Mektup Gönderimleri

Cari hesaba mektup gönderim işlemleri Cari Hesaplar Listesinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki

  • Mektup Gönder
  • Toplu Mektup Gönder
  • Mektup Gönder (Grup Şirketi)
  • Toplu Mektup Gönder (Grup Şirketi)

seçenekleri ile yapılır.

Gönderim işlemi cari hesap seçilerek tek tek yapılabileceği gibi, birden fazla cari hesaba toplu olarak da yapılabilir.

Toplu Gönderim işleminde mektup gönderilecek cari hesaplar “Cari Hesap Filtrele” penceresinde yer alan filtreler kullanılarak belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Cari Hesap Türü

Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı

Cari Hesap Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup / Aralık

Cari Hesap Özel Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Statüsü

Kullanımda / Kullanım Dışı

İlçe

Grup / Aralık

Şehir

Grup / Aralık

Ülke

Grup / Aralık

Ticari İşlem Grubu

Grup / Aralık

Bakiye Vermeyenler

Listelenecek / Listelenmeyecek

Bakiye Tarihi

Tarih girişi

Cari Hesap Türü alanında yapılacak seçimle gönderim işlemi Alıcı, Satıcı ya da Alıcı+Satıcı türündeki cari hesaplara ayrı ayrı yapılabilir. Dikkate alınacak tür işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm seçenekler işaretlidir ve gönderim işleminde dikkate alınır.

Cari Hesap Kodu, Unvanı, Özel Kodu ve Yetki alanlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. Bu alanlardan cari hesaplar, özel kodlar ve yetki kodları listelerine ulaşılarak istenen özellikteki kayıtların filtrelenmesi sağlanır.

Gönderim işlemi yapılacak cari hesaplar, cari hesap kayıtlarında belirtilen adres bilgilerine göre de filtrelenebilir. Bunun için İlçe, şehir ve ülke filtre satırlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.

Ticari işlem grubu filtre satırında grup ya da aralık tanımı yapılarak mektup gönderilecek cari hesaplar ticari işlem grubu bilgisine göre de belirlenir.

Bakiye Vermeyenler filtre satırında yapılacak seçimle mektup gönderim işlemi yapılacak cari hesaplar filtrelenebilir. Bakiye için geçerli olacak tarih Bakiye Tarihi filtre satırında belirtilir.

Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Tamam düğmesi tıklanarak  gönderimde kullanılacak form seçilir ve gönderim işlemi başlatılır.

Grup Şirketleri için Mektup Gönderimleri

Grup şirketi  tipindeki cari hesaplara mektup gönderim işlemleri için Cari Hesaplar Listesinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki

  • Mektup Gönder (Grup Şirketi)
  • Toplu Mektup Gönder (Grup Şirketi)

seçenekleri kullanılır.

Toplu mektup gönderimlerinde, gönderim yapılacak grup şirketleri Cari Hesap Filtrele seçenekleri kullanılarak belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunladır:

Filtre

Değeri

Grup Şirketi Kodu

Grup / Aralık

Grup Şirketi Özel Kodu

Grup / Aralık

Grup Şirketi Yetki Kodu

Grup / Aralık

İlçe

Grup / Aralık

Şehir

Grup / Aralık

Ülke

Grup / Aralık

Ticari İşlem Grubu

Grup / Aralık

Cari Hesap Kodu, Unvanı, Özel Kodu ve Yetki alanlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. Bu alanlardan cari hesaplar, özel kodlar ve yetki kodları listelerine ulaşılarak istenen özellikteki kayıtların filtrelenmesi sağlanır.

Gönderim işlemi yapılacak grup şirketleri, cari hesap kayıtlarında belirtilen adres bilgilerine göre de filtrelenebilir. Bunun için İlçe, şehir ve ülke filtre satırlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.

Ticari işlem grubu filtre satırında grup ya da aralık tanımı yapılarak mektup gönderilecek grup şirketleri ticari işlem grubu bilgisine göre de belirlenir.

Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Tamam düğmesi tıklanarak  gönderimde kullanılacak form seçilir ve gönderim işlemi başlatılır.

Bir cevap yazın