Planlarda Gün, Ay, Yıl Kullanımı

Planlarda Gün, Ay, Yıl Kullanımı

Boş bırakılabilir: Bu durumda fatura tarihindeki gün, ay veya yıl bilgisi geçerlidir. Kolonların hepsi boş bırakılabileceği gibi tek bir kolon da boş bırakılabilir. Bu durumda sadece boş bırakılan kolon için fatura tarihi geçerlidir. Yani ay kolonu boş ise faturanın kesildiği ay geçerlidir.

Sabit rakam girilebilir: Gün, ay ve yıl kolonlarının hepsine veya her birine sabit rakamlar girilebilir. Sabit rakam girilen kolon, değişkenliğini kaybeder. Örneğin ay kolonuna 12 yazıldığında, plan satırının tarihi Aralık ayında sabitleşmiştir. Gün ve yıl bilgileri değişebilir.

“+” karakteri ile birlikte rakam girilebilir: Bir kolona girilen + işareti, içinde bulunulan yıl, ay veya güne, “+” işaretinden sonra yazılacak rakam kadar ekleme yapılacak anlamına gelir. Örneğin gün kolonuna “+5” yazılırsa, bu faturanın kesildiği günden beş gün sonrası anlamına gelir.

Aynı şekilde ay kolonuna “+1” yazılırsa, faturanın kesildiği aydan bir ay sonrası anlamına gelir.

“-”  karakteri ile birlikte rakam girilebilir: Bir kolona girilen  “-” işareti, içinde bulunulan yıl, ay veya günden, “-” işaretinden sonra yazılacak rakam kadar çıkarma yapılacak anlamına gelir. Örneğin gün kolonuna “-15” yazılırsa, faturanın kesildiği günden on beş gün öncesi anlamına gelir.

Aynı şekilde ay kolonuna “-6” yazılırsa, faturanın kesildiği aydan, altı ay öncesi anlamına gelir.

“H” karakteri ile hafta bilgileri girilebilir (Gün kolonunda)

“H” karakterinden sonra yazılan rakam haftanın kaçıncı günü olacağını, başına yazılan rakam ise kaçıncı hafta olacağını belirler. Örneğin Salı günü için  “H2”  yazılır. Fatura ayının 3. Perşembesi diyebilmek için  “3H4”  yazılmalıdır. Fatura tarihinden 2 hafta sonraki Pazartesi (Fatura tarihi Pazartesi ise o günde dahil) diyebilmek için  “+2H1”  yazılmalıdır.

Gün, ay ve yıl kolonlarının kullanım örnekleri aşağıda yer almaktadır

Açıklama     

Gün     

Ay

Yıl

Fatura tarihinden 30 gün sonra

+30

Fatura tarihinden bir sonraki ayın 15’inde

15

+1

Fatura tarihinden bir yıl sonra

+1

Fatura tarihinden iki sonraki ayın ilk Salı günü

H2

+2

Fatura tarihinden sonraki ikinci Çarşamba

+2H3

Fatura ayının son Cuma günü     

4H5

Nisan ayının ikinci Perşembe günü

2H4

4

Fatura ayının üçüncü haftası

3H

Fatura tarihinden 3 hafta sonraki Pazartesi

+3H

(Fatura tarih de dahil olmak üzere) Fatura tarihinden bir önceki ayın 20’si  

20

-1

Ödeme/tahsilat planı satır örnekleri:

Fatura tutarı 10. 000. 000 TL. den büyük ise ve fatura ayın beşinden önce kesilmiş ise, fatura tutarını 60 gün sonra tahsil et demek için,

Formül alanına      P1

Koşul alanına       (P1>10. 000. 000) AND (P7

Gün alanına      +60

yazmak yeterlidir.

Fatura tutarı 20. 000. 000 TL. den küçük ve fatura ayın 15 inde kesilmiş ise, fatura tutarını 3 ay sonra tahsil et demek için,

Formül alanına      P1

Koşul alanına       (P1

Ay alanına      3

yazmak yeterlidir.

Masraf tutarı 5. 000. 000 TL. den büyük ise ve fatura ayın beşinden önce kesilmiş ise, masraf tutarını Fatura tarihinden sonraki ikinci çarşamba tahsil et demek için,

Formül alanına      P6

Koşul alanına       (P1>5. 000. 000) AND (P7

Gün alanına      +2H3

yazmak yeterlidir.

Bir cevap yazın