir.

Malzeme Fişleri

Malzeme Listesi’nde seçilen malzeme için ambar transferi işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Raporlar

Malzeme Listesi’nde seçilen malzeme için

 • Malzeme Değer Raporu
 • Envanter Raporu
 • Aylara Alış Dağılım Raporu
 • Aylara Göre Satış Dağılım Raporu

almak için kullanılır. Rapor için geçerli olacak koşullar filtre seçenekleri ile belirlenir.

 

Bir cevap yazın