Planlarda Kullanılan Formüller

Planlarda Kullanılan Formüller

Formül alanında kullanılan parametreler

Adı

Açıklaması

P1

İşlem Tutarı (KDV dahil)

P2

İşlem Tutarı (KDV hariç)

P3

Toplam KDV

P4

Kalan Tutar

P5

Ödenen Tutar

P6

Masraf Tutarı

Koşul alanında kullanılan parametreler

Adı

Açıklaması

P1

İşlem Tutarı (KDV dahil)

P2

İşlem Tutarı (KDV hariç)

P3

Toplam KDV

P4

Kalan Tutar

P5

Ödenen Tutar

P6

Masraf Tutarı

P7

İşlem Günü (31/12/99 tarihli fişte 31 değerini üretir.)

P8

İşlem Ayı (31/12/99 tarihli fişte 12 değerini üretir.)

P9

İşlem Yılı (31/12/99 tarihli fişte 99 değerini üretir.)

P10

İşlem Tarihi – yyaagg – (01/01/99 tarihli fişte 990101 değerini üretir.)

P11

Ticari İşlem Grubu

Kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar

MIN

MIN ( , )

İki parametreden küçük olanını döndürür.

MAX

MAX ( , )

İki parametreden büyük olanını döndürür.

ABS

ABS ( )

Sayının mutlak değerini verir.

AND

… AND …

Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır.

OR

… OR …

Birlikte kullanıldığı koşulların en az biri doğruysa anlamındadır.

MOD

MOD( , )

Bölme işleminin kalanını verir.

DIV

DIV ( , )

Bölme sonucunun tam kısmını verir.

>

… > …

Büyük ise

FONT>

… FONT>

Küçük ise

>=

… >=…

Büyük veya eşit ise

FONT>

Küçük veya eşit ise

=

… = …

Eşit ise

FONT>

Farklı ise (Eşit değil ise)

Bir cevap yazın