Sabit Kıymet Alım İşlemleri

Sabit kıymet alım işlemleri, Stok bölümünde alım irsaliyeleri, Fatura bölümünde alım faturaları seçenekleri ile kaydedilir.

Sabit kıymet alım işleminde fatura ya da irsaliye türü satınalma faturası veya satınalma irsaliyesi olarak seçilir. Fiş/Fatura üst bölümünde fatura geneline ilişkin bilgiler girilir. Alınan sabit kıymete ait bilgiler ise satırlarda girilir. Sabit kıymet işlemine ait bilgileri girmek için satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir.

Stok kodu alınan sabit kıymetin kodudur. Tanımlı sabit kıymet kartları listelenir ve istenen kart seçilerek alana aktarılır.

Kodu girilen ya da seçilen sabit kıymetin açıklaması açıklama alanına otomatik olarak aktarılır. Birim, indirim yüzde ve KDV% alanlarına sabit kıymet kartında girilen bilgiler öndeğer olarak gelir. Miktar alanına alınan sabit kıymet miktarı yazılır.

Sabit Kıymet Kayıt Bilgileri

Alınan sabit kıymete ait kayıt bilgileri F9-sağ fare düğmesi menüsünde bulunan Sabit Kıymet Kaydı ile İlişkilendir seçeneğiyle kaydedilir.

Kayıt penceresinde, karttan öndeğer olarak aktarılan bilgiler yanında fatura üzerinden girilen bilgiler de yer alır. Amortisman oranı ve süresi girilir. “Kod Ver” seçeneği ile sabit kıymet kayıt kodu verilir ve kaydedilir.

Bir cevap yazın