Masraf Merkezi Hareketleri

İlgili hesap planına ait masraf merkezi hareketlerini listelemek için kullanılan seçenektir. Hesap kartları listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Açılan pencerenin üst bölümünde masraf merkezi hareketlerinin alındığı muhasebe hesap kodu, açıklaması ve hesabın bakiye bilgisi yer alır.

Filtreler seçeneği ile muhasebe hesabına ait masraf merkezi hareketleri filtrelenir ve belirlenen koşullara uygun hareketleri listelenir. Muhasebe hesabı masraf merkezi hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Tarih Aralığı

Başlangıç / Bitiş

İşyeri No.

Tanımlı işyerleri

Bölüm No.

Tanımlı bölümler

Fiş Türü

Açılış Fişi / Tahsil Fişi / Tediye Fişi / Mahsup Fişi / Özel Fiş / Kur Farkı Fişi / Kapanış Fişi / Enflasyon Muhasebesi Fişi / Konsolidasyon Düzeltme Fişi / UFRS Düzeltme Fişi

Fiş No.

Grup / Aralık

Belge No.

Grup / Aralık

Masraf Merkezi

Grup / Aralık

Hareket Özel Kodu

Grup / Aralık

Hareket Türü

Borç / Alacak

Filtre ile ilgili koşul grup ya da aralık tanımı ile ya da listeden seçim yaparak belirlenir. Koşul belirleme işleminden sonra “Tamam” düğmesi tıklanarak masraf merkezi hareketleri listelenir.

Muhasebe hesabı masraf merkezi hareketleri penceresi satırlarında listelenen bilgiler şunlardır:

 • Tarih
 • Fiş No.
 • Fiş Türü
 • Satır Tutarı
 • Satır Euro Tutarı
 • Dağıtım Oranı
 • Dağıtım Euro Tutarı
 • Açıklama
 • İşyeri
 • Bölüm
 • Miktar
 • İşlem Dövizi
 • İşlem Dövizi Tutarı
 • Masraf Merkezi
 • Hareket Özel Kodu

Masraf merkezi hareketleri listesinden fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir ya da ilgili fiş incelemek amacıyla ekrana getirilebilir. Harekete ait fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için “Değiştir”, fişi incelemek için “İncele” seçeneği kullanılır.

Bir cevap yazın